2015

Bostad i Smålands - men ont om jobb

2015-12-11 Dagens Samhälle

Özge Öners och Johan Wennströms, IFN, forskning visar att det finns en stark korrelation mellan ökat SD stöd och ett högt asylmottagande, skriver Dagens Samhälle i ett reportage från Sävsjö. "Det ligger nära till hands att tolka denna korrelation som att en hög andel flyktingar i små orter troligen utlöser spänningar och politiska konflikter" säger Johan Wennström till tidningen.

Arbetslösheten bland invandrare är i snitt i Sävsjö 40 procent i år. "En förklaring kan vara hur näringslivet ser ut och vilken typ av jobb som finns. I Sävsjö dominerar industrin" skriver Dagens Samhälle och fortsätter: Özge Öner påpekar att det i stället är tjänstesektorn som ofta fungerar som språngbräda in på arbetsmarknaden, både för invandrare och för ungdomar: "Den finns framför allt i större städer, eftersom de har en mycket större efterfrågan också från angränsande samhällen. Så jämfört med större städer utgör mindre orter väldigt dåliga arbetsmarknader för invandrare."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se