2015

Medelsvenssons köpkraft står stilla sedan Göran Perssons tid

2015-11-05 Dagens Samhälle

"Vår offentliga sjukvård och omsorg om barn och gamla blir svårare att finansiera om medborgarnas beskattningsbara inkomster står stilla" skriver Henrik Jordahl under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle. Han tar avstamp i boken Tillväxt (Studentlitteratur), författad av Klas Eklund. Jordahl förklarar att sedan 2007 har Sverige inte haft någon tillväxt i real BNP per capita, även den tekniska utvecklingen har stått stilla.

Henrik Jordahl avslutar artikeln:

"De bakomliggande förklaringar som Klas Eklund framhäver kastar mörka skuggor över framtiden. Sverige har en stor offentlig sektor och höga skatter. Byggsektorn är hårt reglerad. Vi har problem med innovationer och entreprenörskap; samma gamla exportföretag dominerar näringslivet. Invandringen har förvisso bidragit till högre BNP, men endast genom att befolkningen blivit större.

BNP per capita påverkas istället negativt av invandringen så länge nya svenskar har svårt att få jobb. Skolans kvalitet har fallit jämfört med våra konkurrentländer. Den politiska ivern att ta tag i de här frågorna har under en längre tid varit begränsad. Det finns därför visst fog bakom oron för en lång och kall vinter med en kvardröjande ekonomisk stagnation."  

En replik 2015-11-18 från Göran Swahn vd Indikat AB

Läs mer

En replik 2015-11-18 från Göran Swahn vd Indikat AB

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se