2015

Schweden fehlt es an Jobs für Migranten

2015-11-30 Neue Zürcher Zeitung

"Den enorma inflödet av asylsökande till Sverige aktualiserar frågan om sysselsättning för invandrare. Men i detta högautomatiserade land saknas det arbetstillfällen för de med bristande språkkunskaper" skriver Neue Zürcher Zeitung. Tidningen hänvisar till en radiointervju med Lars Calmfors, IFN. Han förespråkar lägre ingångslöner i den lågkvalificerade sektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se