2015

Ivar Arpi: Grupper ställs redan mot varandra

2015-12-13 Svenska Dagbladet

Ivar Arpi skriver i en ledare på tal om att man inte ska ställa grupper mot varandra: "ekonomi är att välja, som nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] har uttryckt det. Och att välja bort." Arpi avslutar: "Konflikter med etniska förtecken pyr redan i det svenska samhället. Risken är att de nu blir underblåsta av ekonomiska målkonflikter i vardagen – som kan gälla tandvård, polisresurser, vård eller bostadsköer. Det är en mycket riskabel situation."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se