2015

Sweden risks blowing through budget ceiling to pay for refugees

2015-11-02 Herald Democrat

I en text om kostnaderna för den svenska flyktingmottagningern, från nyhetsbyrån Bloombergs, refererar Herald Democrat till Lars Calmfors, IFN, som sagt att "det är bättre att höja taket än att kringgå det".

Läs mer i Herald Democrat

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se