2015

Maria Ludvigsson: Inget fackförbund bryr sig om dem

2015-11-18 Svenska Dagbladet

I en ledare i SvD skriver Maria Ludvigsson om forskning av Per Skedinger, IFN. Hon skriver att  det handlar om att komma in på arbetsmarknaden. "Per Skedinger visade hur personer som anställs till låg lön snart går vidare i så väl yrkes- som lönestegen. Det är just ingången och rörligheten som enkla jobb och lägre löner bidrar till. Ingen annan politisk reform leder på motsvarande sätt till detsamma."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se