2015

Så illa är det inte

2015-10-06 Axess

Magnus Henrekson, IFN, skriver i tidskriften Axess om att "föråldrade metoder gör att vi underskattar innovationsförmågan och inkomstökningarna i ekonomin". Han är kritisk till flera av de slutsatser Nobelpristagaren i ekonomi Edmund Phelps drar om dagens samhälle, bl.a. hans historiebeskrivning.

Henrekson slår fast att "egentligen är förutsättningarna bättre än någonsin för människor i väst att skapa sig ett gott liv, oavsett om man är en person som hela tiden söker förändring och utmaningar eller vill hitta sin mening på andra sätt. En förutsättning är dock att vi gör upp med de föreställningar som predikar misstänksamhet mot allt som andas vilja och passion för att själv och utan pekpinnar från överheten sätter det allmänna bästa framför det egna jaget"..

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se