2015

Digital väg till jobben

2015-12-15 Dagens Industri

Det är bråttom för Sverige att se över skatter och lagstiftning så att inte jobb går förlorade i onödan i spåren av ny teknik, förklarar Mårten Blix, gästforskare på IFN, i en ny rapport. Han intervjuas i DI och säger att ”utan rätt reformer riskerar vi att få den polarisering mellan starka och svaga grupper på arbetsmarknaden som redan har skett i andra länder.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se