2015

Why France Should Not Close Its Borders

2015-11-14 Observer

I ett inlägg skriver Kavitha Rajagopalan i Observer att både i USA och Europa har man utan framgång hittills kopplat ihop anti-terrorinsatser med immigrationspolitik. Skribenten hänvisar bland annat till forskning av Niclas Bergren och Therese Nilsson, IFN, som i sin tur presenterats av Washington Post. I WP förklaras att "Frankrike tycks vara en av de minst rasistiskt toleranta länderna i Europa, där 22,7 procent säger att de inte ville ha en granne av en annan ras."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se