2015

Calmfors beska piller

2015-12-17 Dagens Industri/Direkt med flera

Dagens Industri intervjuar Lars Calmfors som är verksam vi IFN och ordförande för arbetsmarknadsekonomiska rådet. En notis från Direkt publiceras i ett antal media. "Calmfors anser att löneökningarna inte får bli för låga nästa år. 'Inte realistiskt', ryter arbetsgivarorganisationens vice vd Peter Jeppsson."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se