2015

Fel att ställa julhandel mot flyktingmottagande

2015-11-21 Barometern

Metros påstående att svenskarna beräknas spendera mer på julhandeln än vad flyktingmottagandet kostar är till viss del missvisande skriver Barometern i en ledare: "Det är plakat- och manifestationspolitik vars metod är one-liners med syfte att skapa skam och skuld." Barometern fortsätter: "Lars Calmfors [IFN] tyckte dock jämförelsen var relevant och menade att det ena är ju privat konsumtion och det andra kostnader för det offentliga. Så formulerat blir även det missvisande och förstärker bilden av att det inte finns någon koppling mellan varor, tjänster och välfärd."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se