2015

Svag domarinsats om ekonomisk tillväxt

2015-11-23 Dagens Samhälle

Henrik Jordahl, IFN, replikerar till Göran Swahn, vd för Indikat AB, i Dagens Samhälle. Ämnet är tillväxt och Jordahl skriver att det förvisso är sant att Alliansregeringens skattesänkningar har gett många hushåll en ökad disponibel inkomst: "Men det vore märkligt att i en artikel om ekonomisk tillväxt bortse från skattekvoten i den svenska ekonomin".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se