2015

Här tar robotarna över jobben

2015-12-15 TV4 Morgon

Mårten Blix, gästforskare på IFN, intervjuas om digitalisering. Han säger sig inte tro på att 50 procent av jobben kommer att försvinna: "Men jag är orolig att det kan bli en svår anpassningspriod. Vi behöver göra en del förändringar så att omställningen inte blir så svår, eftersom det finns en risk att en del jobb kan försvinna under en viss tid när robotarna tar över".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se