2015

Det tyska miraklet

2015-11-21 Trelleborgs Allehanda med flera

"Minijobb efter tysk modell kan fungera som incitament för personer långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden" skriver Trelleborgs Allehanda med flera i en ledare. Men, skriver tidningen, "Minijobb i Sverige löser knappast svårigheterna för nyanlända att etablera sig". I sammanhanget nämns Lars Calmfors, IFN, som deltog i ett seminarium där minijobben diskuterades.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se