2015

Toronto voter turnout highest in hotly contest ridings: expert

2015-10-21 Metro Canada

Valdeltagandet i det just avslutade kanadensiska valet var det hösta sedan 1993 – 68,5 procent. Daniel Rubenson, affilierad till IFN, kommenterar: "Det var en intressant kampan. Många observatörer trodde att människor skulle ha tröttnat efter många veckors kampanj, men så var inte fallet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se