2015

Tillit och offentlig upphandling

2015-12-09 Hela Gotland

I en ledare skriver HelaGotland att offentlig upphandling också är en fråga om "tilliten till de offentliga systemen och faktiskt också till näringslivet": "Det finns tecken på att tilliten till andra minskar i Sverige men den åsikten är också ifrågasatt, bland annat av Andreas Bergh [IFN]."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se