2015

”Utanförskap kan öka risken för terrorism”

2015-11-19 Dagens Industri

”Vi har att hantera en stor grupp nyinvandrade, varav många har låg utbildning eller ingen alls”, säger Per Skedinger, IFN, till Dagens Industri. Han förklarar vidare att ”utanförskap på arbetsmarknaden kan bidra till utanförskap även på andra områden och kan öka risken för terrorism".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se