2015

Är det datorernas fel att skolresultaten sjunker?

2015-10-08 Skola & samhälle

I ett inlägg i nättidningen Skola & samhälle skriver German Bender. TCO, att det "behövs exempelvis satsningar på lärarlöner och kompetensutveckling som redan inletts, men också åtgärder för att tydligare koppla resurser (såväl statliga som kommunala) till elevers och skolors behov och för att minska de negativa effekterna av skolvalet och skolpengen". Bender hänvisar i detta sammanhang till Jonas Vlachos, affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se