2015

Vår skolkultur kan vara felet

2015-11-18 Skolledaren

De svenska Pisa-resultaten har sjunkit, skriver Skolledaren och intervjuar Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN. Han förklarar att en av orsakerna kan vara att vi på senare år fått fler elever med utländsk bakgrund. Heller Sahlgren "kan alltså inte bevisa det, men egentligen tror han att svenska pedagogiska metoder och 'svensk skolkultur' påverkat Pisa-nedgången mer än den statistiska 'invandringseffekt' på 29 procent av resultatfallet som han kommer fram till".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se