2015

”Det är rätt att vara orolig”

2015-11-04 Dagens Industri/Dimension

Mårten Blix, gästforskare på IFN intervjuas i Dimension/DI om digitaliseringens effekter på samhället. ”Hur samhällsekonomin påverkas av digitaliseringen avgörs av hur politiker och makthavare väljer att agera” säger Blix.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se