2015

Maria Ludvigsson: Behövs verkligen skolforskning?

2015-11-27 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson skriver i en ledare från IFN:s seminarium att inte heller skolforskning är fritt från värderingar, "det finns trender och ideologier även på universiteten och de styr vad som är acceptabelt och inte". Hon påpekar att forskningen kan vara bra men att politiker "behöver mer än forskning. Det var ideologi – såväl i politiska församlingar som på lärarhögskolan – som skapade den skola vi problematiserar i dag. Därför behövs värderingar och en idé om hur skolan ska se ut i framtiden för att de ansvariga ska göra rätt." 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se