2015

Ingen objektiv sanning att låga löner ger fler jobb

2015-12-03 ETC

”Låga löner ger invandrare jobb.” Så låter den senaste argumentationen från svenskt näringsliv, skriver ETC och hänvisar till att Lars Calmfors, IFN:  "argumenterat för sänkta löner och hänvisat till forskningen. Men stödet för tesen är minst sagt omstritt." ETC menar att sambandet mellan lägstalönerna och sysselsättningen är svaga. Tidningen skriver att arbetslösheten istället kan bero exempelvis svag export eller bristande ekonomisk politik.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se