2015

Ställ krav på fack och arbetsgivare

2015-12-07 Dagens Samhälle

"Internationella Valutafonden beräknar stigande arbetslöshet om inte integrationen förbättras. Rekommendationen från såväl IMF som många andra experter är lägre ingångslöner" skriver Jesper Ahlgren, Timbro, i ett debattinlägg. Han hänvisar till två IFN-forskare: "Tidigare har bland annat OECD, Konjunkturinstitutet, Migrationsverket och Finanspolitiska rådet påpekat detta, liksom framstående forskare som Lars Calmfors [IFN], Oskar Nordström Skans och Per Skedinger [IFN]. Den sistnämnda har också visat att asylinvandrare i Sverige drabbas särskilt hårt när lägstalönerna stiger."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se