2015

”Vårt försprång som it-nation kan tyna bort”

2015-12-25 Svenska Dagbladet

Vi står just nu inför ett vägval som avgör dels hur stora vinsterna från digitaliseringen blir, dels ifall vi kan klara välfärden utan skattehöjningar. För att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver bland annat lagstiftningen ses över, det skriver Mårten Blix, gästforskare på IFN, på SvD Brännpunkt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se