2015

Låt flyktingmottagandet befria den ekonomiska politiken

2015-11-04 ETC

Debattören Göran Greider skriver ETC om kiostnaderna för det svenska flyktingmottagandet. I sin argumentation hänvisar han till att "till och med en mainstreamekonom som Lars Calmfors [IFN] går ut och säger det klart och tydligt: ”Man borde bryta igenom utgiftstaket och acceptera lite större underskott.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se