2015

Studio Axess - Gabriel Heller Sahlgren

2015-11-29 Axess tv

I ett samtal med PJ Anders Linder förklarar Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att en mätbar delförklaring till de fallande skolresultaten är att invandrade elever presterar sämre än svenska kamrater. Därutöver pekar mycket på att den i Sverige så omhuldade progressiva pedagogiken, där läraren kliver tillbaka och eleverna förväntas bedriva "eget arbete", har stor del av skulden.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se