2015

The Economic Case For Not Raising Rates, Part 2: GDP And Debt

2015-12-10 Seeking Alpha

Nicholas P. Cheer skriver i Seekling Alpha om varför räntan inte bör höjas. Han skriver om sambandet mellan överskuldsättning och BNP-tillväxt, bristen på inflation, hur osäkerheten kring den ekonomiska politiken påverkar investeringar. Cheer ger exempel på forskning som visar det negativa sambandet mellan skuldsättning och ekonomisk tillväxt. Ett av dessa exempel är Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence, av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se