2015

S-studenter göder stöd år migrationsmotståndarna

2015-11-07 Svenska Dagbladet

I en slutreplik på Brännpunkt skriver Benjamin Dousa, Moderata Studenter, att "en tredje väg i migrationspolitiken borde vara att det är kostnaden och inte människorna som är problemet". Dousa refererar till forskning av Andreas Bergh, IFn och Lunds universitet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se