2015

There’s more to income inequality

2015-11-09 Pakistan Dawn

Allt eftersom antalet fattiga människor i ett land ökar, ökar marknaden för billiga produkter och köpkraften hos de fattiga ökar, skriver Pakistan Dawn i en notis, med anledning av forskning av Andreas Bergh och Therese Nilsson, IFN. De båda har funnit att  "inkomstskillnaderna är en otillräcklig indikator på välfärd för de fattiga".
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se