2015

'Vilda västern' vid helt utebliven samordning - Calmfors

2015-12-17 Six/DI Trader med flera

I en text från nyhetsbyrån Six förklaras att "Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER, har kommit fram till att ett flerårsavtal med lite högre löneökningar på kort sikt - i utbyte mot lägre löneökningar på längre sikt - vore det bästa alternativet inför vårens avtalsrörelse".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se