2015

Allt går så hiskeligt fort

2015-10-15 Axess

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, "myntade för sju år sedan begreppet flygplatsbok" förklarar Håkan Tribell i en artikel om boken No Ordinary Disruption, som han menar är en på många sätt typisk flygplatsbok. Andreas Bergh har förklarat att en flygplatsbok bl.a. har en bra titel och en lång undertitel som ofta sammanfattar hela boken samt att boken vid närmare granskning ofta bygga på en antingen trivial eller felaktig tes.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se