2015

Göran Eriksson: Historisk kris kan förklara Anderssons nej

2015-11-03 Svenska Dagbladet

Varför vill inte Magdalena Andersson höja utgiftstaken, när kostnaderna för migrationen rusar i höjden, undrar krönikören Göran Eriksson.I detta sammanhang nämner Eriksson Lars Calmfors, IFN, som har "argumenterat för att utgiftstaket kan behöva höjas, och att det borde införas en undantagsklausul i budgetlagen med innebörden att taken får överskridas i extraordinära situationer".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se