2015

"Styrningen är här för att stanna"

2015-10-24 Ingenjören

Ingenjören reder ut hur åsikterna går isär om New Public Management i högskolan. Författaren citerar en ledare Ekonomisk debatt #6/2015 med rubriken "Till försvar för New Public Management".  Författare är Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomihögskolan i Lund och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se