2015

Support for Conservatives' niqab ban is deep and wide, even among immigrants

2015-10-09 Calgary Herald med flera


Väljarundersökningar visar att Tories har blivit det ledande partiet för invandrare, skriver Peter Loewen och Daniel Rubenson (affilierad till IFN). De har genomfört en opinionsundersökning som visar att även nya kanadensare har en negativ inställning till niqab – en viktigt valfråga i Kanada som går till val den 19 oktober.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se