2015

Kvartalsjournalistiken och historieskrivningen

2015-12-07 Svenska Dagbladet

Under rubriken Högermarginalen skriver Fredrik Johansson på Svenska Dagbladets ledarsida om behovet om en samhällsdebatt kring kostnader och andra följer av flyktingströmmen. Han hänvisar till Assar lindbeck, IFN, och Lindbeckkommissionens arbete på 1990-talet: "Trivialiseringen av de offentligfinansiella konsekvenserna av migrationen visar att det ligger i farans riktning att vi inte kommer att ha den förmågan [till ett kvalificerat offentligt samtal] i den medelfristiga sikten. Men det stora testet är det längre perspektivet. Om det Sverige som växer fram under de kommande decennierna... Det klarade man under nittiotalskrisen. Jag skulle ljuga om jag var säker på att vi klarar det den här gången."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se