2015

Näringslivets recept för fler jobb möter hårt motstånd

2015-11-12 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter skriver att "ökade löneskillnader ger fler enkla jobb. Det mantrat upprepas från arbetsgivarhåll som nyckeln till att få in ungdomar och invandrare på arbetsmarknaden". En av de som intervjuas i frågan är Lars Calmfors, IFN. Han säger att det behövs skillnad i lön särskilt "mellan dem i mittenskiktet och dem med lägst utbildning om vi ska skapa fler jobb för de svagaste grupperna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se