2015

"Sverige borde ta denna historiska möjlighet att bygga ut samhället."

2015-11-11 Sydsvenskan med flera

En grupp politiker från Vänsterpartiet skriver att "den bostads- och arbetslöshetskris som vuxit fram genom en nyliberal ekonomisk chockdoktrin och politiska beslut med avregleringar, skattesänkarfest och privatiseringar har rivit upp stora sår i vårt välfärdssamhälle". De uppmanar regeringen att höja utgifttaket med hänvisning till Lars Calmfors, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se