2015

Rent controls will only cut supply, just when we need more

2015-11-03 Irish Independent med flera

"De ökande hyrorna kan nu kopplas direkt till Alan Kellys försök att införa hyresreglering" skriver Irish Independent. Tidningen skriver att "historien är densamma överallt där hyresreglering har prövats" och hänvisar till ett uttalande av Assar Lind[beck] som sagt att hyreskontroll är den mest effektiva metoden att förstöra en stad, bombning undantaget".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se