2015

”Resultaten börjar sjunka tidigt”

2015-11-26 Skolvärlden

Skolvärlden skriver i ett reportage att på seminariet "lyfte man svårigheterna med att slå fast orsakerna till de sjunkande resultat. Bristen på mätbara data är en orsak, att effekterna av olika reformer kan kompensera varandra, en annan."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se