2015

Q. & A. Why Are More Companies Passing on Going Public?

2015-11-04 New York Times

Alexander Ljunqvist, New York University och affilierad till IFN, är med författare till en studie om att företagsledare allt oftare ser en börsintroduktion som ett hinder och därför väljer att hålla företag i privat ägo. Ljungqvist intervjuas i New York Times och förklarar att den ständigt ökande regelbördan är en av anledningarna till detta.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se