2015

Skolvalet har ökat kvaliteten

2015-10-27 Svenska Dagbladet

Skolverket är en av de aktörer som drivit tesen om att kamrateffekter är viktiga för lågpresterande elever, skriver Anna Sandström på SvD:s lerdarsida. Hon fortsätter: "Men nu har verkligheten kommit ikapp Skolverket. Forskaren Gabriel Heller Sahlgren [affilierad till IFN] konstaterar i sin senaste publikation ... att skolvalet har ökat kvaliteten i skolan utan att ha effekter på likvärdigheten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se