Institutet i media

Institutet i media – 2016

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2016-12-29 Dagens Nyheter

”För mig leder inte tillväxt automatiskt till ett bättre liv”

DN ekonomi har intervjuat Magnus Henrekson, IFN, och Åsa Svenfelt, KTH, om vad tillväxt betyder för samhället och utvecklingen. Magnus Henrekson förklarar att tillväxt betyder att "vi blir bättre på att lösa de problem som är mest angelägna och att tillfredställa viktiga behov".


2016-12-29 SR/P1 morgon

Vad händer med striden om tiden?

Lars Calmfors, IFN och ordförande AER, intervjuas i P1 morgon om sextimmars arbetsdag. Han förklarar att intresset för frågan inte är särskilt stort bland annat på grund av att Frankrike år 2000 genomförde en arbetstidsförkortning med förhoppning att fler skulle komma i sysselsättning: något som "det är svårt hävda att det skett" säger Calmfors.


2016-12-27 Liberala Nyhetsbyrån/Gotlänningen med flera

Så gör vi Sveriges försvar starkt igen

I en ledare skriver Lars Kriss att "om försvaret ska stärkas krävs omfattande besparingar inom migration, sjukförsäkring och infrastruktur". Skribenten menar att höja skatten, som Lars Calmfors, IFN, nyligen argumenterade för, "är inget självklart alternativ".


2016-12-27 Direkt/Privata affärer med flera

"Eran av skattesänkningar är över"

Finansministern säger att skattesänkningar är något gammalt och mossigt. I artikeln refereras till Lars Calmfors, IFN, som "vill se en större lönespridning för att lösa integrationen". Finansministern "ser dock ingen garanti för att en större mängd låglönejobb i Sverige går till nyanlända. Det kan i stället ge en migration av lågavlönad arbetskraft från andra EU-länder och som behöver komplettera med försörjningsstöd".


2016-12-27 Länstidningen Södertälje

Låsningarna hämmar fortsatt konjunkturuppgång

I en ledare skriver Länstidningen Södertälje om Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos. Skribenten refererar även till en krönika av Lars Calmfors, IFN, i DN: "Lönesänkningar för lågutbildade som redan har jobb bör undvikas, menar han. En bättre väg att öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner."


2016-12-25 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström: Finns olika sätt att korsa ett hav

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, reflekterar över männiksors olika möjligheter att emmigrera till den rika delen av världen. Hon gör det i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida: "Ett är i alla fall klart: det är viktigare än någonsin att människor kan beredas plats för att, genom hårt arbete och egen försörjning, bygga sina liv på andra platser."


2016-12-22 TV4

Framgång ger kraschade äktenskap

För kvinnor innebär framgång på jobbet ofta kraschade äktenskap, förklarar TV4 nyheter med hänvisning till forskning av Johanna Rickne, IFN, och Olle Folke, affilierad till IFN. Folke intervjuas och säger att forskningen visar att det är svårare för kvinnor att kombinera äktenskap och akkriär.


2016-12-22 Slate Magazine

Men Still Aren’t Comfortable With Ambitious Women

 Slate magazine skriver om forskning av Johanna Rickne, IFN, och Olle Folke, affilierad till IFN. De har studerat kvinnliga politikers karriärer och familjeförhållanden. Det visar sig att kvinnliga politiker som gör karriär i större utsträckning också genomgår en skilsmässa.


2016-12-22 Ystads Allehanda

Dopning är farligt Ingves

I en ledare skriver Ystads Allehanda att "Riksbanken fortsätter att bloddopa svensk ekonomi. Det är orättvist och ohälsosamt". Tidningen hänvisar till en debattartikel av bland Andra Andreas Bergh, IFN: Författarna påpekar "att riksbankens val att köpa begagnade statsobligationer strider mot riksbankslagens anda".


2016-12-21 Dagens Samhälle

Fi: Dags för modernisering av lönebildningen

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle hänvisar Annelie Nordström, Feministiskt initiativ, till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, som "pekar på behovet av högre löner till sjuksköterskor, förskollärare och grundskollärare, eftersom det är stor brist på dessa yrkesutövare".


2016-12-21 Civilekonomen

Petra Persson: Sverige borde dra bättre nytta av sina nationalekonomer

Civilekonomen har intervjuat Petra Persson, Standford University och affilierad till IFN. Tidningen förklarar att "en av världens vassaste unga nationalekonomer gör ekonomi lite mer mänsklig. Petra Persson studerar livet i livmodern, änkepension och kriminalisering av prostituerade."


2016-12-21 Driva eget

Därför måste du digitalisera – nu

Driva eget skriver om boken Get digital or die trying och nämner i detta sammanhang IFN: "Digitaliseringen har hittills gett svenska företag flera fördelar, visar en ny rapport från Institutet för näringslivsforskning."


2016-12-20 Dagens Nyheter

”Riksbanken feltolkar lagen i sin syn på inflationsmålet”

I ett debattinlägg skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, med flera: "Riksbankslagen erbjuder flexibilitet, trots det håller Riksbanken fast vid 2-procentmålet till nästan vilket pris som helst. Dessutom bryter man mot lagens anda när man köper statsobligationer för mångmiljardbelopp."


2016-12-20 Helsingborgs Dagblad

Petter Larsson: Därför inbillar vi oss att vi lever i ett korrupt land

Petter Larsson skriver om julgåvor på kultursidorna i HD. Han hänvisar till boken A Clean House? Andreas Bergh, Richard Öhrvall, IFN samt Gissur Ó Erlingsson och Mats Sjölin. "Enligt alla upptänkliga mätningar är Sverige ett av världens minst korrupta länder. Över 90 procent av tjänstemän och politiker uppger till exempel att de aldrig har fått ett muterbjudande, och lika många att de inte känner till någon i den egna kommunen som tagit emot en."


2016-12-20 Dagens Samhälle

Ingen kris vad gäller stödet för demokratin i Sverige

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om World Values Survey. Han konstaterar att " Missnöjet med politiken må vara ett bekymmer, men stödet för demokratin lever än".


2016-12-20 Svenska Dagbladet

”Sätt stopp för nätjättarnas övervinster”

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringsliv skriver Erik Lundin, IFN, att "Energimarknadsinspektionen har inte förmått skydda kunderna från höjda avgifter. Om inte regleringen ändras finns det risk att vinster slussas ut till utländska bolag".


2016-12-19 ETC

Calmfors gör det igen – kräver dumpade löner

I en kommentar i Etc skriver Andreas Gustavsson att Lars Calmfors, IFN, de senaste decennierna har "propagerat för att sysselsättningen ska öka genom sänkta löner. Nu är det repris. Men som vanligt glömmer han bort allt negativt som hans förslag skulle leda till".


2016-12-19 Dagens Nyheter

Upprepa inte 1930-talets försvarspolitiska misstag

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "aldrig mer skulle landet stå så illa rustat som det gjorde när andra världskriget bröt ut. Men när kalla kriget tog slut glömdes den historiska läxan. Det försämrade säkerhetsläget kräver snabba åtgärder".


2016-12-18 Mittmedia/Fagersta-Posten med flera

Rut-avdragen inspiration för låglönejobb?

I en ledare förklaras att "många medarbetare tycker med rätta att det är orättvist att lönetrappan är så kort": Lars Calmfors, IFN, "föreslår rejält lägre minimilöner för nya typer av "enkla" jobb. Då behöver lönerna inte sänkas för jobb som redan finns, utan det handlar om nya arbeten som arbetslösa kan få".


2016-12-17 Centerpressens Nyhetsbyrå/Hela Gotland

Hitta viljan - lös problemen

I en ledare skriver Gotlänningen om den globala ekonomins svaga utveckling framöver. Skribenten hänvisar till en kolumn av Lars Calmfors, IFN, i Dagens Nyheter. Calmfors vill "öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner".


2016-12-16 Sjukhusläkaren

”Ett missbruk av utredningsväsendet”

Henrik Jordahl, IFN, har intervjuats av tidningen Sjukhusläkaren som skriver att han "sågar välfärdsutredningen vid fotknölarna och menar att det helt saknas belägg för att en stor del av skattemedlen skulle läcka ut ur exempelvis läkardrivna små bolag".


2016-12-16 Bohuslänningen

LO:s politik gör att färre får jobb

I en ledare skriver Bohuslänningen att "Lars Calmfors har rätt: lönespridningen måste öka". Tidningen referar till att "försöker man upprätthålla en relativt låg lönespridning innebär det hög arbetslöshet och höga kostnader för arbetsmarknadspolitiken. Om detta inte kan ske på reglerad väg, med hjälp av arbetsmarknadens parter, är risken överhängande för att den svarta arbetsmarknaden ökar".


2016-12-15 Arbetet

Låglöneivrarnas drömsamhälle är tjänstefolkets återkomst

Arbetet skriver i en ledare om att Lars Calmfors, IFN,  förklarar att det behövs fler enkla jobb med riktigt låga löner. Detta för att fler nyanlända ska få jobb. Något som skribenten motsätter sig: "Trots att de flesta faktiskt redan har en utbildning, något som alltid förbigås av låglöneivrarna."


2016-12-14 Vårdfokus

Ekonom: ”Låt välfärdens yrken bli löneledande”

Vårdförbundets tidning Vårdfokus skriver om ett debattinlägg av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: " Industrin bör stå tillbaka och lönerna för de som arbetar i bristyrken inom välfärden bör höjas ordentligt. Det anser Andreas Bergh."


2016-12-14 Dagens Samhälle

Välfärdens löner bör stiga mer än industrins!

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle att på en fungerande arbetsmarknad korrigeras personalbrist genom att lönerna stiger. Men, förklarar han, "den svenska modellen har inte lyckats hantera problemet väl. Industrin bör stå tillbaka och lönerna för välfärdens bristyrken bör höjas väsentligt."


2016-12-13 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Det är nya enkla jobb som behövs

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN, att man bör undvika lönesänkningar för lågutbildade som redan har jobb. "En bättre väg att öka sysselsättningen är att skapa nya enkla jobb med rejält lägre minimilöner." Han avslutar; "Vill vi uppnå en hög och jämnt fördelad sysselsättning måste vi förmodligen acceptera större löneskillnader än tidigare."


2016-12-12 Dagens Industri

”Det flög gnistor om diskussionen”

Vilket möte minns du bäst, undrar DI i en intervju med den tidigare journalisten Gunnar Örn. Han svarar: ”Svårt att säga, men i början hade vi flera möten där Lars Calmfors (IFN), Villy Bergström, Erik Thedéen, Harry Flam och Klas Eklund debatterade penningpolitik så att det flög gnistor om diskussionen."


2016-12-12 Gefle Dagblad

Rädda sjukvården - höj sjuksköterskornas löner

För att locka fler sjuksköterskor till den offentliga vården är högre löner för sjuksköterskor ett måste, skriver Gefle Dagblad i en ledare. "Enligt Arbetsmarknadsekonomiska rådets ordförande Lars Calmfors (IFN) finns det 'oerhört starka argument' för högre löneökningar för sjuksköterskor än andra grupper."


2016-12-11 Dagens Nyheter

Peter Wolodarski: Ta vara på Pisa-glädjen och satsa på lärarna

I en ledare skriver Peter Wolodarski, DN, om den svenska skolans resultat. Han hänvisar till ett debattinlägg av Johan Wennström, IFN: "Statsvetaren Johan Wennström uppmärksammade nyligen på DN Debatt hur betygen dragit i väg samtidigt som kunskapsresultaten sjunkit. Mycket talar för att denna betygsinflation bidragit till nya klyftor."


2016-12-11 TT/Barometern med flera

Datorn inte bakom svensk Pisa-vändning

TT skriver och ett flertal tidningar publicerar en artikel om att "resultaten från den senaste Pisamätningen är inte tillförlitliga eftersom OECD gjort en blunder, hävdar nationalekonomen Gabriel Sahlgren. Men Skolverket delar inte hans bild - Pisa är det mest robusta prov som finns."


2016-12-09 Dagens Nyheter

”Grunda uppfattningar om välfungerande marknader”

Johan Wennström skriver i en replik på DN Debatt att " i en replik till min artikel på DN Debatt (3/12) försöker Daniel Suhonen och Sten Svensson från den fackliga tankesmedjan Katalys ge sken av att jag ensidigt argumenterar för ett friskolesystem. Det gör jag inte, utan jag förklarar ett skeende."


2016-12-08 Dagens Industri med flera

Pisastrid om friskolor

DI skriver att de kommunala skolorna är bäst i Pisamätningen, enligt OECD, men Skolverket ser ingen skillnad. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, menar att om människor väljer skola utifrån elevunderlag kan det leda till sämre kvalitet. ”Då bör man begränsa skolvalet eller göra om det”, säger han.


2016-12-07 Skolvärlden

"Botten är nådd, nu börjar en vandring uppåt"

Skolvärlden har talat med "några av Sveriges mest ledande skolforskare som gett sin syn på [Pisa]resultatet". En av dessa är Magnus Henrekson, IFN. Han förklarar att "vi får inte slå oss till ro, Sverige måste komma vidare i utvecklingen".


2016-12-07 World Politics Review

Immigration Changes the Conversation on Income Inequality in Sweden

Daniel Waldenström, IFN och gästprofessor på Paris School of Economics, intervjuas i World Politics Review. Temat är ojämlikhet och det faktum att även om Sverige har en av världens mest jämlika inkomststrukturer på  upplever Sveige nu "en våg av anti-etablisemangsnationalism [...] som en motreaktion mot invandring."


2016-12-07 Ystads Allehanda med flera

Bara i landet lagom gläds ministrar åt medelmåttan

I en ledare skriver Ystads Allehanda om Pisa-undersökningen som presenterades 2016-12-06. "Skolans kunskapsmässiga utförsbacke har planat ut. Men det är långt tillbaka till toppen." Skribenten hänvisar till Gabriel Heller Sahlgrens inlägg i Dagens Samhälle att ”Det är alltså oklart om förändringarna över tid i Pisa kan förklaras av verkliga kunskapsförändringar, snarare än förändringar i provformatet.”


2016-12-07 Smålandsposten

Vila inte

I en ledare kommenterar Smålandsposten Pisa-undersökningen som presenterades 2016-12-06. "Svenska högstadieelevers resultat befinner sig nu i närheten av genomsnittet för OECD på områdena matematik, naturvetenskap och läsförståelse." Tidningen hänvisar till ett inlägg av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i Dagens Samhälle: "Anledningen är [...] att man inför senaste provet gick från att göra provet på papper till att göra det på dator."


2016-12-06 Lärarnas nyheter

Pisaresultatet glädjer och oroar

Lärarnas nyheter analyserar Pisa-undersökningen. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, är en av de som intervjuas: "Resultatet är lite förvånande så till vida att Pisa sägs vara mer läsintensivt än Timss. Jag trodde nog att det skulle bli mindre positivt än Timss eftersom vi vet att invandringen slår hårdast på läsförståelse."


2016-12-06 Göteborgs-Posten

Har skolan verkligen blivit bättre?

I en ledare kommenterar Göteborgs-Posten Pisa-undersökningen som presenterades 2016-12-06. "Man bör även – som med alla andra mätningar – fråga sig om förändringarna är pålitliga," skriver GP och hänvisar till Gabriel Heller Sahlgren i Dagens Samhälle: ”Den senaste undersökningen var den första där elever skrev proven på dator istället för med papper och penna – vilket i sig kan påverka resultaten.”


2016-12-06 Svenska Dagbladet

Ryktet om flumskolans död är överdrivet

I en ledare skriver SvD om den senaste Pisa-undersökningen: "Svenska femtonåringar kan både läsa och räkna, visar det sig." Tidningen hänvisar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som presenterar en förklaring till att Sverige har lyft sig: ”övergången till datorer har sannolikt haft ett finger med i spelet”.


2016-12-06 Dagens Nyheter

Räkna med att frågor om de växande klyftorna kommer att diskuteras i valrörelsen

I en analys i DN skriver Ewa Stenberg att "den svenska skolan har gått från Pisachock till medelmåtta. Men flera problem finns kvar." Stenberg skriver om friskolor och hänvisar diå till Johan Wennström, IFN, som varanar "för att skolor konkurrerar med betyg i stället för med kunskaper".


2016-12-06 Barometern

Har skolvinden äntligen vänt?

I en ledare kommenterar Barometern Pisa-undersökningen som presenterades 2016-12-06. "Om resultaten verkligen är en del i en större uppåtgående rörelse kan vi dock veta först framåt 2018, enligt Skolverket." Tidningen hänvisar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som "menar att övergången från att tidigare ha genomfört provet med hjälp av papper och penna till datorer, innebär att resultatet blir opålitligt".


2016-12-06 Dagens Samhälle

Förändringarna i Pisa är opålitliga

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad IFN, skriver i Dagens Samhälle "I resultaten från Pisa 2015 syns förbättringar i huvudämnet naturvetenskap, men i synnerhet i matematik och läsförståelse. Vi kan emellertid inte lita på förändringarna, eftersom den senaste undersökningen var den första där elever skrev proven på dator istället för med papper och penna – vilket i sig kan påverka resultaten."


2016-12-06 Smålandsposten

Gå tillbaka till katedern

Inför Pisa-rapporten hänvisar Smålandsposten i en ledare till ett debattinlägg i DN av Johan Wennström, IFN. Temat är betygsinflation. Smålandsposten skriver: "Johan Wennström  [...] pekade på att betygen höjts samtidigt som kunskaperna sänkts. Boven i dramat är den betygsinflation som konkurrensen om skolpengen drivit fram."


2016-12-05 Dagens Nyheter

”Likvärdig skola kan inte styras av marknadskrafter”

Daniel Suhonen och Sten Svensson,Katalys, replikerar i DN på en debattartikel av Johan Wennström, IFN. De anser att ska man få bukt med de skadeverkningar som marknaden fört med sig "måste hela systemet med skolpeng, skolaktiebolag med mera avskaffas."


2016-12-05 Liberala nyhetsbyrån/Hallandposten med flera

Slopa nyanländas inkomstskatt

I en ledare skriver Hallandsposten – ledaren återges även i nyhetsappen Omni – att "Ylva Johansson (S) kan inte förlita sig på att sätta redan medelålders flyktingar i skolan och hoppas på ett skapligt resultat om fem till tio år". Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Professor Calmfors var skoningslös [...]. Sverige tillhör bottenskrapet i EU när det gäller enkla jobb."


2016-12-04 SVT NYheter

Har det vänt för den svenska skolan?

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är en av de som intervjuas på SVT Nyheter. Det handlar om forskning kring skolutveckling. Han säger "att erbjuda kvalitetssäkrad vidareutbildning - det är väldigt svårt för de enskilda skolorna och huvudmännen. Det vore bättre att centralisera det här istället för att lämna skolorna så ensamma."


2016-12-04 Svenska Dagbladet

Nu debatterar vi julklappars värde igen

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida om hur motiverad kritiken mot konsumtionssamhället är. Han konstaterar att "den som lägger sina egna pengar på att köpa något åt sig själv är förmodligen en mer kritisk konsument än barn som lägger sina föräldrars pengar på att köpa julklappar åt andra".


2016-12-03 Dagens Nyheter

”Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan”

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Johan Wennström, IFN, att friskolereformens ideologiska förebild, Milton Friedman, betonade nödvändigheten av en nationell läroplan som garanterar att elever presterar ungefär lika i privata och i offentliga skolor. Denna centrala komponent glömdes bort när skolsystemet reformerdes på 1990-talet.


2016-12-01 Dagens Samhälle

Nervöst i skolsverige inför Pisa-mätningen

Tisdag 2016-12-06 presenteras en Pisa-indersäkning. "Min gissning är att vi kommer att se en liten förbättring av Sveriges resultat. Nu ställer skolan högre krav på eleverna för att de ska få de högsta betyden", säger Magnus Henrekson, IFN, i en intervju i Dagens Samhälle. Han förklarar att de dåliga skolresultaten bl.a. kan förklaras av motviljan att mäta kunskap.


2016-12-01 Liberala Nyhetbyrån/Bohuslänningen med flera

Slopa nyanländas inkomstskatt

I en ledare ställd frågan hur flyktingar som vill starta ett nytt liv klarar sig i Sverige" 'Medelbra', enligt etableringsminister Ylva Johansson. 'Dåligt', anser Lars Calmfors [IFN], svensk nationalekonomis nestor." Skribenten anser att det är viktigt att skilja på etablering (ansvar för egen försörjning) och integration (värderingar, språk och förståelse för sociala koder).


2016-12-01 Medievärlden

Demagoger frodas när otryggheten växer

I en krönika skriver Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande, om det seminarium om automatisering och digitalisering som IFN arrangerade härom dagen. Vilka former av nya jobb skapas? "Enligt Mårten Blix från IFN så är det i första hand visstidsanställningar, egenanställningar och frilansande det kommer att handla om."


2016-12-01 Svenska Dagbladet

”Sverige måste acceptera större lönespridning”

SvD Ekonomi skriver om SvD:s Financial Forum som arrangerades på onsdagen. "Gapet mellan inrikes och utrikesfödda blir allt större i Sverige," säger Lars Calmfors, IFN. Han fortsätter: "Lagstiftningen som den ser ut i dag fungerar inte. Sverige måste acceptera större lönespridning."


2016-12-01 Forbes

Thatcherite François Fillon Could Bring Long Awaited Free Market Reforms To France

Forbes kallar François Fillon (som utsetts till det franska republikanska partiets presidentkandidat) en "free market champion". När det gäller förmögenhetsskatt hänvisar Forbes till forskning av David Seim, affilierad till IFN: "Seim fann att Sveriges förmögenhetsskatt, som avskaffades 2007, bidrog till betydande skatteflykt och kapitalflykt."


2016-11-30 Dagens Industri

SHB:s chefsekonom varnar för Trump

I en intervju i DI säger SHB:s chefekonom Ann Öberg att arbetslösheten sannolikt kommer att öka med tanker på att Sverige tagit emot stor grupper asylsökande. Hon hänvisar till en debattartikel av bl.a. Lars Calmfors, IFN . I denna vill man skapa mer lågkvalificerade jobb med hjälp av sänkta minimilöner, satsa mer på utbildning och entreprenörskap i kombination medarbetsmarknadsåtgärder.


2016-11-30 Direkt/VA Finans med flera

Lägre ingångslöner måste accepteras

Nyhetsbyrån Direkt skriver från SvD:s Financial Forum och citerar Lars Calmfors, IFN, som var en av talarna: "Utbildning, subventionerade anställningar samt lägre ingångslöner är tre metoder för hur Sverige ska kunna lyckas med integrationen av invandrare på arbetsmarknaden. Vi "måste arbeta med alla tre metoder, inklusive att acceptera lägre ingångslöner," sa Calmfors.


2016-11-30 Arbetsmarknadsnytt

Receptet mot utanförskap – utbildning eller lägre ingångslöner?

Portalen Arbetsmarknadsnytt skriver från ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum om hur fler utrikesfödda ska komma i arbete. Lars Calmfors. IFN, citeras: "Om ambitionen är en hög och jämnt fördelad sysselsättning behövs en större lönespridning" och "En större andel enkla jobb skulle minska sysselsättningsgapet."


2016-11-30 Sveriges Radio P4 Värmland

Forskare: Familj och hot får kvinnor att avstå kommunalrådsjobb

P4 Värmland har intervjuat Johanna Rickne, IFN. Hon förklarar att familj och hot är två faktorer som gör att kvinnor i högre grad än män avstår från politiska toppositioner. "Trots att kvinnor och män har suttit lika länge är det mindre sannolikt att kvinnor blir utnämnda."


2016-11-29 Svenska Dagbladet

Vd: ”Sverige har en dopad tillväxt”

Inför en konferens som arrangeras av SvD 2016-11-30 skriver tidningen om frågor som ska diskuteras, bl.a. integration av nyanlända. En av talarna är Lars Calmfors, IFN. "Det handlar om utbildning, om arbetsmarknadspolitiska åtgärder men också om att skapa nye enkla jobb till lägre löner" säger Calmfors till SvD.


2016-11-28 Sveriges Radio, Ekot

Forskarnas betyg till regeringen: Godkänt

Ekots inslag handlar om den forskningsproposition som regeringen presenterade 2016-11-28. En av de som intervjuas är Fredrik Andersson, Lunds universitet och affilierad till IFN. Han säger att "fri forskning som styrs mot samhällsutmaningar via morötter är ett bra sätt att arbeta".


2016-11-28 Upsala Nya Tidning

Att bygga nytt räcker inte

Johan Rudström skriver i en krönika på ledarsidan i UNT att ett ökat byggande bara  löser bostadsbristen tillfälligt. Han hänvisar till en artikel av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i Ekonomisk Debatt. "Lindbeck jämför pedagogiskt med om staten infört en priskontroll för bilar, och den bilbrist som skulle uppstå i spåren av en prissänkning. Det råder inget tvivel om att hyreskontrollen är skadlig för samhället."


2016-11-28 Vestmanlands Läns Tidning med flera

Mutor kan locka i kommuner

I en krönika på ledarsidan förklaras att vi bör ta svenska fall av mutor och maktmissbruk på allvar. Han referar till boken A Clean House? av Andreas Bergh och Richard Öhrvall, IFN, med flera. "De påminner om att de index som arbetas fram av exempelvis Transparency International framför allt tar fasta på nationella förhållanden, medan den i Sverige så viktiga kommunala nivån tenderar att hamna under radarn."


2016-11-25 CFO World

Svenskt Näringsliv utmanar utmaningarna

CFO World rapporterar om Svenskt Näringslivs projekt ”Ett utmanat Sverige”. Lars Calmfors, IFN, citeras: "Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir mindre om det finns en större andel lågkvalificerade tjänster. Det är därför uppenbart att en strategi för att lösa integrationen på arbetsmarknaden måste innehålla en satsning på enkla jobb, utöver anställningsstöd och utbildning".


2016-11-25 Svenska Dagbladet

”Största problemet är de reglerade hyrorna”

I ett debattinlägg i SvD skriver Roland Andersson, KTH, att bostadsbristen bör sökas i en mekanism som varit verksamt allt­sedan min studietid. "Assar Lindbeck [IFN] identifierade redan i början av 1960-talet orsaken till bostadsbristen: hyresregleringen."


2016-11-25 Dagens Nyheter

Så gör tävlingstänkande och konkurrens våra liv sämre

"Forskningen visar att tävlingstänkandet är skadligt" skriver Eva-Lotta Hultén på DN Kulturdebatt. Hon hänvidar bl.a. till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som har "visat att 1998 hade var tusende elev maximalt meritvärde när de gick ut grundskolan. 2009 hade mer än var hundrade elev det."


2016-11-25 Folkbladet

Om att spotta upp sig

I en ledarkrönika skriver Widar Andersson, Folkbladet, om rapporten "Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap" från Entreprenörskapsforum. En av författarna är Lars Calmfors, IFN: "Calmfors och Eklund varnar för polariseringen mellan till exempel förespråkare för "enkla jobb", lägre "minimilöner" och utbildningssatsningar. Allt - och mer därtill - behövs sannolikt om den tudelade arbetsmarknadens stora problem skall kunna lindras.


2016-11-24 Forskning & Framsteg

EKONOMI: Att skriva smarta kontrakt

Forskning & Framsteg skriver om årets nobelpristagare i ekonomi. Fredrik Andersson, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas. Andersson säger att han tycker att det är ett bra val: "Det är ett forskningsområde som har en bred tillämpning."


2016-11-24 Arbetsmarknadsnytt

LO: Trumps politik ett hot mot svensk export

Arbetsmarknadsnytt (Svenskt Näringsliv) skriver om den osäkerhet som uppstått efter det amerikanska presidentvalet: "I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag skriver flera debattörer, bland annat Lars Calmfors [IFN] att "det är också uppenbart att det för immigranter med ­mycket låga färdigheter kan krävas många år av utbildning för att nå upp till de nivåer som motsvarar arbets­givarnas krav. Det är därför helt osannolikt att enbart utbildning kan lösa integrationsproblemen.”


2016-11-24 TCO-tidningen/Arbetsvärlden

Så tar Calmfors ställning mot svenska modellen

Michael Feldbaum, chefredaktör för Arbetsvärlden, TCO, skriver om debattartiklar av Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN: "Äntligen vänder det! Det lockades man nästan att tro när en av de som tydligast förespråkat sänkta lägstalöner som ett recept mot arbetslöshet, nationalekonomen Per Skedinger, plötsligt verkade svänga i en debattartikel i SvD. [...] Men redan i dag kunde man läsa en ny debattartikel i SvD, denna gång av bland andra ekonomen Lars Calmfors. Ett inlägg inför avtalsrörelsen 2017 i samarbete med Entreprenörskapsforum: 'Svenska modellen klarar inte integrationen'."


2016-11-24 TT/Norrtelje Tidning med flera

LO efterlyser mer utbildning

TT skriver om en rapport från Entreprenörskapsforum : "Den svenska modellen klarar inte av den enorma flyktingströmmen. Att enbart satsa på utbildning räcker inte, lönerna måste sänkas och det bästa vore om fack och arbetsgivare kunde enas om detta, anser de fyra forskare, däribland professor Lars Calmfors [ifn], som författat rapporten."


2016-11-24 Skolvärlden

Smutskastning förstör skoldebatten

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i Skolvärlden en replik på blogginlägg av Per Kornhall: "Skolfrågor förtjänar att diskuteras och jag välkomnar självklart all relevant och saklig kritik. Men Kornhall ägnar sig åt [...] misstänkliggöranden och ad hominem-attacker som jämför mig med Augusto Pinochet och Donald Trump. Möjligen är detta ett tecken på desperation: om man har rätt i sak finns inga skäl att hänfalla åt sådant trams."


2016-11-24 Laholms Tidning med flera

Var­för inte pröva sän­kta in­gångs­löner?

I en ledare i bland annat Laholms Tidning kommenteras ett debattinlägg av Per Skedinger, IFN, och Mats Hamm­ar­stedt på SvD Debatt. Ämnet är experiment med minimilöner. Deras förslag är intressanta e för­slag in­tres­santa "låt fö­re­tag börja ex­pe­ri­men­tera och gör se­dan ana­lysen och ut­vär­der­ingarna" skriver tidningen.


2016-11-24 Svenska Dagbladet

”Svenska modellen klarar inte integrationen”

Lars Calmfors, IFN, och yttreligare tre akademiker skriver i ett debattinlägg att "den stora flyktinginvandringen i kombination med dålig integration gör att vi inte längre kan förlita oss på den svenska modellen". De förklarar att dcet finns fyra vägar att gå: utbildning, anställningsstöd, lägre minimilöner och entreprenörskap.


2016-11-23 Arbetsmarknadsnytt

Brist på reformer riskerar hota konkurrenskraften

Arbetsmarknadsnytt skriver från sjösättningen av projektet Ett utmanat Sverige (Svenskt Näringliv). Lars Calmfors, IFN, deltog. Han förklarade, apropå att sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda växer: ”Det är uppenbart att en strategi för integration måste innefatta en satsning på enkla jobb”.


2016-11 22 Dagens Nyheter

Reepalus vinsttak kan vara olagligt

Johan Schück, DN Ekonomi, skriver om ett SNS-seminarium där välfärdsutredaren Ilmar Reepalu deltog. En av kommentatorerna var Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Docent Karin Edmark framhöll att det inte finns stöd i forskningen för att välfärdsföretag med vinstsyfte skulle ge tjänster av lägre kvalitet. Någon fast grund finns inte heller för att en vinstbegränsning skulle leda till att kvaliteten höjs."


2016-11-22 Direkt/Dagens Industri med flera

Forskare föreslår experiment med minimilöner

Nyhetsbyrån Direkt skriver om ett debattinlägg i SvD av Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet. "Många debattörer drar alltför långtgående slutsatser från den knapphändiga forskningen om minimilöner och effekten på integration och sysselsättning. Ett sätt att förbättra kunskapen är regelrätta experiment" citerar Direkt.


2016-11-22 Dagens Arena

Elitelever överrepresenterade på friskolor

Fristående grundskolor är kraftigt överrepresenterade bland de skolor som har mest gynnsamma socioekonomiska förutsättningar, skriver Dagens Arena och intervjuar Jonas Vlachos, SU opch affilierad till IFN: "All forskning visar att man väljer skola efter vilka de andra eleverna är på skolan. Man gillar att segregera sig. Och friskolorna möjliggöra det valet."


2016-11-22 Svenska Dagbladet

Ekonomer: Gör experiment med minimilöner

Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, skriver i en debattartikel i SvD att det inte finns tillräckligt med forskning om minimilöner och effek­ten på integration och sysselsättning. De föreslår experiment, i samarbete mellan forskare och arbetsmarknadens parter, för att förbättra ­kunskapen.


2016-11-22 Dagens Samhälle

IB-debatten visar på systemfel i antagningen

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att debatten om IB-programmets betyg visar att betygs- och antagningssystemet till universitet och högskolor måste reformeras. Han skriver att UHR har allt för trubbiga metoder för att konvertera bl.a. IB-betyg för antagning till svenska högskolor. "Låta universiteten sköta antagningen själva".


2016-11-20 Svenska Dagbladet

”På tok för lätt för IB-elever att få toppbetyg”

"IB-programmet på gymnasiet under långa perioder har varit en gräddfil" skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, i ett debattinlägg i SvD. Vlachos skriver att UHR:s förslag är för strikt, men anser inte att den nyvarande översättningen ska behållas: "En bibehållen konvertering gör det på tok för lätt för IB-studenter att få toppbetyg."


2016-11-19 Blekinge Läns Tidningar

Reglerade hyror skapar problem

I en ledare skriver BLT om lokala förhandlingar inom bostadssektorn som strandat. Tidningen hänvisar till en artikel av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i Ekonomisk Debatt. BLT skriver att "regleringarna måste ses över i stort som smått och det måste lanseras ett tidsenligt sätt att förhålla sig till hyresmarknaden".


2016-11-19 Expressen

Utan arbetsmoral får du inget jobb, junior

Behöver svenskar mer utbildning för att bli anställningsbara – eller främst en intensivkurs i vett och etikett med Magdalena Ribbing, undrar Expressens ledarredaktion. Skribenten hänvisar till att bland andra Magnus Henrekson, IFN, skrivit om vikten av att skolan lär ut "icke-kognitiva färdigheter":


2016-11-18 Skolvärlden

Har Kornhall läst vår rapport?

I en replik i Skolvärlden skriver Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN, och Nima Sanandaji, ECEPR, om ett blogginlägg som behandlar deras rapport om hur elever från kommunala skolor och friskolor presterade i Pisa-mätningen. "Vår studie stödjer också tidigare nationalekonomisk forskning som finner att friskolorna på systemnivå om något har bidragit till att minska fallet i Timss."


2016-11-17 Dagens Arena

Benjamin Dousa: S duckar den moraliska frågan

"Det är tydligt att människor med låg utbildning ställs utanför på grund av den svenska modellens höga trösklar" skriver MUF:s ordförande i en replik på Dagens Arena. Dousa anser att "den svenska modellen verkar segregerande" och förklarar att effekten noterades av Assar Lindbeck [IDFN] redan på 80-talet.


2016-11-17 Skolvärlden och Skolporten

Betygsgapet – så stor är skillnaden mellan kommuner

På en del skolor får nästan samtliga elever högre ämnesbetyg än resultaten på de nationella proven. På andra skolor är det nästan ingen som får det, skriver Skolvärlden som granskat frågan. "Olika skolor och olika lärare är mer eller mindre benägna att sätta höga betyg" förklarar Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.


2016-11-16 Europaportalen

EU-kommissionen vill se ökade investeringar

Den kanske viktigaste nyheten i EU kommissionens ekonomiska höstpaket var att kommissionen vill att de euroländer som har överskott i sina budgetar använder dessa för att investera under nästa år, skriver Europaportalen. Lars Calmfors, IFN, tillskrivs fakta om EU:s stabilitets- och tillväxtpakt: "Mellan 1999 och 2008 bröt euroländerna mot pakten i minst 45 av 177 fall."


2016-11-16 Dagens Industri

Korrupta chefer oroar svenskar

DI skriver att "företagsledare och kommunpolitiker är mest korrupta. Det tror svenskarna, enligt en ny rapport från organisationen Transparency International". Presentationen av rapporten följdes av en paneldiskussion där Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, ingick. ”Jag är orolig att den svenska uppfattningen om att vi har en stabilt låg korruptionsnivå leder till att man inte har en probleminsikt” sa Bergh.


2016-11-15 P1Morgon/Ekonomiekot

Handel mellan Kina och USA

Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, intervjuas av Ekonomiekot om den lågt värderade kinesiska valutan och Donald Trumps hot att införa höga importtullar för kinesiska varor.


2016-11-15 Affärsvärlden

Reepalu slarvar med läxan

I en krönika i Affärsvärlden skriver Jonas Elofsson att "välfärdsutredningen bör slängas i papperskorgen innan den ens hamnar i riksdagen". Han hänvisar till rapporten Friskolorna och Pisa av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, och Nima Sanandaji.


2016-11-14 Altinget

Friskolerapport går emot OECD-analys

Elever i friskolor presterade 10-18 poäng bättre i PISA 2013 jämfört med elever i kommunala skolor. Den förklarar Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en ny rapport, skriver Altinget. "Analysen indikerar att friskolornas relativa prestationer ökat över tid" säger Sahlgren. Altinget hänvisar även till kritik av rapporten.


2016-11-13 Svenska Dagbladet

”Sveriges modell för välfärden är i kris”

Mårten Blix, IFN, skriver i ett debattinlägg i SvD om den svenska modellen att  "det är paradoxalt att en modell vars uttalade syfte är att skydda de svaga i samhället snarare ­direkt förstärker inkomstklyftor och cementerar fattigdom i utsatta områden". Blix förklarar att "det avgörande kommer att vara att tillåta låga löner för att nyanlända ska ­komma in på arbetsmarknaden".


2016-11-10 Sveriger Radio Ekot

Sänkta skatter väntar troligen i USA

Till Ekot säger Lars Calmfors, IFN, att Donald Trump "rimligen måste leverera skattesänkningar, eftersom han talat så mycket om det". Calmfors säger att det man då kan vara orolig för är att "man inte drar ner offentliga utgifter, vilket kan leda till stora budgetunderskott".


2016-11-10 Dagens Samhälle

Välfärdsutredningen löser problem som inte finns

I ett debattinlägg under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle skriver Henrik Jordahl, IFN, och David Sundén, om den nya granskning av välfärdsutredningen som de gjort: "Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet målat upp en bild av att hög lönsamhet är liktydig med bristande kvalitet. Det är dags att konstatera att denna bild är falsk och övergå till en faktabaserad diskussion".


2016-11-09 Smålandsposten

Trump kan botas med en Hadzialic

"Såväl i USA som i Europa leds vänstern av en ombonad medelklass som endast står i fiktiv kontakt med väljarbasen", skriver Smp i en ledare. Tidningen förklarar att efter Göran Persson har "socialdemokraterna djupdykt och Sverigedemokraterna exploderat i opinionen. Vill vänstern dra de rätta slutsatserna för framtiden bör de bereda marken för sådana som Aida Hadzialic" (som talat på ett IFN-seminarium).


2016-11-09 Metro

Experterna: Därför hade opinionsmätningarna fel om Trump

Varför visade inte opinionsundersökningarna att Trump hade medvind i USA-valet? Richard Öhrvall, IFN, intervjuas: "En stor faktor är att folk inte vill svara på undersökningar och de som svarar inte är representativa för alla. Sedan kostar det att göra bra undersökningar, och media och andra har inte råd eller vill inte lägga pengar på det. Så det är många mätningar ute med tvivelaktig kvalitet."


2016-11-09 Forskning & Framsteg

Allt svårare att genomföra opinionsundersökningar

Folk vill inte ställa upp på opinionsundersökningar, säger Richard Öhrvall, IFN som en delförklaring till att få v ar de som föruspådde att Donal Trump skulle vinna USA-valet. "Dessutom finns det mycket som tyder på att de med obekväma ståndpunkter är mindre benägna att berätta om dem i undersökningar", säger han.


2016-11-09 Svenska Dagbladet

Efter Trumps seger: "Sverige behöver stärka försvaret"

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet efter valet av Donald trump till USA:s nästa president. Han talar om en kris för demokratin. Först röstade britterna för att lämna EU. Nu blir Donald Trump USA:s nästa president. Samtidigt gör Marine Le Pen allt hon kan för att bli nästa president i Frankrike. "Jag är inte förvånad. Jag tycker att det har lutat åt detta under de senaste dagarna."


2016-11-09 Dagens Nyheter

Därför missade opinionsmätningarna Donald Trumps seger

Hur kunde prognoserna ha så fel, undrar DN om USA-valet. Richard Öhrvall, IFN, intervjuas och säger att en viktig lärdom är att vara mer försiktig i tolkningarna av prognoserna. DN förklarar att fokus har legat på sammanvägningar av opinionsmätningar. "Incitamenten att göra dyra och bra opinionsmätningar blir inte lika stora. Det blir allt färre opinionsmätningar med bra kvalitet" säger Öhrvall.


2016-11-09 Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad

Nationalekonom: ”Oroande om USA:s tillväxt saktar in”

"På handelsområdet kan Donald Trump styra mycket, [...]. Nya handelshinder, tullmurar och brutna avtal kan leda till att tillväxten i landet stannar av" skriver Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.  Maria Persson, Lundsuniversitet och affilierad till IFN, intervjuas. Hon förklarar att "på kort sikt så blir finansmarknaderna inte glada om Trump vinner, det har vi sedan sett tecken på under valrörelsen".


2016-11-08 Affärsvärlden

Hand i hand på väg mot botten

Ulf Jakobsson förklarar i en krönika i Affärsvärlden att forsknings- och utvecklingsarbete i yttersta världsklass kräver "personal som i varje fall ligger i närheten av världstoppen inom sina kunskapsområden". Han skriver om en studie av professor Magnus Henrekson, IFN, och doktorand Sebastian Jävervall.


2016-11-08 Dagens Samhälle

Tillsätt nu en utredning med riktiga experter

"Vinstutredningens betänkande bör ignoreras. I stället behöver en riktig expertgrupp med uppgift att utifrån rigorös forskning analysera hur välfärdsmarknaderna bäst kan regleras för att säkra högst kvalitet till lägst kostnad tillsättas." Det skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle.


2016-11-07 Dagens Arena

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

"Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven" skriver Dagens Arena. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, kommenterar: "Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg. De är mer beroende av elevunderlaget än vad kommunala skolor är."


2016-11-07 The Huffington Post

Message For New Voters: Look, Listen, Learn, Vote

Det är sant att människor inte bara läser och lyssnar, de ser också, konstaterar The Huffington Post när slutspurten i det amerikanska presidentvalet kommenteras. En studie av Niclas Berggren och Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara, citeras: "attraktionskraft är mer kopplad med valframgångar än både pålitlighet och upplevd kompetens".


2016-11-04 Veckans Affärer

”Innovation gynnas av oväntade möten, inte en kontorsmiljö mitt i city”

"Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck [IFN] är starkt kritisk till att placera det nya Nobelhuset på Blasieholmen" skriver Veckans Affärer. Han menar att ur innovationssynpunkt är Hagastaden överlägsen Blasieholmen som plats för det nya Nobelhuset. VA publicerar en filmad intervju med Lindbeck.


2016-11-04 Svenska Dagbladet

Vi krånglar till det både för oss och flyktingarna

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på SvD ledarsida om nyanländas chanser att få jobb. Han förklarar att en av de största villfarelserna i svensk politik är att "systemens politiska försvarare tror att frånvaron av marknad gynnar samhällets svagaste". " I en fungerande marknadsekonomi innebär flyktingmottagande att enkla jobb och bostäder växer fram på marknadsmässiga villkor."


2016-11-03 Dagens Samhälle

Bolagen som tjänar mest på offentliga affärer

Mer köp av privat välfärd, asylmottagande, bostadsbrist och digitalisering lyfter åtskilliga bolag, skriver Dagens Samhälle som intervjuat Henrik Jordahl, IFN: "Det är en naturlig utveckling att marknader som mognar alltmer domineras av större aktörer. Större bolag gynnas ofta av hårdare krav vid till exempel tillståndsprövning och på dokumentation" förklarar Jordahl.


2016-11-02 Dagens Nyheter

Bittert bakslag för den amerikanska drömmen

DN Ekonomi skriver om att "tre miljoner amerikanska män tittar på tv i stället för att jobba. Osäkra jobb ökar, inte fasta. Löneökningarna har gått till de rikaste". Lars Calmfors, IFN, är en av de som intervjuas: "På kort sikt gynnar möjligen handelshinder dem, men Trumps skattepolitik är inte inriktad på dem med lägst inkomster, snarare tvärtom."


2016-11-02 The Economist

Refugees in Sweden are having a hard time finding work

För få flyktingar i Europa, inte för många, har ett arbete, förklarar The Economist. Tidningen skriver vidare om Sverige att "farhågorna växer för de sociala konsekvenserna av den tudelad arbetsmarknaden". Tidningen har samtalat med Magnus Henrekson, IFN. Han "fruktar ytterligare ghettobildning och utanförskap".
 


2016-11-02 Market

Samhället tjänar på sänkta krav

I ett debattinlägg i branschtidningen Market skriver Matilda Orth och Florin Maican, IFN, att en allt för restriktiv tillämpning av plan- och  bygglagen ger sämre produktivitetsutveckling. De menar att "tillgången till stora datamängder, som butiker ofta redan samlar in, behöver användas för att analyserna ska bli djuplodande och heltäckande. Google, Amazon och Walmart är exempel på företag som redan drar nytta av denna möjlighet".


2016-11-01 Respons

"Acceptans för medelklassen byggde den moderna världen"

I Respons nr. 5/2016 rapporteras från ett seminarium med Deirdre McCloskey: "McCloskey menar att den moderna världen byggdes med idéer". Skribenten efterfrågar en djupare paneldiskussion om detta: "Hon har har gjort historiedebatten en god gärning med en underbyggd men tydlig tankefigur".


2016-10-31 East Asia Forum Quarterly

Japan’s inflation target still a distant goal

Hideo Hayakawa, Fujitsu Research Institute, skriver i East Asia Forum Quarterly att "Japan verkar vara långt från att uppnå sitt mål på 2 procent inflation". När förklararden långsamma löneökningen och hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, som på 1980-talet introducerade insider-outsider teorin.


2016-10-31 ValueWalk

The Damage Done By The Nobel Prize In Economics

I ValueWalk som skriver om investeringar frågar sig Michael Edesess om "Nobelpriset i ekonomi bidragit till de globala ekonomiska problemen under de senaste 20 åren". Han menar att författarna till boken The Nobel Factor i alla fall delvis bevisar detta. Edesses hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, som var med om att skapa priset.


2016-10-27 Kvällsposten

Låt Malmö gå före i etableringen av nyanlända

I en debattartikel i Kvällsposten skriver Andreas Bergh, IFN, och Tove Mellgren, Fores Syd, att Malmö har på många sätt ett försprång frmför resten av landet: "mångfalden och brokigheten är i många avseenden redan etablerad i staden. Ingenstans i Sverige finns så bra förutsättningar för ett svenskt Chinatown eller Little Italy. Men det krävs politisk vilja för att nå dit."


2016-10-26 Dagens Handel

Satsa smått i stadskärnan

Dagens Handel skriver om en intervju som Jönköpingsposten gjort med Özge Öner, IFN. Ämnet är farhågor för stadskärnans framtid. Hon förklarar att "med små butiker med annorlunda utbud kompletterar stadskärnan externa shoppingcenter".


2016-10-26 Sveriges Radio P4 Jämtland

Forskare: Lillänge och centrum bör komplettera varandra

Handeln i Östersunds centrum och externa köpcentra så som Lillänge behöver inte konkurrera om kunderna. Snarare bör de komplettera varandra, menar Özge Öner, IFN, i en intervju med P4Jämtland. Hon säger att "de flesta stadskärnor som försöker efterhärma köpcentra misslyckas".


2016-10-26 TT/Svenska Dagbladet med flera

"Satsa på småbutiker"

TT citerar Özge Öner, IFN, i en intervju i Jönköpings-Posten där hon förklarar att stora kedjor lämnar stadskärnor men detta behöver inte vara ett problem.


2016-10-26 Jönköpings-Posten

Satsa på mindre butiker

Özge Öner, IFN, intervjuas i Jönköpings-Posten om "stadskärnans framtid". Öner förklarar att små butiker i stadskärnan med annorlunda utbud kompletterar externa shoppingcenter. "I ett köpcentrum fixar man allt snabbt och rationellt medan man vill strosa runt, fika eller äta i stadskärnan och hitta den där annorlunda presenten man är ute efter."


2016-10-25 Dagens Samhälle

Fristående och kommunala skolor bör lära av varandra

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att "ny forskning visar att elever i fristående skolor presterade bättre än elever i kommunala skolor i Pisa-undersökningen 2012". Han menar dock att när det gäller pedagogik kan friskolorna lära av de kommunala.


2016-10-24 Svenska Dagbladet

Vi ses på barrikaderna, Jonas Sjöstedt!

"Jonas Sjöstedt har rätt att skatterna är orättvisa. Tyvärr drar han fel slutsats" skriver Per Gudmundson i en ledare i SvD. Gudmundsom hänvisar till en rapport av Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN: ”Vad kostar beskattning – analys av den samhällsekonomiska kostnaden av beskattning”.


2016-10-23 Svenska Dagbladet

Varken kunniga eller kreativa

Thomas Gür skriver i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida om rapporten Svenska skolresultat rasar – vad vet vi? av Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall. Gür skriver: "Svensk samhällsdebatt är nedlusad med bortförklaringar av fakta som kan störa självbilden av förträfflighet. Henrekson och Jävervall krossar en av dem."


2016-10-22 The Economist

Private Equity: The barbarian establishment

Economist skriver om private equity och hänvisar till en studie av Alexander Ljungqvist, Lars Persson och Joacim Tåg, IFN, “Private Equity’s Unintended Dark Side: on the Economic Consequences of Excessive Delistings”. I sin studie visar de att ett minskat aktieägande kan minska stödet för en näringslivsvänlig politik, vilket kan leda till färre investeringar och sämre produktivitetsutveckling i näringslivet.


2016-10-22 Svenska Dagbladet

Ekonomerna har ansvar för krisen

I ett debattinlägg av nationalekonomen Thomas Franzén hänvisas till Lars Calmfors, IFN, som "tar upp frågan om ekonomernas kollektiva skuld. Den består i att ekonomerna inte förutsåg och inte såg hur ekonomierna hamnade i en finanskris och extrem politik".


2016-10-19 Dagens Nyheter

Familjemys i LO ger inte full sysselsättning

"Vi närmar oss full sysselsättning för födda i landet, samtidigt som arbetslösheten ligger kvar runt 16 procent för utrikes födda. Siffran är ännu högre för födda utanför Europa", skriver Carl Johan von Seth på DN:s ledarsida. Han hänvisar till forskning av  bl.a. Per Skedinger, IFN, som visar att tidigare lägstalönelyft har påverkat flyktingars jobbchanserna negativt.


2016-10-19 Dagens Nyheter

Vad kan vi lära av Trump?

I en krönika på ledarsidan i DN undrar Lars Calmfors, IFN, hur Donald Trump kunde bli presidentkandidat och hur kan han fortfarande kan ha 35–40 procents stöd? Calmfors förklarar att "Roten till Trumps framgång är ekonomisk-politiska misslyckanden. Ett sådant är den låne- och fastighetsprisbubbla i USA som ledde fram till den finansiella härdsmältan 2007–2008."


2016-10-18 Blekinge Läns Tidning

Vi kan inte ha det så här!

I en ledare skriver BLT om samtalen på arbetsmarknaden, för att få snabbspår för nyanlända på plats.Två LO-förbund vill inte delta: Handels och Byggnads. Tidningen hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, vill ha "både mer utbildning av arbetskraften och lägre ingångslöner på den svenska arbetsmarknaden".


2016-10-18 Svenska Dagbladet

Toppstudenterna blir också sämre

I en ledare skriver SvD om kunskapsraset i den svenska skolan – även bland de mest högpresterande. "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”, av professor Magnus Henrekson, IFN, refereras. SvD avslutar: "Svensk skoldebatt har ofta utgått från att de duktiga barnen alltid klarar sig. Och visst klarar de sig, i alla fall bättre än snittet. Men klarar sig samhället om inte de duktiga får uppfylla sin potential?"


2016-10-18 Blekinge Läns Tidning med flera

Kunskap i första rummet!

Sofia Nerbrand skriver i en ledare, som publiceras i flera tidningar, om dels rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” av Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall, dels en artikel av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i tidskriften Kvartal. Slutsatsen i ledaren är att "svensk skola måste återigen sätta kunskap i första rummet".


2016-10-18 Bohuslänningen

I jobbstödsdjungeln går företagarna vilse

I en ledare skriver Bohuslänningen om att "regeringen fortsätter att dutta ut miljoner till traineeplatser, jobbsprång, tekniksprång och så kallade moderna beredskapsjobb". Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN och ordförande AER, som "sågar de flesta insatser jäms med fotknölarna".


2016-10-17 Arbetsvärlden

En (oenig) riksdagsmajoritet vill sänka inkomstskatten

Webbtidningen Arbetsvärlden (TCO) skriver att det "finns en riksdagsmajoritet för en sänkning av inkomstskatten: Allianspartierna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet vill alla sänka. Men samtidigt vill Miljöpartiet, Liberalerna och Centern ha grön skatteväxling, något som sossarna å sin sida tror kan hota välfärden". Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas. 


2016-10-17 Expressen

Här är svenska jobben som riskerar försvinna

Expressen publicerar en artikel med utgångspunkt i en text i Dagens Industri. "Om 20 år kan så mycket som 53 procent av de svenska jobben ha ersatts av digital teknik" skriver Expressen som hänvisar till rapporten "Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv" av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson.


2016-10-17 Dagens Industri

Jobb försvinner raskt

I en artikel om digitalisering skriver DI att "drygt hälften av alla jobb förutspås vara borta om tio år". DI hänvisar till forskning av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson och deras rapport "Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv".


2016-10-17 Svenska Dagbladet

Hur blir den svenska skolan bättre?

I en krönika på ledarsidan i SvD skriver Janerik Larsson som förklarar att Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji har en intressant artikel i GP. Larsson skriver: "Min uppfattning är att konkurrensen leder till bättre kvalitet. Att avskaffa valfrihetsreformen vore djupt destruktivt."


2016-10-17 Dagens Nyheter

Experter dömer ut djungeln av jobbstöd

I en nyhetsartikel skriver DN att antalet anställningsstöd i höstbudgeten är minst lika många som tidigare. Lars Calmfors, IFN, intervjuas: "Det krävs lägre ingångslöner för att vi ska klara det här. Med den sammanpressade lönestruktur vi har i Sverige blir det svårare. Det räcker inte med satsningar på utbildning och anställningsstöd. De satsningarna ska göras, men det är osannolikt att de räcker."


2016-10-17 Göteborgs-Posten

Friskolor presterar bättre än kommunala skolor

"Både fristående och kommunala skolor har något att lära sig av varandra. Oavsett driftsform bör skolor säkerställa en god studiemiljö, läxor och aktiva lärare. Samtidigt bör de minska den elevorienterade undervisningen, som växt fram sedan 1990-talet" skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, och Nima Sanandaji i ett debattinlägg i GP.


2016-10-14 Dagens Nyheter

”Dåligt vetenskapligt stöd för låglönepolitik”

I en slutreplik på DN Debatt skriver Hans Lööf och Gustav Martinsson,KTH: "Vi hittar ingen vetenskaplig litteratur som stödjer argumenten att låga löner för immigranter i ett land med en lönestruktur som den svenska leder till ökad sysselsättning. Det bevis som gång efter gång förs fram i den inhemska debatten, [...] är ett arbetspapper av Per Lundborg och Per Skedinger [IFN] från år 2014."


2016-10-14 Mittmedia/Länstidningen Östersund

Från kunskap till "kundskap"

I en ledare skriver Mittmedia/Länstidningen Östersund att "de två utvecklingskurvorna på nationalekonomen Jonas Vlachos [affilierad till IFN]} diagram i SVT:s Uppdrag granskning bildar ett otvetydigt kors. Det finns en skenande diskrepans mellan kunskap och betyg i svenska skolan".


2016-10-13 Sydsvenskan

Betygssättningen på S:t Petri skola får fortsatt kritik

Med anledning av Uppdrag granskning i SVT (som visar att lärare  ombedd att höja sina elevers betyg) skriver Sydsvenskan i en nyhetsartikel att "motivering till att betygen skulle höjas sågas nu av experter". Tidningen citerar Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.


2016-10-13 Forskning & framsteg

När de bästa blir sämre

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i Forskning & framsteg med anledning av en rapport om kunskapsraset i skolan. Han förklarar att "målet kan inte vara att stoppa raset utan att komma tillbaka till kunskapsnivåerna vi hade för minst 20 år sedan".


2016-10-13 Kvartal

Skolkrisens grundvalar

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i Kvartal om kunskapsraset i den svenska skolan. Han förklarar att "drömmen om elevcentrerad undervisning blev en mardröm". "I det postindustriella välfärdssamhället har fokuseringen på kunskaper minskat drastiskt – vilket gör det än viktigare att detta fokus, med tillhörande undervisningsmetoder och kultur, upprätthålls inom skolans väggar."


2016-10-13 SVT Nyheter

Friskolor rättar snällare än kommunala skolor

När de nationella proven rättades på de fristående skolorna fick eleverna i genomsnitt ett bättre resultat, jämfört med de kommunala skolornas elever, skriver SVT Nyheter. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, förklarar att "en anledning kan ju vara att lärarna på de fristående skolorna har större press på sig från skolledningen att uppvisa goda resultat".


2016-10-12 Dagens Arena

Lärare pressas att sätta högre betyg

Med anledning av Uppdrag granskning i SVT 2016-10-12 skriver Dagens Arena att "rektorer pressar lärare att höja elevernas betyg. Det händer också att rektorer själva går in och ändrar betygen". Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas. Han säger att "på det relativa betygssystemets tid fanns det spärrar".


2016-10-12 SVT/Uppdrag granskning

Belastning på lärare när elever underkänns

Många lärare vittnar om hur de undviker att underkänna elever eftersom de då riskerar en för stor arbetsbelastning. Uppdrag granskning har intervjuat bl.a. lärare och Jonas Vlachos, affilierad till IFN. Han säger att betyget underkänt kommer med stora kostnader för elever, lärare och skolan.


2016-10-12 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Fyll inte betyg med luft. Fyll elever med kunskap.

Sydsvenskan och HD skriver i en ledare, med anledning av Uppdrag Granskning i SVT, om betygsinflationen i svenska skolor. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, konstaterar i programmet att "med övergången från ett relativt till ett målrelaterat betygssystem försvann de spärrar som förhindrade glädjebetyg".


2016-10-12 SVT/Uppdrag granskning med flera

Rektorer pressar lärare att sätta oskäligt höga betyg

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, intervjuas i Uppdrag granskning om betyg i skolan. Han säger att kortsiktigt vinner alla på att sätta höga betyg. "Problemet är att betyg används för att rangordna människor sen. Så att alla bara sätter högre och högre betyg innebär inte att saker och ting blir bättre och bättre."

http://www.svtplay.se/video/10613396/svt-nyheter/svt-nyheter-12-okt-06-30


2016-10-11 Dagens Nyheter

”Bakläxa för Lööf och Martinsson”

I en replik av Martin Ådahl och Emil Källström (C), på DN Debatt, hänvisar de till Lars Calmfors, IFN. Han "har pekat på behovet av så kallade enkla jobb, där flyktingarna kommer in i jobb utan utbildningskrav".


2016-10-11 Göteborgs-Posten

Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket

Våra politiker borde fundera kring hur det kan komma sig att så många verksamheter inom den kommunala sektorn kostar mer, samtidigt som de levererar sämre kvalitet, än de privata alternativen, skriver Alice Teodorescu i en ledarkrönika. Hon hänvisar till en rapport av Henrik Jordahl, IFN om  kvalitetsarbete i skolan.


2016-10-11 Dagens Samhälle

Förhandla brett - eller med SD

 "Det är bara för Alliansen att välja: förhandla över blockgränsen eller med SD. För så här kan vi inte ha det" skriver Gabriel Heller Sahlgren i en krönika i Dagens Samhälle. Han förklarar att Sverigedemokraterna inte bör släppas in i en regering. "Men det betyder inte att man kan ignorera dem [...] Landet måste regeras även under perioder då folket röstat fram partier som många inte tycker om."


2016-10-10 TT/Barometern med flera

Live: Vem får ekonomipriset?

Ett antal tidningar sände live från tillkännagivandet av utdelningen av mobelpriset i ekonomi. TT-texten inledde: "Svenske nationalekonomen Assar Lindbeck är en av många som nämns i förhandsspekulationerna. I dag får vi veta vem som tilldelas Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Följ vår direktrapportering från tillkännagivandet."


2016-10-10 Svenska Dagbladet

Experterna nöjda: ”Trevligt att Finland får priset”

Lars Persson, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet om att Bengt Holmström och Oliver Hart fått 2016 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Lars Persson förklarar att de två pristagarna ökat förståelsen för hur företagsledare kan påverka bolags utveckling. Men det handlar också om den konflikt som kan uppstå mellan ägare och företagsledning: "Deras forskning är en hjälp för företagsägarna men kunskapen om hur man skriver kontrakt kan användas på många områden".


2016-10-10 Svenska Dagbladet

Priset som sätter ­ekonomin på spel

I en understreckare, SvD, skriver professor Lars Magnusson att "priset kom att falla socialdemokratin i ryggen: det har bidragit till att legitimera den ny­liberala ”marknadsvändning” som urholkat socialdemokratiska värderingar och politik under de ­senaste fyra decennierna". De pekar på att när Assar Lindbeck [IFN] ledde priskommittén fick " anmärkningsvärt många nyliberaler – gärna från Chicago – priset".


2016-10-10 Svenska Dagbladet

Här är favoriterna till priset

I SvD Näringsliv skriver Louise Andrén Meiton om vem som kan tänkas på Nobelpriset i ekonomi: "Romer lyfts fram av både professor Magnus
Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning och Jesper Roine, docent vid Handelshögskolan. Både spår att Romer kan komma att dela priset med Philippe Aghion".


2016-10-10 Dagens Industri

Flera hot mot produktiviteten

Mårten Blix, IFN, skriver i ett debattinlägg i DI om att två saker hotar den svenska tillväxten: dåliga skolresultaten och den bristande vuxenfortbildningen samt de regelverk som hotar den digitala ekonomin: "Utan reformer kommer Sverige falla tillbaka och produktiviteten förbli låg."


2016-10-10 Göteborgs-Posten

Ingen tycks lära sig någonting i curlingskolan

I ett debattinlägg i Göteborgs-Posten skriver David Eberhard i en krönika på ledarsidan att "egofixerade, bortskämda slynglar är avarten av dagens uppfostran". Han hänvisar till en rapport av Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall, doktorand Uppsala universitet. 


2016-10-10 TT/Dagens Industri med flera

Spänd väntan på ekonomipriset

Assar Lindbeck är en av de mottagare mottagarna av "vad som kallas det finaste pris en nationalekonom kan få — Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne" skriver TT/DI.


2016-10-09 The Atlantic

The Political Slant of the Nobel Prize in Economics

Avner Offer, medförfattare till den nya boken The Nobel Factor, intervjuas i The Atlantic. Han hänvisar till en konversation med Assar Lindbeck, IFN: "När det gäller Galbraith, så har jag faktiskt diskuterat detta med Assar Lindbeck, dåvarande ordförande för priset och han sade att han betraktade Galbraith mer som en författare av essäer. Jag är av en annan uppfattning."


2016-10-09 Irish Economy

The Nobel Factor

Irish Economy skriver om den nya boken The Nobel Factor, som berättar om tillkomst och utveckling av Nobelpriset i ekonomi. Assar Lindbeck, IFN, nämns: "Det finns ett utmärkt kapitel som fokuserar på Assar Lindbeck, en kraftfull personlighet som formade priset."


2016-10-09 Jönköpings-Posten

De bästa på förnyelse

"Nästan sju av tio av hotell och restauranger arbetar med ständig förnyelse" skriver Jönköpings-Posten och hänvisar till en ny studie av Mikaela Backman tillsammans med Özge Öner [IFN] och Johan Klaesson. På tio år har antalet arbetsställen i hotell- och restaurangnäringen "ökat med 32 procent medan övriga branscher har ökat 17 procent".


2016-10-09 Dagens Industri

De är hetaste namnen inför ekonomipriset

DI skriver om de hetaste namnen för att tilldelad 2016 års Nobelpris i ekonomi. De tre färmsta anses vara Olivier J. Blanchard, professor, MIT. Edward P Lazear, professor, Stanfordn och Marc J. Melitz, professor, Harvard. DI fortsätter: "I den långa listan med ett 40-tal kandidater finns två svenskar: socialförsäkringsnestorn Assar Lindbeck [IFN] och Bengt Holmström, som forskat om kontraktsanalys."


2016-10-09 TT/Vasabladet med flera

Mest gubbar bland pristagarna

TT/Vasabladet skriver att "det finaste pris man kan få som nationalekonom ska delas ut på måndag. Som vanligt är det mest gubbar från USA bland de heta kandidaterna". Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas: "Jag tror att det blir Paul Romer. Jag tror han kommer få priset förr eller senare eftersom han förnyade tillväxtteorin."


2016-10-09 Dagens Eko

Paul Romer storfavorit till ekonomipriset

En stor favorit att få Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 är tillväxtekonomen Paul Romer, förklarar Ekot. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas: "Tidigare kunde man inte riktigt förklara ekonomisk tillväxt, sedan gjorde Romer ett par banbrytande studier som förklarade hur tillväxt uppkommer."


2016-10-09 Svenska Dagbladet

Ericsson följer bara den svenska modellen

I en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om Ericssons varsel. Han hoppas att detta får igång en diskussion om den svenska modellen och i synnerhet det svenska kostnadsläget. "Är vi inte beredda att förändra det svenska kostnadsläget, får vi lära oss att leva med dess konsekvenser: fortsatt avindustrialisering i rask takt."


2016-10-08 Daily Scandinavian

What Makes Scandinavians So Happy?

"Känslan av tillit är så hög i Skandinavien att en del forskare menar att detta är den potentiellt viktigaste faktorn för att förklara varför skandinaver är världsbäst på välmående" skriver Daily Scandinavian. Andreas Bergh, IFN, intervjuas: "Det ärliga svaret är att vi inte vet var tilliten kommer ifrån."


2016-10-07 Svenska Dagbladet

”Fel att skylla betygsinflationen på friskolorna”

I en replik på SvD Debatt hänvsiar Christine Johnson, Academedia, till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN: "När forskaren Jonas Vlachos på Konkurrensverkets uppdrag för några år sedan undersökte förhållandet mellan skolkonkurrens och betygsättning, drog han slutsatsen att skillnaderna i betygssättning mellan friskolor och kommunala skolor är försumbara."


2016-10-07 Svenska Dagbladet

"Medborgartjänst" och värnpliktsdebattens déjà vu

Fredrik Johansson skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om debatt om värnplikten. Han hänvisar till forskning av Niclas berggren, IFN: "Nationalekonomen Niclas Berggren går här kort igenom en del av den samhällsekonomiska forskningen på området. Värnplikt är en skatt som inte syns i statens budget. Den kostar samhället stora pengar."


2016-10-06 Bloomberg

Where the Economics Nobel Came From

Hur gick det till när Nobelpriset i ekonomi instiftades? Frågan ställs av Bloomberg View "[Per] Åsbrink frågade en ung ekonomisk rådgivare, Assar Lindbeck [IFN], och Lindbeck svar var att ja, visst kunde man tänka sig ett  Nobelpris i ekonomi. Därefter arbetade Lindbeck för att förverkliga denna idé."


2016-10-05 Kollega

Goda jobbchanser för Ericssons anställda

Fackbundet Unionens tidning Kollega skriver att trots "Ericsson besked om att 3 000 tjänster försvinner spår såväl forskare som Arbetsförmedlingen en ljus arbetsmarknad för de som tvingas lämna företaget". Kollega hänvisar till en TT-intervju med Magnus Henrekson.


2016-10-04 TT/Svenska Dagbladet med flera

Han ser ljus i Ericssonmörkret

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas om Ericssons besked att företaget sannolikt lägger ner verksamheter i Sverige. Han förklarar att "får man för sig att Sverige är slut som industrination så riskerar det att bli självuppfyllande. Det ska man akta sig för. När Saab lade ned i Trollhättan betydde inte det slutet för staden utan efter en tid växte det fram nya saker."


2016-10-03 Forskning & Framsteg

Den nya pessimismen

Forskning & Framsteg skriver om att vi börjat se allt mörkare på framtiden. En av de som intervjuas är Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "Det som gör mig mer pessimistisk än på mycket länge, är att vi ser flera faktorer som troligen kommer att påverka ekonomin mycket negativt inom ett par år" förklarar Bergh.


2016-10-03 SVT Uppsala

Nobel-professor frias från anklagelser om forskningsfusk

SVT skriver om att "Uppsalaprofessorn Eva Mörk, som sitter i Nobelkommittén, och hennes forskningsgrupp ... frias från samtliga anklagelser [om forskningsfusk]". I gruppen ingår Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN.


2016-10-02 Dagens Nyheter

Friskolorna är inte grundproblemet

I en krönika skriver Birgitta Forsberg, DN, att visst finns det problem med friskolorna: " Jonas Vlachos [affilierad till IFN] pekar på att friskolor systematiskt rättar de nationella proven generösare. Och trots att friskolorna sätter högre betyg så har deras elever inte bättre resultat i Pisa – justerat för skillnader i elevunderlaget."


2016-10-02 TT/Dagens Industri med flera

Politiska beslut bakom ökade klyftor

Daniel Waldenström, IFN, är en av forskarna bakom studier som visar att "politiska beslut om t.ex. skatter och bidrag gör att inkomstskillnaderna ökar". Waldenström förklarar att "omfördelningssystemen som skatter och transfereringar har blivit mindre utjämnande. Bland annat har bidragens storlek halkat efter lönenivåerna".


2016-10-02 Sydsvenskan

Per T Ohlsson: Enda sättet att stoppa SD

I en ledarkrönika i Sydsvenskan skriver Per T Ohlsson att "enda sättet att stoppa ... Sverigedemokraterna är ... att beröva dem möjlighet att exploatera missnöjet med en dysfunktionell flyktingpolitik." Han hänvisar till ett förslag av Lars Calmfors, IFN: "lägre ingångslöner i branscher som inte kräver hög utbildning, framförhandlade av arbetsmarknadens parter och tidsbegränsade".


2016-10-01

Vem tar priset?

Är det dags för en svensk, undrar SvD i en text om vem som kan tänkas få årets nobelpris i ekonomi. Professor Hubert Fromlet förklarar: "Han har gjort en livslång forskning inom flera områden. Det som kännetecknar honom är inte minst insider- och outsiderproblematiken på arbetsmarknaden som fortfarande är väldigt relevant. Den säger att insiders har en starkare förhandlingsposition än outsiders."


2016-09-30 Fokus

Utanför utanförskapet

Fokus skriver om segregation och intervjuar en lång rad personer. Tidningen skriver också från ett seminarium på Fores där en rapport av Andreas Bergh. IFN, presenterades: »Varför vinner vi inte mer på invandringen?« Fokus skriver: "Han vill ha större lönespridning, en slutpunkt för a-kassan, en öppenhet för fler enkla jobb samt f-skattsedel till alla nyanlända.


2016-09-30 Metro

Värnplikt sliter sönder samhället

I en krönika i Metro skriver Johan Norberg om värnplikt och "att man inte kan försvara friheten med ett system som bygger på tvångsarbete". Han hänvisar till ett inlägg av Gabriel Heller Sahlgren i Dagens Samhälle: ”värnplikten ökade brottsligheten totalt sett och förstärkte existerande
ojämlikheter i samhället – vilket rimmar illa med hyllningskörens lovord om ökad social sammanhållning och integration”.


2016-09-29 Sydsvenskan & Helsingborgs Dagblad

Lite bättre i skolan. Men mycket kvar att göra.

Sydsvenskan och HD refererar i en ledare om skolan till en IVA-rapport av Magnus Henrekson och Sebastian Jävervall. "I backspegeln framstår det inte minst som ett misstag med kommunaliseringen av skolan på 1990-talet. [...] Regeringen betonar ofta att Sverige ska konkurrera på världsmarknaden med kunskap och inte med låga löner. Gott så, men då gäller det också att fler i skolan får tillräckliga kunskaper att konkurrera med."


2016-09-28 Läkartidningen

Störst vinst i små välfärdsbolag

Läkartidningen skriver: "Det är inte de stora jättarna inom den privata vårdsektorn som gör störst vinster, utan mindre vårdcentraler eller specialistkliniker. Det visar en granskning som Dagens Samhälle gjort." Henrik Jordahl, IFN, citeras; "Marginalerna finns i småbolag där ägarna kan avstå lön för att i stället dela ut vinst. Det finns inga övervinster."


2016-09-28 Östra Småland

Fler kvinnor i företagens styrelser är en bra affär!

På tal om regeringens förslag om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser skriver Östra Småland om forskning från IFN av Johanna Rickne och Olle Folke): "Man konstaterar rakt upp och ner att utrymmet för mediokra män krymper när de konkurrensutsätts av fler kandidater, i det här fallet kvinnor. Som följd av kvotering höjs den totala kompetensen i gruppen."


2016-09-27 Värnamo nyheter

Gnosjöanda på ny nivå

"Höjdare inom svenskt näringsliv besökte lokala företag" skriver Värnamo nyheter i en artikel från IFN:s styrelses företagsbesök i samband med ett styrelsemöte. Tidningen citerar styrelseordförande Michael Treschow: "Den traditionella Gnosjöandan har nått en ny nivå".


2016-09-27 Nya Wermlands-Tidningen

Kris i kunskapsnationen

I en ledare skriver NWT att "modern pedagogik i all ära men det måste vara slutlekt i den svenska skolan". Skrbenten hänvisar till rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?” av Magnus Henrekson och Sebastian Jävervall, IFN. NWT skriver: "om man vill vara elak så kan man säga att svenska elever har en tätposition när det gäller klassråd och fruktstund. Betydligt sämre ställt är det inom ämnet matematik."


2016-09-27 Dagens Samählle

Nya storföretag som Ericsson kräver reformer

"Ericssons problem belyser samtidigt en fundamental svaghet i Sveriges ekonomi: dess beroende av äldre storföretag" skriver Gabriel Heller Sahlgren i en krönika i Dagens Samhälle. De behövs bland annat en reform av personaloptioner skriver han: "Forskning visar att länder med lägre personaloptionsskatt har fler entreprenörer och lockar till sig mer riskkapital."


2016-09-26 Expressen

Föräldrar, sluta sabotera skolan

Expressens ledarredaktion skriver: "Vill ni att era barn ska växa upp i ett rikt, kunskapsintensivt Sverige? Lär dem att veta hut i skolan." I ledaren hänvisas till ett debattinlägg av Magnus Henrekson och Sebastian Jävervall i DN om kunskapsraset i svensk skola: "De ... sämsta eleverna i Sverige är sämre än de sämsta i det ojämlika USA. Och 'eliten' i Sverige presterar sämre än den amerikanska eliten. 'Kunskapsnationen' Sverige sackar" konstaterar Expressen.


2016-09-26 Ledarsidorna.se

Arbetslösheten för utlandsfödda. Vad är alternativet?

Ledarsidorna.se har intervjuat Magnus Henrekson, IFN, om den utmaning som de senaste årens migration inneburit och kommer att innebära. Magnus Henrekson förklarar att integrationen i allmänhet och insteg på arbetsmarknaden i synnerhet måste få växa fram på sina egna villkor. "Det är enda sätter" säger han.


2016-09-25 TT/Västerbotten-Kuriren med flera

Engelska skolan till börsen

TT skriver om att friskolekoncernen Internationella engelska skolan börsnoteras. Henrik Jordahl, IFN, intervjuas. Han ser vissa fördelar med en börsnotering. En del är transparensen – att börsbolagen förpliktigas att delge viss information, en del är ägarspridningen. "Jag tror att det kan vara en poäng för de här företagen att ha många ägare."


2016-09-24 Uppsala Nya Tidning

Sätt betyg på skolan!

I ett debattinlägg i UNT skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Ulla Hamilton, Friskolornas Riksförbund, att Skolinspektionen bör sätta betyg på Sveriges skolor. De hänvisar till en rapport av Henrik Jordahl, IFN, om kvalitetsarbete i skolan: "kommuner ligger långt efter friskolorna. De stora skolföretagen arbetar mer systematiskt och välorganiserat med uppföljning, analys och åtgärder".


2016-09-24 Östra Småland

Driv månglarna ut ur skolan!

I en ledarkrönika i Östra Småland skriver Björn Samuelsson att "Svenskt näringsliv försöker tuta i oss att om man inte får profitera så vill ingen driva skola". Han hänvisar till rapporten "Policyidéer för svensk skola" av bl.a. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.


2016-09-24 P4 Göteborg

Nya studenter har dåliga mattekunskaper

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas med anledning av rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”. Han förklarar att (i ett matematik prov på Chalmers) bara "hälften har ett och ett halvt rätt eller mindre av nio möjliga. Då har man ju väldigt dåliga förkunskaper".


2016-09-24 Dagens Nyheter

”Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt”

Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall, doktorande Uppsala universitet, skriver på DN Debatt om rapporten Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" som de är författare till. De ser klara bevis för att resultaten faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal.


2016-09-23 Dagens Industri Weekend

Svenskt snille gör som Einstein

Dagens Industri har för sin Weekend intervjuat Johanna Möllerström, som är affilierad till IFN. Möölerström har varit verksam i USA och flyttar nu till Berlin. På frågan vad man lär sig av studier i nationalekonomi svarar hon: "”Allmänbildad. Att läsa en grundkurs i nationalekonomi är extremt allmänbildande. Om man som jag dessutom älskar matematik och är intresserad av politik och samhällsfrågor är ekonomi en perfekt blandning."


2016-09-23 Bloomberg and more

Companies That Discriminate Fail (Eventually)

"Det finns massor av bevis för att diskriminering fortfarande förekommer [i företag]", skriver Noah Smith, Bloomberg view. Han hänvisar bland annat till att "2013 fann ekonomerna Fredrik Heyman [IFN] Helena Svaleryd och Jonas Vlachos [affilierad till IFN] att företag som köps ut tenderar att öka andelen kvinnliga anställda".


2016-09-22 Arbetet

Små välfärdsbolag ökar vinsterna

Arbetet bygger en artikel på en text i Dagens Samhälle. Arbetet skriver: Det finns också skattetekniska skäl till att små bolag hellre tar ut vinst än till exempel lön, då skatten är högre på det senare. "Marginalerna finns i småbolag där ägarna kan avstå lön för att i stället dela ut vinst. Det finns inga övervinster, säger Henrik Jordahl till Dagens samhälle."


2016-09-22 Fri Köpenskap

"Se möjligheterna med "big data"

I ett debattinlägg i branschtidningen Fri Köpenskap skriver Matilda Orth, IFN, och Florin Maicen, affilierad till IFN, om möjlig användning av all den data som företag i dag samlar in: "För att studera tillgängliga data och skapa bättre beslutsunderlag krävs kompetens och analysverktyg. Bara så kan företag nå sin fulla potential. Våga tänka nytt och lär av internationella framgångssagor – använd möjligheterna med big data."


2016-09-22 Bohuslänningen

Notan skickas till kommunerna

I en ledare skriver Bohuslänningen om en rapport författad av bl.a. Andreas Bergh, IFN och lunds universitet. Tidningen skriver att regeringens politik inte är jobbskapande och hänvisar till Bergh som förklarar att nyanlända tvingas fokusera på att navigera i bidragssystemen, snarare än att skaffa arbete. Hans förslag är att nyanlände får personnummer, bankkonto och en F-skattsedel.


2016-09-22 Dagens Samhälle

Små bolag i välfärden mest lönsamma

Dagens Samhälle intervjuar Henrik Jordahl, IFN. Han förklarar att de högsta marginalerna i välfärdsbolag finns i ett mycket litet antal mindre bolag som framför allt driver hvb-hem, boenden för ensamkommande eller familjehem: "Det är marknadskrafterna in action. Flyktingmottagandet exploderade, men boendeutbudet ökade inte lika snabbt. Då går pris och vinster upp. Men det är tillfälligt och ger skeva siffror."


2016-09-21 Dagens Arena

Veckans graf: Avreglering ökade ojämlikheten

"Avregleringen av finansmarknaden skapade en mer ojämlik inkomstfördelning, visar en forskningsstudie", skriver Dagens Arena och hänvisar till forskning av Daniel Waldenström, IFN, med flera.


2016-09-21 Dagens Arbete

”Bekväma myter – men livsfarliga”

I ett debattinlägg i Dagens Arbete skriver Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, om myter i migrationsdebatten. En av dessa är "myten om nödvändigheten om enkla jobb" Han hänvisar till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som sagt att ”resultaten tyder på att företag och arbetsmarknad anpassar sig på sätt som inte fångas av de allra enklaste modellerna av arbetsmarknadens funktionssätt”.


2016-09-21 Gefle Dagblad med flera

Bättre integration med lönepridning

I ett debattinlägg i Gefle Dagblad med flera tidningar skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, och Anna Rehnvall, Fores, att "gemensamt för de länder där invandrare bidrar mer till samhällsekonomin än i Sverige är att de tillåter betydligt större lönespridning än vad svenska kollektivavtal gör".


2016-09-20 MittMedia/Dalaranas Tidningar med flera

Höstbudgeten: ingen integration, mer pengar till kungen och straffskatt på tevespel

I en ledare förklaras attenligt finansministern har regeringen Löfven fört en stram finanspolitik. "Det låter bra. Men problemet är att det inte stämmer." Skribenten hänvisar till citat av Lars Calmfors, IFN: "Vi vill ju ha säkerhetsmarginaler om det händer något framöver. Därför ska man spara i goda tider så att man har marginal att göra insatser om det blir en lågkonjunktur".


2016-09-20 Dagens Industri

Experter sågar jobbplan

Regeringen saknar en fungerande plan för fler jobb, skriver DI och förklarar att ledande ekonomer flaggar för att arbetslösheten vänder upp igen om S inte byter kurs. Lars Calmfors, IFN, intervjuas. Han säger att ”Arbetslösheten sjunker för stora grupper men inte för utrikesfödda, och framför allt inte för utomeuropeiskt födda”.


2016-09-18 Nerikes Allehanda

Ökad lönespridning kan få fart på integrationen

"Sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utlandsfödda är stort och invandringen är nu en nettokostnad för offentlig sektor" skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, och Anna Rehnvall, Fores, i ett debattinlägg i NA. De menar att större lönespridning behöver diskuteras och att "försörjningsstödet görs om så att drivkrafterna för att jobba stärks, att a-kassan omvandlas till en omställningsförsäkring och att nyanlända får F-skattsedel i stället för etableringsersättning".


2016-09-16 Omni.se

Hundratals demonstrerade mot Nobelcenter

Nyhetsappen Omni skriver om en demonstration mot det planerade Nobelcentret och citerar Assar Lindbeck, IFN , som talade: "De för fram ett förslag som gör ett jättelik kontors- och konferensanläggning med helt andra proportioner än vad som behövs för ett Nobelmuseum".


2016-09-16 Mitt i Stockholm

Ny demonstration mot Nobel Center

Mitt i Stockholm skriver: "Beslutet är redan klubbat i Stadshuset. Men motståndarna till ett Nobel Center på Blasieholmen framhärdar. I dag vid lunch hölls en demonstration." Tidningen förklarar att "på talarlistan fanns bland andra nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN]".


2016-09-15 Dagens Samhälle

Sänk kraven för nya matbutiker - det tjänar hela samhället på

Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, affilierad till IFN, skriver i Dagens Samhälle under vinjetten Perspektiv. De skriver att "en allt för restriktiv tillämpning av PBL ger sämre produktivitetsutveckling och konkurrenstryck bland redan etablerade butiker. En mindre restriktiv tillämpning av PBL skulle bland annat leda till att existerande butiker måste öka sin produktivitet för att överleva".


2016-09-15 Dagens Nyheter

Missat inflationsmål kan göras flexibelt

DN Ekonomi skriver om att Riksbanken flaggar för att göra inflations­målet mer flexibelt. Lars Calmfors, IFN, kommenterar och förklarar att "det skapar en större osäkerhet om vad Riksbanken strävar efter. Det är att anpassa sig till det som har hänt och ökar acceptansen för att man avviker och det finns ingen anledning till det".


2016-09-14 ETC

Skoljätten gör vinst på mer segregation

ETC granskar Engelska skolan i en artikel. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, kommenterar: "När en skola uppvisar goda resultat är det till största del beroende på elevselektionen."


2016-09-13 Dagens Samhälle

Dags för teknokratin att slå tillbaka i vinstfrågan

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Dagens Samhälle att vinstdebatten präglas av anekdotisk bevisföring: "Den politiska eliten bör nu visa framfötterna och avvisa de populistiska kraven på vinstbegränsning med hänvisning till forskning." Han förklarar att "ny forskning finner att vinstdrivande företag inom den svenska äldrevården både minskade dödligheten – en kvalitetsaspekt som inte kontrakterades – och kostnaden per kund."


2016-09-12 Kvalitetsmagasinet

Bristen på kvalitetsarbete skolans största problem

Kvalitetsmagasinet ( för verksamma inom kvalitet & verksamhetsutveckling)  skriver om en rapport författad av Henrik Jordahl, IFN; se DN Debatt. "Mycket talar för att ett förbättrat kvalitetsarbete skulle ge en välbehövlig höjning av svenska elevers kunskaper" säger Jordahl till tidningen.


2016-09-11 Svenska Dagbladet

Härskarteknik bör mötas med normkritik

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida: "På arbetsmarknaden borde det vara alla som vill arbeta ... I den svenska debatten syftar dock arbetsmarknadens parter på fackföreningarna och arbetsgivarna". Bergh förklarar att flyktinginvandrare som vill arbeta, men som inte är med i facket, erkänns  inte ens som en part på arbetsmarknaden. Vad är detta om inte härskarteknik?


2016-09-09 Sydsvenskan

Mats Skogkär: Korrupt så det räcker.

I en ledarskrönika skriver Sydsvenskan om boken A Clean House? Studies of Corruption in Sweden av IFN-forskarna Andreas Bergh och Richard Öhrvall med flera. Skogkär skriver: "Korruption är mer än ett kuvert med pengar som byter hand. Korruption kan också vara politiker och tjänstemän som inte följer kravet på opartiskhet, som gynnar sig själva. Eller gynnar andra – för omedelbar eller framtida egen vinning."


2016-09-09 IT-kanalen

Rundabordssamtalet “Människa och maskin”

Nättidningen IT-kanalen skriver om ett rundabordssamtal där Pehr-Johan Norbäck, IFN, deltog: "Samtliga experter var överens om var att olika former av intelligenta maskiner och/eller robotar kommer att bli allt vanligare för varje år som går och att dessa till stora delar kommer att ersätta flera olika funktioner, tjänster och jobb som idag hanteras av människor."


2016-09-08 Svenska Dagbladet

Fredrik Johansson: Moderaterna måste ta striden i vinstfrågan

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Fredrik Johansson om Ilmar Reepalus utredning om vinstbegränsning i välfärdssektorn. Han hänvisar till "IFN-forskarna Magnus Henrekson och Henrik Jordahl (som forskat kring denna del av tjänstesektorn) visar hur utredningsmaterialet är behäftat med en rad fel".


2016-09-08 Svenska Dagbladet

Västerländsk kultur kan orsaka brott

Johan Wennström, IFN, skriver i en op-ed på Svenska Dagbladets ledarsida om Steven Pinkers The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. "Lärdomen är att normer, och hur samhällets elit pratar om brottslighet, verkligen har en betydelse för hur våld uppstår" skriver Wennström.


2016-09-07 Dagens Industri

Kammar noll med ny skatt

Regeringen sänker för tredje året i rad ribban för vem som får betala statlig skatt, skriver DI i en nyhetsartikel. Åsa Hansson, affilierad till IFN, är en av de som intervjuas. Hon "anser att det är fel att en regering kan skapa sig ett reformutrymme på ett skatteförslag som gör att intäkterna inte ökar."


2016-09-06 Omni

IFN: Utred hellre om det ens behövs vinsttak

Nyhetsappen Omni skriver om den debattartikel om vinster i värlfärden som publicerats i Dagens Industri. Författare är Magnus Henrekson och Henrik Jordahl, IFN: " I stället för att utreda vid vilken nivå ett vinsttak bör ligga på för privata välfärdsbolag, bör regeringen hellre utreda huruvida det ens behövs över huvud taget."


2016-09-06 Dagens Industri

Debatt: Flera fel i välfärdsrapporten

Magnus Henrekson och Henrik Jordahl, IFN, skriver på DI Debatt om förslaget att i välfärdssektorn begränsa vinsten till 8 procent av investerat kapital. De finner flera fel med Joachim Landströms utredning i frågan, bl.a. definitionen av övervinster. Dessutom: "ett rimligare uppdrag vore att undersöka om en vinstreglering över huvud taget behövs i välfärdssektorn (och om den är förenlig med svensk grundlag och den EU-lagstiftning Sverige lyder under)."


2016-09-05 Göteborgs-Posten

Gränser som luckras upp

I ett inlägg på GP:s kultursidor skriver Mattias Hagberg om boken A clean house av Andreas Bergh, IFN, m.fl. "Tyvärr lämnar författarna [...] frågan, när den bränner till som mest. De stannar i teorin och nöjer sig med att konstatera att ett system med oklara gränser mellan privat och offentligt är problematiskt."


2016-09-04 SR/Ekonomi Ekot

Företagen kan kringgå vinsttak i vården

Förslaget om ett vinsttak på åtta procent för aktörer inom välfärdssektorn skulle kunna leda till att företag exempelvis höjer ledningsgruppens löner för att sänka sina vinster, skriver SR som bl.a. intervjuat Henrik Jordahl, IFN: "För att följa reglerna och få finnas kvar på den här marknaden måste vinsten ner till åtta procent. Och det är väldigt lätt att fixa det. Det är bara att dra på sig vilka kostnader som helst."


2016-09-03 Aftonbladet

Föraktet för fakta är en global farsot

Fredrik Virtanen skriver i en ledarkrönika i Afftonbladet om "den nya sanningsfria politiken" och att experter ofta har fel i sina framtidsförutsägelser. "Ekonomerna har ingen aning om varför varken tillväxten eller inflationen ökar trots att räntorna är runt noll. Men det som är glasklart är att klyftorna mellan rika och fattiga ökat ännu mer sedan 2008. I Sverige äger de rikaste 10 procenten nästan 22 procent av landets förmögenheter, i USA är samma siffra 37 procent, enligt IFN-forskarna Daniel Waldenström och Jacob Lundberg [den senare är inte verksam vi IFN].


2016-09-02 Ekonomiekot

Deirdre McCloskey i Ekonomiekot

Ekonomiekot intervjuar Deirdre McCloskey efter det seminarium som IFN arrangerade 2016-09-02. Hon förklarar bland annat att Afrika kommer att komma ikapp den rika delen av världen inom 50 år. Hon är optimistisk om framtiden och berättar att det är fria idéer som skapar tillväxt.


2016-09-01 Realtid.se

Samtal om människa och maskin

Nättidningen Realtid.se skriver om att "några av landets främsta profiler inom digitalisering samlades för ett rundabordssamtal om digitaliseringens utmaningar." Bland dessa fanns Pehr-Johan Norbäck, IFN.


2016-09-01 Dagens Samhälle

Sverige behöver Chinatowns och Little Italys

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, är en av författarna till ett debattinlägg i Dagens Samhälle. För att lösa problemet med segreation föreslår de "ökad lönespridningen, reformerat försörjningsstöd och a-kassa samt att stimulera Chinatownliknande stadsdelar där invandrare sätter avtryck på stadsbilden".


2016-09-01 Länstidningen Östersund

Förmögenhetsklyftan växer på bekostnad av de med minst på bankkontot

I en ledare skriver Länstidningen Östersund om en ny studie av Daniel Waldenström, IFN: "klyftan mellan fattiga och rika i Sverige har ökat under perioden 2007-2012". Tidningen skriver: "IFN:s forskning pekar på något viktigt. Hur finansmarknadens instabilitet och den förra borgerliga regeringens politik direkt gav effekt på ökade klyftor."


2016-08-31 TT/Göteborgs-Posten med flera

Gapet mellan rika och fattiga ökar

TT intervjuar Daniel Waldenström, IFN, om en ny studie. Han förklarar att det är inte den yttersta toppen som drar ifrån, utan det verkar vara förmögenhetsägare i gruppen därunder. "Framförallt folk med stora bostadsrätter, värdefulla hus och med pengar på banken".


2016-08-31 Dagens Arena

Den rikaste tiondelen har blivit rikare – igen

Dagens Arena citerar DN: "Klyftan mellan rika och fattiga svenskar har ökat sedan finanskrisen 2008–2009. De med stora tillgångar har ryckt ifrån medan de längst ned på skalan har blivit mer skuldsatta, visar ny forskning från Institutet för näringslivsforskning, IFN."


2016-08-31 Omni

Forskare: De rika har blivit rikare sedan krisen

Nyhetsappen Omni skriver om forskning av Daniel Waldenström, IFN, som refereras i Dagens Nyheter. "Sedan finanskrisen 2008 har de rikaste blivit rikare och de fattigare mer skuldsatta. Det visar ny forskning från Institutet för näringslivsforskning."


2016-08-31 SVT Text

Gapet mellan rika och fattiga ökar

SVT skriver på text-tv att "Den rikaste tiondelen av svenskarna ökade sin andel av landets samlade förmögenhet mellan 2007 och 2012 från 19,2 procent till 21,7 procent. Det visar en studie från IFN, som använt taxerade kapitalinkomster för att beräkna förmögenheter, skriver Dagens Nyheter."
 


2016-08-31 Direkt/VA Finans med flera

Nyheter i korthet

I en nyhetssammanfattning från nyhetsbyrån Direkt nämns forskning av Daniel Waldenström, IFN, som är omskriven i DN. "Klyftan mellan rika och fattiga svenskar har ökat sedan finanskrisen enligt en rapport från Institutet för Näringslivsforskning."


2016-08-30 Dagens Nyheter

Ökat gap mellan fattiga och rika

Johan Schück skriver i DN om att klyftan mellan rika och fattiga svenskar har ökat sedan finanskrisen 2008–2009. Det är Daniel Waldenström, IFN, som tillsammans med doktoranden Jacob Lundberg tagit fram ett unikt material om hur fördelningen av svenska förmögenheter har utvecklats sedan 2007, förklarar Schück.


2016-08-30 Dagens Samhälle

Skadlig pedagogik passar curlande samtid

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Dagens Samhälle att "många blundar för den målkonflikt som finns mellan kunskapsinhämtning och glädje i inlärningen... Och barnens glädje är viktig idag." Han förklarar att det är politikerna och inte pedagogerna som till syvende och sidst det är ansvariga för den svenska skolans kräftgång.


2016-08-29 Kauppalehti

Ruotsalainen diskuteeraus pelastaisi EU:n

Den finska affärstidningen Kauppalehti skriver om ett seminarium arrangerat av SNS där Lars Calmfors, IFN, deltog som kommentator. Tidningen förklarar att Calmfors "läxade upp EU för att Italien och Frankrike, som envist ignorera de gemensamma reglerna, behandlas med silkevantar".


2016-08-27 Kvartal

Jonathan Haidt: The righteous mind

Tidskriften Kvartal publicerar genvägar till litteratur. Nu senast skriver OPaulina Neuding om Jonathan Haidts bok The righteous mind. I genomgången av innehållet av boken hänvisas till ett IFN-seminarium där Haidt talade om boken.


2016-08-27 Ekonomiekot Lördag

Efter brexit

Hur mycket kommer tillväxten att påverkas av brexit-omröstningen? Och hur kan världshandeln påverkas? Detta var temat för Ekonomiekot Lördag där Henrik Horn, IFN, intervjuas. Han förklarar att effekten kommer att bli störst för tjänstehandeln. Tjänsteimporten kommer att fördyras för oss, sa Horn: "De förändringar som kommer ligger tre år fram i tiden. Om inte ändå längre fram".


2016-08-26 Västerbottens-Kuriren med flera

Jacob Lundberg: Återgå till fungerande undervisningsmetoder i skolan

Mycket tyder på att nya, progressiva undervisningsmetoder har bidragit till den svenska skolskrisen, skriver Jacob Lundberg i en opinionskrönika i Västerbottens-Kuriren och som ledare/gästkrönika i andra tidningar. Lundberg refererar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som beskrivit "hur sådana progressiva idéer blev mer populära i Sverige från 1980-talet och framåt".


2016-08-26 Ingenjören

Kan ökad decentralisering stärka EU?

Ekonomen Jean Pisani-Ferry har varit i Stockholm och talat på temat vad som händer efter Brexit. Lars Calmfors, IFN, var en ev kommentatorerna. Han förklarade att euron fungerar "som en försäkring mot att fler länder skulle följa Storbritanniens exempel och lämna EU, men det saknas stöd för en finansunion politiskt sett".


2016-08-26 Upsaöa Nya Tidning

Motverka segregation på rätt sätt

På ledarsidan i Upsala Nya Tidning skriver Sebastian Sundel om rapporten Hela staden – varför vinner vi inte (mer) på invandringen? författad av Andreas Bergh, IFN. "Andreas Bergh föreslår återinförd fastighetsskatt och en enhetlig moms som kan växlas mot sänkt skatt på arbete, särskilt för dem med låga inkomster. Det vore en välkommen reform ..."


2016-08-25 Dagens Nyheter

”Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer”

Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet skriver på DN Debatt föreslår att han själv och andra pedagogikforskare "rannsakade oss själva och den skoldebatt vi fört under de senaste tjugo åren. En sådan avbön från nittiotalets idéer om den goda läraren skulle vara ett väsentligt bidrag till att höja läraryrkets status i Sverige". Han hänvisar till en rapport a<v bl.a. Jonas Vlachos [affilierad till IFN] som förklarar att det finns anledning att tro att ”undervisningsformer som i stor utsträckning sätter eleverna i eget arbete leder till sämre resultat än undervisning där läraren tar ett mer aktivt ansvar”.


2016-08-24 Sveriges television (SVT)

Oppositionen: Behövs större buffert i statsbudgeten

SVT Nyheter skriver att "oppositionen är kritisk mot regeringens bild av svensk ekonomi och hävdar att det behövs en större buffert för framtida utmaningar – i stället för att låna pengar till reformer". SVT skriver: "oppositionen får rätt av Lars Calmfors [IFN]" som intervjuas.


2016-08-24 EkonomiNyheter

Lansering av ny rapport: Såhär minskar vi arbetslösheten i utanförskapsområden

EkonomiNyheter skriver om en rapport författad av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Skribenten återger några av förslagern i rapporten:

 • F-skattsedel istället för etableringsersättning
 • Öka lönespridningen och motverka samtidigt de negativa effekterna
 • Höj moms och fastighetsskatt ? sänk skatten på arbete
 • Öka drivkrafterna till arbete i försörjningsstödet

2016-08-23 Dagens Nyheter

Foster, föräldrar och skola fokus i Petra Perssons forskning

DN Ekonomi intervjuar Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Hon berättar om sin forskning främst handlar om svenska förhållanden, dels för att de intresserar henne och dels för att det finns väldigt bra statistik här. Vad gäller skolan så föreslår Petra Persson:

 • Ett centraliserat kösystem så att skolor inte kan fuska och endast ta in duktiga elever.
 • Att svaga elever ska få ännu större skolpeng så att skolor lockas att ta emot dem.
 • Att alla elever tvingas välja skola så att inte den kommunala skolan blir ”en slasktratt”.
 • Att nationella prov rättas externt och är mer kopplade till betyget än i dag.

2016-08-22 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Hur korrumperat är egentligen Sverige?

SvD skriver i en huvudledare om korruption i Sverige och förklarar att Sverige ligger bra till i internationella korruptionsindex men svenskarna anser att det finns korruption, i alla fall på kommunal nivå. Gudmundson refererar till den nyutkomna boken A Clean House? Studies of Corruption in Sweden av Andreas Bergh, IFN, Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet, Mats Sjölin, Linnéuniversitetet, och Richard Öhrvall, IFN.


2016-08-22 Smålandsposten

Tvåfrontsattackerad skola

"När eleverna i dag åter börjar skolan välkomnas de av en raserad institution. Återuppbyggnaden av skolan kräver kulturförändring i klassrummet och en ny styrning" skriver Smålandsposten i en ledare. Tidningen förklarar: "Skolans nuvarande våndor härrör från en tvåfrontsattack på skolan från både högern och vänstern, såsom forskaren Johan Wennström [IFN] dystert sammanfattat sina resultat i ämnet."


2016-08-18 Svenska Dagbladet

Riskerar förluster på tiotals miljarder kronor

SvD Näringsliv skriver om Riksbankens stödköp av svenska statsobligationer. Tidningen intervjuar bland andra Lars Calmfors, IFN. Han förklarar att "om inflationen skulle ta fart kommer Riksbanken att sälja de obligationer man har köpt. Det blir ett komplement till att höja reporäntan. Dessutom är ett inflationsproblem avlägset."


2016-08-17 Byggindustrin

"Nya bostadssamtal nu!"

I en ledare skriver Byggindustrin att bostadspolitiken måste bygga på breda överenskommelser. Skribenten hänvisar till Assar Lindbeck, IFN: "Inför politikerveckan i Almedalen argumenterade jag för att ta tillvara erfarenheterna från hur 1990-talskrisen ledde fram till 113 förslag på reformer och policyförändringar från Lindbecks-kommissionens slutsatser.


2016-08-17 Lärarnas Tidning/Lärarnas Nyheter

»Utan vinster blir det ingen vitalitet«

Lars Leijonborg är ny ordförande för Friskolornas riksförbund. Han intervjuas av Lärarnas Tidning: "Nationalekonomen Jonas Vlachos [affilierad till IFN] vill lotta ut friskolornas grundskoleplatser. Det vore väl inte mer orättvist än att somliga råkar ha föräldrar som sätter en i kö redan som bebis? Leijonborg svarar: "Det är klart att livet är ett lotteri i viss ­mening, vi hade kunnat vara födda i Syrien. Men jag tror att många uppfattar lottning som ganska kränkande i en så viktig fråga som utbildning. Och valfriheten kan faktiskt motverka boendesegregation."


2016-08-16 Dagens Samhälle

Värnpliktens hyllningskör har fel om integrationen

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att återinförd värnplikt inte alls har en integrerande effekt. Han förklarar att "det är ett påstående som bygger på spekulationer – snarare tyder viss forskning på ett motsatt scenario; att redan existerande ojämlikhet förstärks".


2016-08-12 Laholms Tidning med flera

Ännu en granskning

I en ledarkommentar i bl.a. Laholms Tidning kommenteras att KU vill granska Riksrevisionen. Skribenten påpekar att granskningen ses som ett svar på att ekonomiprofessorn Lars Calmfors [IFN] kritiserat riksdagen för att ha haft för dålig koll på riksrevisionen. "Uppenbarligen en rimlig kritik med tanke på att man inte reagerat på systemfelen som uppdagades av Dagens Nyheter."


2016-08-11 Dagens Nyheter

KU-ordförande vill ha utomstående granskning

"En av Sveriges mest kända ekonomer, professor Lars Calmfors, IFN, säger också till SVT Nyheter att Riksdagens kontroll över myndigheten varit för dålig. Calmfors anser att styrningen av Riksbanken är ett föredöme för hur granskningen av Riksrevisionen skulle kunna gå till. Där kallar Riksdagen in externa personer för att utföra granskning". Det skriver Dagens Nyheter.


2016-08-11 Sveriges Television

Utomstående experter ska granska Riksrevisionen

"I fredags riktade riksdagens konstitutionsutskott hård kritik mot den högsta ledningen för Riksrevisionen för att den gjort fel när personal anställts. Förtroendet för en av Sveriges viktigaste myndigheter var därmed skadat, menar konstitutionsutskottet. Nu anser en av Sveriges mest kända ekonomer professor Lars Calmfors, IFN, att Riksdagens kontroll över myndigheten varit för dålig" skriver SVT Nyheter,


2016-08-10 Helsingborgs Dagblad

Rött kort till LO:s radikaler

HD skriver i en ledare att den svenska modellen bygger även på kollektivavtal och en hög anslutningsgrad till fack och arbetsgivarorganisationer. Tidningen hänvisar till Andreas Bergh, IFN. "Han har funnit att länder där kollektivavtal täcker en större del av arbetsmarknaden har större segregation och länder med mer generösa bidragssystem har också större problem med att få invandrare i arbete."


2016-08-08 Uppsala Nya Tidning

Välj rätt skoldebatt

"Om två veckor börjar höstterminen. En gemensam förhoppning från alla elever och föräldrar är naturligtvis att utbildningen utmärks av hög kvalitet. Svenska elever har de senaste åren halkat efter i internationella mätningar och svenska högskolor vittnar om att studenterna inte har tillräckliga kunskaper med sig från gymnasiet" skriver Sebastian Sundell i en ledare i Uppsala Nya Tidning, i vilken han refererar till Henrik Jordahls, IFN, rapport om svenska skolors kvalitetsarbete.


2016-08-07 Expressen

Sätt stopp för laglig vänskapskorruption

Expressen Debatt skriver korruptionsexperten Louise Brown om misstankar om vänskapskorruption på Riksrevisionen och flera högskolor och universitet. Hon hänvisar till en krönika av Lars Calmfors, IFN, i Dagens Nyheter: "Riksrevisorn ville snabbast möjligt bygga upp kompetens. Därför togs genvägar. Calmfors försvarar inte det som skett men tycks mena att det kunde ha funnits en rimlig tanke bakom den vänskapliga jobbförmedlingen, och att den högre lönen var nödvändig för att säkra rätt kandidater. Jojo."


2016-08-07 Östra Småland

Experter vet inte alltid bäst

I en "oppositionsledare" i Östra Småland skriver Anne-Marie Lindgren om debatter kring Riksrevisionen. Hon påpåpekar att Lars Calmfors [IFN] efterfrågat en specialistkompetens från "disputerade nationalekonomer, enligt modell från Riksbanken": "Att riksrevisorn då främst försökte få folk från Anders Borgs finansdepartement har tolkats som vänskapskorruption. En riktigare förklaring är nog att hon ville ha folk med en bestämd syn på vad effektivitet är och hur den ska mätas."


2016-08-06 Eskilstuna-Kuriren

Huvudet hölls föredömligt kallt i KU

I en ledare skriver Eskilstuna-Kuriren att Riksrevisionen inte hållit måttet. Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "Att kompetensen där varit för låg har i pressdebatten i juli påpekats inte minst av professor Lars Calmfors, tidigare ledare för granskningen av effektiviteten i den ekonomiska politiken."


2016-08-03 Dagens Nyheter

”Grekland offrades för att rädda euron”

"Internationella valutafonden, IMF, bröt mot regler, lät sig styras av EU och offrade Grekland för att skydda euron. Det visar en oberoende rapport från IEO, IMF:s oberoende utvärderingskontor" skriver DN i en artikel i Dagens Nyheter Ekonomi, i vilken Lars Calmfors och Jonas Vlachos, IFN, uttalar sig.


2016-07-29 Sveriges Radio

Professorn förespråkar istället högre lönespridning

"Att ha solidarisk lönesättning - alltså att alla på en arbetsplats har lika lön förordas inte av alla. Sverige behöver högre lönespridning" säger Per Skedinger, IFN, till P4 Gotland.


2016-07-29 Dagens Nyheter

Henrik Jordahl: ”Replikerna bygger på anekdoter"

"Mycket talar för att ett förbättrat kvalitetsarbete skulle ge en välbehövlig höjning av svenska elevers kunskaper. Skolornas vinster har däremot inte mycket med den saken att göra", skriver Henrik Jordahl,IFN, i en slutreplik hos Dagens nyheter.


2016-07-23 Smålandsposten

Vinstdebatt med ideologiska skygglappar

"Skolan har länge haft en ideologisk laddning i Sverige. Är det därför fakta har så svårt att få fäste i debatten?" skriver Erik Thyselius i en ledare i Smålandsposten och refererar till Henrik Jordahl, IFN.


2016-07-22 Dagens Industri

Vinst ingen motsats till hög kvalitet

"Kommunerna är sämre än vinstdrivande skolföretag på att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Slutsatsen kommer i en rapport som nationalekonomen Henrik Jordahl gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv, och som presenterades i går i Dagens Nyheter" skriver Dagens Industrisledare och refererar till Henrik Jordahl. IFN.


2016-07-22 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Skolans verkliga kris

"Kan man hoppas att denna klokskap signerad Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef på Institutet för näringslivsforskning, kommer att få önskvärd effekt i debatten?" undrar Janerik Larsson i en ledare hos Svenska Dagbladet där han refererar till Henrik Jordahls senaste rapport.


2016-07-22 Dagens Nyheter

Henrik Jordahl: ”Kommunala skolornas brister större problem än vinsterna”

"Kvalitetsarbetet eftersatt. En ny jämförelse visar att skolföretag arbetar mer välorganiserat med uppföljning, analys och åtgärder än vad kommunala skolor gör. Nu måste regeringen se till att åtgärda de faktiska problemen i stället för att ge sig på friskolornas vinster och aktieutdelningar" skriver Henrik Jordahl, IFN, i Dagens Nyheter.


2016-07-18 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Kan vi fixa jobben lika bra som dejterna?

"Våren 2015 vädrade jag här på ledarsidan tanken att tiggare borde erbjudas jobb med betalning snarare än gåvor och tanken att en enkel smartphoneapplikation skulle kunna underlätta för utbud och efterfrågan att mötas. Ett drygt år senare kan jag konstatera att det hänt en hel del, både med tekniken och med arbetskraftsutbudet" skriver Andreas Bergh i en krönika i Svenska Dagbladet.


2016-07-14 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Riksrevisionen – en stor politisk skandal

"Det är bra att fackekonomen ger ett perspektiv om behovet av kompetenshöjning vilket sätter in den nu avgångna riksrevisorns agerande i det sammanhang som hon själv anfört i sitt internmeddelande till personalen i samband med att hon avgick" det skriver Janerik Larsson i en krönika på Svenska Dagbladet i vilken han referar till Lars Calmfors.


2016-07-14 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Fartblindheten på Riksrevisionen

"Sammanfattningsvis har jag svårt att se Riksrevisionens rekryteringar som korruption. Det verkar i stället vara fråga om ett alltför fyrkantigt, snabbt och fartblint sätt att höja analysförmågan som lett helt fel och därför motverkar sitt syfte" skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsidor idag.


2016-07-13 Dagens Nyheter

Krogbranschen fruktar slopad arbetsgivarrabatt

Den lägre arbetsgivaravgiften för unga har skapat mängder med nya jobb för en grupp som står långt från arbetsmarknaden, enligt branschorganisationen Visita. Johan Egebark, Stockholms universitet och IFN, är skeptisk till de siffror som Visita presenterar. Egebark säger till DN Ekonomi: "Sänkningen kostade uppemot 20 miljarder per år i uteblivna skatteintäkter vilket är en väsentlig kostnad. Ställer man den i relation till antalet nya jobb ser man att det var en ineffektiv reform."


2016-07-10 Blekinge Läns Tidning

En djupare mångfald

I en ledare om Almedalen skriver BLT om Jonathan Haidts IFN-seminarium. Skribenten förklarar att det finns en risk att även akademin fastnar i grupptänkande. "Haidts olika projekt går i praktiken ut på en enda sak. Dialog [...] Ingen ska vara trygg i sin egen åsiktsbubbla. Den som tror att motståndaren är dum och inskränkt är det oftast själv."


2016-07-10 Svenska Dagbladet

Ivar Arpi: "En extremt intolerant rörelse"

En intervju med Jonathan Haidt, som besökt IFN och medverkat på ett seminarium, publiceras på SvD ledarsida. Ivar Arpi skriver: "Det Jonathan Haidt beskriver är en idéresa även Sverige behöver göra. Det meritokratiska samhället framför det förment toleranta, men i själva verket mycket intoleranta. Och förståelsen för att höger- och vänsterbegreppen ibland är begränsade i sin användbarhet."


2016-07-09 Expressen

Sakine Madon: Vänstern blundar för det egna näthatet

"På LO:s Facebook-sida näthatas en ledande centerpartist. Men i LO-vänsterns värld tycks det alltid vara högern som ansvarar för "trumpifieringen” av debattklimatet" skriver Sakine Madon på Expressens ledarsida. Hon berättar även om påhopp som Lars Calmfors, IFN, utsatts för.


2016-07-08 Dagens Nyheter

Erik Helmerson: Mångkulturens dagar kan vara räknade

Erik Helmerson, DN:s ledarsida, tror att ”assimilering” står inför en comeback i den svenska debatten. "På ett mycket omskrivet seminarium på Institutet för näringslivsforskning för ett par veckor sedan lyftes det av den amerikanska psykologiprofessorn Jonathan Haidt. I panelen fanns Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsministern. 'Vi måste bygga en nationell identitet för alla', sa Hadzialic.


2016-07-08 Wisconsin Public Radio News

Study: Gender Quotas Work To Encourage Participation In Politics

Wisconsin Public Radio har intervjuat Diana O'Brien om studien "Gender Quotas and Women's Political Leadership" av O'Brien och Johanna Rickne, IFN. Forskarna har studerat utnämningar av lokala politiska ledare inom socialdemokratiska partiet. "Vad vi fann gång på gång är att när politiska partier eller bolagsstyrelser tvingas utse kvalificerade kvinnor, så gör de det", säger O'Brien till radiostationen.


2016-07-07 Reuters/New York Times med flera

Migrants put Sweden's cosy Nordic Model under pressure

Facket och Skatteverket anser att svartarbete har börjat pressa ned genomsnittslönen och därmed beröva statskassan på inkomstskatt", skriver Reuters om tillströmningen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden. "Jag ser en risk, om vi inte försöker lösa detta på ett reglerat sätt,  att verkligheten ändå kommer ikapp oss", citerar Reuters Lars Calmfors, IFN.
 


2016-07-07 Safehaven med flera

Lacy Hunt on Negative Multiplier of Government Debt

Safehaven skriver om en artikel av Lacy Hunt (Hoisington's Second Quarter Review) att de offentliga utgifterna spär på BNP. När Safehaven förklara hur underskott hämmar den ekonomiska tillväxten hänvisar skribenten till en studie av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN. De förklarar att det finns en "betydande negativ korrelation" mellan storleken på offentliga utgifter och den ekonomiska tillväxten.


2016-07-07 Dagens Nyheter

Johan Schück: Trepartsavtal kan ge fler jobb till nyanlända

I en krönika  på DN Ekonomi skriver Johan Schück att lägre löner inte är en patentlösning. "Men här gäller det att minska företagens kostnader så att de blir mer villiga att anställa lågutbildade". Han skriver att lösningar finns skisserade, t.ex. av Lars Calmfors, IFN,  som "förespråkat ett avtal om tidsbegränsade ingångsjobb där lönerna är lägre än dagens minimilöner". 


2016-07-06 Dagens Nyheter

Slaget om svenskheten

I Visby talar alla om Sverige och värderingar, skriver Dagens Nyheter i en nyhetsartikel från Almedalen. Tidningen skriver bland annat från en panel där  Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet deltog. Han förklarar att den mellanmänskliga tilliten i Sverige är oerhört stabil över tid. "Det är goda nyheter" skriver DN.


2016-07-06 Sörmlands Nyheter

Sänkt ingångslön ger fler chansen

I en ledare skriver Sörmlands Nyheter om Centerns förslag till sänkt ingångslön. Tidningen nämner "tunga namn" som deltog i C.s ekonomiska seminarium i Almedalen; "... några av Sveriges främsta forskare på arbetsmarknadsområdet, som Lars Calmfors [IFN] och John Hassler.


2016-07-06 Dagens Nyheter

Straff hotar efter brott mot budgetregel

EU-kommissionen ska ge besked om eventuella sanktioner mot Portugal och Spanien för brott mot EU:s budgetregler. Lars Calmfors, IFN, säger till DN att beslutet kan ses som särskilt viktigt eftersom det är första beslutet som fattas efter att sanktionsreglerna skärpts: "Nu är vi igenom finanskrisen, och då är nog tolkningen att det inte längre finns någon ursäkt för länderna att inte följa reglerna."


2016-07-05 VVS Forum

Oenighet mellan fack och arbetsgivare om lägre ingångslöner

VVS Forum skriver om en debatt i Almedalen där Lars Calmfors, IFN, deltog. Calmfors förklarade att "det är ganska klart att sänker man minimilönen från höga nivåer och det har vi i Sverige, då genererar det sysselsättning". Enligt Calmfors "borde den fackliga sidan vara intresserad av att reglera detta i kollektivavtal för gör vi inte det så kommer effekten ändå att bli sänkta löner och svarta löner".


2016-07-05 Smålandsposten

Intressant utspel om lägstalöner av C

Sänkta ingångslöner är nog nödvändigt om den svenska modellen ska vara uthållig även i framtiden, skriver Smålandsposten i en ledare med hänvisning till ett förslag av Centern. Tidningen skriver om att Lars Calmfors, IFN, deltog i C:s ekonomiska seminarium i Almedalen: "Han hade en nykter analys om att det även ligger i fackförbundens intresse att släppa fram lägre ingångslöner."


2016-07-05 Dagens Arena

Det fria skolvalet borde inte utvecklas – det borde avvecklas

Alliansen vill rädda den svenska skolan med förslag som är utdömda av professionen och forskare, skriver Dagens Arena och hänvisar till tweets av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN: Vad händer med skolor som har fler sökande än platser? Vad händer med de elever som trots allt inte väljer? Och vilka problem är det egentligen alliansen försöker att lösa med ett aktivt skolval?


2016-07-04 TT/Värmlands Folkblad med flera

LO sågar C:s nya jobbreform

TT skriver: "Centerpartiet vill satsa tolv miljarder på att göra det billigare att anställa lågutbildade unga och nyanlända.Det blir enormt kostsamt och ger ingenting, säger LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson." Lars Calmfors, IFN, kommenterar och säger bland annat att "det är helt klart att höga miniminivåer minskar sysselsättningen för de med låga färdigheter. Det visar alla studier."


2016-07-04 Sydsvenskan

Ingrid Runsten: Enkla jobb ska öppna dörrar. Leda vidare.

I en krönika i Sydsvenskan skriver Ingrid Runsten från Almedalen om "utanförskap eller innanförskap" på arbetsmarknaden. Lars Calmfors, IFN, citeras: "Han hävdar att utan en reglerad form av enkla jobb till lägre löner så kommer de i alla fall, som ett resultat av att utbudet av outbildad arbetskraft ökar, men då till svarta löner."


2016-07-04 TT/Östgöta Correspondenten med flera

C lanserar ny stor jobbreform

TT redovisar Centerns förslag att arbetsgivaravgifterna slopas på lönesummor upp till 16 000 kronor under de två första åren. Lars Calmfors, IFN, sa på C:s seminarium att "det är svårt att på kort sikt se vad som skulle kunna minska motståndet inom LO". Han tror inte att arbetsmarknadens parter förmår att förhandla fram avtal som öppnar för enklare jobb med lägre lönenivåer än de existerande avtalen.


2016-07-04 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Vem ska utveckla de nya robotarna?

I en ledare skriver SvD om rapporten ”Reform av personaloptionsbeskattning” av Nima Sanandaji och Gabriel Heller Sahlgren, den senare är affilierad till IFN. De redovisar vad en sänkt beskattning av personaloptioner skulle kunna ge i form av fler entreprenörer.


2016-07-03 Göteborgs-Posten

Heller Sahlgren: Övertygelse och ansvar i Brexitkrisens kölvatten

I en sommarkolumn skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om Brexit. Han förklarar "att stängas ute från den inre marknaden är knappast ett reellt alternativ. Men tillgång till den kräver att landet godtar fri rörlighet och EU-regleringar, vilket Brexitörerna har lovat att avskaffa. Det kräver också EU-betalningar, som de har lovat att spendera på annat. Det blir därför svårt att ta sig ur detta utan full reträtt eller en dålig uppgörelse."


2016-07-03 Psychology Today

Voting With Our Eyes: Attractive Candidates Get More Votes

Tidningen Psychology Today skriver om hur väljare ser till kandidaters utseende när de bedömer deras kompetens, karaktär och kvalifikationer. Tidningen refererar till en artikel av Niclas Berggren, Henrik Jordahl (båda IFN) och Panu Poutvaara: ”The Looks of a Winner: Beauty and Electoral Success.”


2016-07-03 Ledarsidorna

Sagan om ringen

Ledarsidorna skriver att Sverige för närvarande har en skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, "något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar". Skribenten hänvisar till ett debattinlägg om av Özge Öner, IFN: "Självfallet har de flesta män, som är uppvuxna i länder där konsensus råder att det är kvinnornas och inte männens skyldighet att undvika sexuella övergrepp, en helt annan syn på hur man bör bete sig mot kvinnor än de flesta svenska män."


2016-07-01 Svensk Tidskrift

Assimilation, sa ministern

Jonathan Haidt är en akademisk superstjärna förklarar Svensk Tidskrift. Peter J Olsson skriver utförligt om Haidt anförande men även om paneldiskussionen: "Det intressantaste sades nog av gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hazialic." "Hon talade om den svenska modellen som en där vi hade säkerhet genom omfördelning, men som också byggde på att det finns ett samband mellan rättigheter och skyldigheter." Peter J Olsson fortsätter: "Hon noterade att en majoritet tyckte att landet gick åt fel håll. Det gäller att hitta en ny nationell identitet – och en som inkluderar svenska värden som demokrati, trygghet och jämställdhet."


2016-07-01 Dagens Industri

Ledare: Bra sänka överskottsmål – men disciplinen viktig

I en ledare skriver Dagens industri: "Många tunga ekonomer, bland andra Lars Calmfors och Assar Lindbeck, IFN, anser att överskottsmålet på 1 procent är obsolet, eller för högt." DI anser att kompromissen är bra och innebär "ännu en seger för regeringen, efter uppgörelserna om energin och försvaret".


2016-06-30 DI tv

Ekonomer splittrade - dömer ut överskottsmål

Lsrs Calmfors, IFN, intervjuas i DI tv om uppgörelsen om ett nytt ramverk för finanspolitiken där överskottsmålet sänks och det införs ett skuldankare. Calmfors säger att det viktigaste är att man fått en överenskommelse om ett mål och att det är bra att ett skuldankare införs.


2016-06-30 Svenska Dagbladet

Louise Andrén Meiton : Nu behöver politikerna leva som de lär

Louise Andrén Meiton SvD skriver om gårdagens blocköverskridande uppgörelse om ett nytt ramverk för finanspolitiken: "Calmfors [IFN] riktar ljus på en riktigt öm tå. Varken den nuvarande eller den tidigare regeringen har nått överskottsmålet. 'Strävan är rätt och de är motiverat att ändra målet men allt hänger på att de nya målen tas på allvar'."


2016-06-30 TT/Västerbottens-Kuriren med flera

Uppgörelse om sänkt överskottsmål

En blocköverskridande uppgörelse har träffats om ett nytt ramverk för finanspolitiken. Överskottsmålet sänks och det införs ett skuldankare, ett nytt riktmärke för statsskulden, skriver TT. Lars Calmfors, IFN, förklarar att "man gör det lite tydligare att regeringen ska motivera avvikelser från målet och ha en plan för hur man ska återgå. Sedan tillkommer skuldankaret. Det kan man se som en skärpning."


2016-06-30 Göteborgs-Posten

Så kan vi få 12 000 nya entreprenörer

I ett debattinlägg i Göteborgs-Posten skriver Nima Sanandaji och Gabriel Heller Sahlgren, den senare är affilierad till IFN, att personaloptioner behövs för att fler ska vilja bli entreprenörer i Sverige. De hänvisar till en studie av Magnus Henrekson, IFN, och Tino Sanandaji, HHS, som visar "ett nära samband mellan entreprenörskap och nivån på personaloptionsskatten".


2016-06-30 Dagens Nyheter

Erik Helmerson: Motståndaren är sällan en dreglande demon

I en krönika på ledarstiden i Dagens Nyheter skriver Erik Helmerson om en föreläsning av Jonathan Haidt som gästat IFN. En lärdom som Helmerson drar från Haidt är att "företrädare som Donald Trump, Nigel Farage och Vladimir Putin kommer med 'fakta' som är lätta att motbevisa men tycker sig ha rätt att göra det eftersom de för en existentiell kamp för vad de håller för heligt."


2016-06-30 Dagens Nyheter

”Vill vi verkligen ha en lag där vi sorteras efter kön?”

"Mycket tyder på att en lag om kvotering i bolagsstyrelser är på väg. Vi är starkt emot detta" skriver bland andra Jenny Lindén Urnes, ledamot i IFN:s styrelse på DN Debatt. Artikelförfattarna anser att med en kvoteringslag äventyras: "... ägarnas rätt att utse styrelser i sina företag och förutsättningarna för att uthålligt öka mångfalden och jämställdheten i bolagens ledningar."

 


2016-06-29 Dagens Industri

Ledare: Känsla slår ekonomi i politiken

Dagens Industri skriver i en ledare från ett IFN-seminarium med Jonathan Haidt att "vi måste acceptera att människor, även intellektuella, i stor utsträckning fattar beslut, inte bara politiska, baserat på moral, känsla och erfarenhet. Det är inte nödvändigtvis dåligt." Skribenten förklarar hur Haift förklarar att väljare resonerar: "Psykologi och moral slår ekonomi när det gäller politiska val."


2016-06-29 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors: Britterna blev vilseledda

I en intervju i SvD förklarar Lars Calmfors, IFN, att britterna efter Brexit "vill ha full tillgång till den inre marknaden men inte fri rörlighet av arbetskraft. Men det kommer EU aldrig att acceptera. De riskerar att hamna i samma situation som Norge, Island och Liechtenstein där man får acceptera EU:s regler utan att kunna påverka dem."


2016-06-28 Axess blogg

Svenskt, sade Hadzialic

PJ Anders Linder, Axess, skriver på Axess blogg om det IFN-seminarium där Jonathan Haidt bl.a. förklarade orskarena till Brexit. "Ska man verkligen få fart på opinionen mot det mångkulturella samhället ska man lägga sitt krut på att predika om att mångkulturalism är det enda förnuftiga och att dess motståndare är veritabla troglodyter."


2016-06-28 Svenska Dagbladet

Vart är EU på väg?

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida om ett seminarium som arrangerades av IFN med Jonathan Haidt. Larsson förklarar: "Föredraget kommenterades på ett intressant sätt av statsrådet Aida Hadzialic som varnade för identitetspolitiken och underströk att den politiska ambitionen måste vara att göra alla som lever i landet till svenskar som förr. Generella reformer som omfattar alla, som omfattar hela landet och som bygger på den nationella identiteten."


2016-06-28 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Brexit och EU:s invandringskris

Den avgörande faktorn bakom britternas vilja att lämna EU tycks vara motvilja mot arbetskraftsinvandringen från fattiga EU-länder. Det var inte främst fördjupningen utan utvidgningen av EU som utlöste Brexit, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på DN:s ledarsida.


2016-06-27 SVT Opinion

”Brexit riskerar tolerans och tillit i Europa”

Niclas Berggren, IFN, skriver på SVT Opinion om Brexit att det finns fler risker än de ekonomiska:politiska kostnadern (populistiska partier vädrar morgonluft) samt social eller kulturell kostnader: "Forskning som jag har bedrivit tillsammans med Henrik Jordahl och Therese Nilsson de senaste åren tyder på ett positivt samband mellan den typ av politik som i många stycken har förts inom EU och viktiga sociala attityder som tolerans mot människor som är annorlunda och tillit människor emellan."


2016-06-25 Dagens Samhälle

Populistiska protektionister är de stora vinnarna

Ganriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Dagens Samhälle om Brexit: "Arma land! Det var min första tanke när resultaten från folkomröstningen började rullade in. Snart stod det klart att de verkliga vinnarna är populistiska krafter som gärna ser protektionismen breda ut sig i Europa. Bevare oss väl för vad som komma skall."


2016-06-23 Chefstidningen

Jakten på motivation

Chefstidningen skriver om bonusar och intervjuar bland andra Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet. Han förklarar att "företagsledare har en tendens att inte vilja ta några risker så bonusen är tänkt att få dem att ändra sin riskprofil. Baksidan är förstås att en del tar för stora risker". Tidningen förklarar att "som de flesta bonussystem är utformade i dag anser Lars Oxelheim att den risken är stor".
 


2016-06-21 Karin, en pod från Timbro

Studenternas återkrav: I want my money back!

Henrik Jordahl, IFN, diskuterar med Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro, frågan om studieavgifter med anledning av att en amerikansk studenten nyligen vann ett uppmärksammat mål mot Mälardalens högskola, som tvingades betala tillbaka 170 000 i studieavgifter. Den matematikutbildning som studenten hade gått saknade i praktiken värde, enligt tingsrätten.


2016-06-21 Ingenjören

Mellanjobb utmanas mest av automatisering

I en nyhetsartikel skriver Ingenjören om ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” författad av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson. "Digitalisering och automatisering tycks ha lett till högre produktivitet, men också en större polarisering på den svenska arbetsmarknaden, enligt en ny rapport."


2016-06-21 Svenska Dagbladet

”Fel om bokrisen – politiker har styrt för mycket”

Regleringar är orsaken till dagens problem – inte lösningen till bostadskrisen skriver åtta akademiker i Svenska Dagbladet Näringsliv. En av dessa är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN: "Marknaden bör få ett större spelutrymme, där exempelvis hyror tillåts förändras i större grad efter utbud och efterfrågan. De negativa aspekter som ändå uppstår, exempelvis ökad inkomstsegregation, kan motverkas av mer effektiva politiska åtgärder, såsom riktade bostadsbidrag till resurssvagare hushåll."


2016-06-20 Yahoo Canada Finance

Study debunks theory that lottery wins can affect the winner's health

David Cesarini, New York University och affilierad till IFN, är en av författarna till en studie om lotterivinster och vinnarnas hälsa. Cesarini förklarar: "Våra resultat tyder på att i rika länder, med omfattande sociala skyddsnät, är de kausala effekterna av rikedom inte någon central förklaring till sambandet mellan inkomst och livslängd."
 


2016-06-17 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Bara osäkerhet med Brexit

Om Storbritannien lämnar EU får det negativa ekonomiska effekter, också för unionen. Men ännu mycket viktigare är riskerna för hela Europaprojektet. Det skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters hemsida.


2016-06-16 TT/Sydsvenskan

IT polariserar arbetsmarknaden

I en notis från TT, som publiceras i en rad tidningar, presenteras forskning av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN. De skriver i ESO-rapporten Digitaliseringens dynamik: "Automatiseringen innebär att vissa typer av jobb försvinner. Utbildning fungerar som ett skydd mot arbetslöshet – personer med enbart grundskola har en avsevärt högre risk att förlora jobbet jämfört med personer som har en akademisk examen".


2016-06-16 Statskoll

Lågutbildade förlorare i digitaliseringsekonomin

Statskoll skriver om ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” författad av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Johan Norbäck och Lars Persson."Digitaliseringen har gjort att fler arbetar inom hög- och låglöneyrken medan allt färre arbetar inom yrken med mellanhög lön. Automatiseringen innebär att vissa typer av jobb försvinner."


2016-06-16 SIX/Affärsvärlden med flera

Lågutbildade förlorar jobben i digitaliseringsekonomin - ESO

SIX skriver inför ett seminarium om en ESO-rapport författad av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN. "Digitaliseringen innebär både hot och möjligheter för företag och sysselsättning. Om företagen blir mer effektiva och kan erbjuda varor och tjänster till lägre priser, kan digitaliseringen också skapa nya jobb", säger Lars Persson.


2016-06-16 Svenska Dagbladet

”Digitalisering har gynnat Sverige”

IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson skriver i ett debattinlägg SvD Näringsliv om sin nya ESO-rapport: "Ytterligare en förklaring till Sveriges gynnsamma ekonomiska utveckling är att det svenska näringslivet framgångsrikt använt digitaliseringen för att driva på strukturomvandlingen" Forskarna förklarar att det "behövs reformer som bibehåller och ökar incitamenten för företagen att finna nya affärsmöjligheter, experimentera och växa" .


2016-06-14 Dagens Samhälle

Brexit - en fråga om hjärta eller hjärna

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en krönika om britternas  omröstning om att vara kvar i EU eller ej: "Rapport efter rapport som har släppts under våren finner alla samma sak: att lämna EU skulle sannolikt ha negativa effekter på ekonomin i både Storbritannien och resten av unionen i stort. Geopolitiskt är det troligtvis bara Ryssland som skulle gynnas." Heller Sahlgren förklarar att Sverige sannolikt skulle drabbas hårt vid ett nej. "Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad".


2016-06-13 Barometern

Värdestegring med stora variationer

I en ledare skriver Barometern om bostadspolitik. Tidningen hänvisar till senaste numret av Ekonomisk Debatt och att Niklas Bengtsson och Niclas Berggren, IFN, skriver: "Ofta verkar den politiska debatten utgå enbart från förhållandena i Stockholms innerstad, vilka inte är typiska för stora delar av landet i övrigt".


2016-06-11 Bullfax.com

Lottery Winners Don’t Get Healthier

Siten Bullfax.com skriver om forskning av David Cesarini, Erik Lindqvist (båda affilierade till IFN), Robert Ostling och Björn Wallace. Forskarna har studerat förhållandet mellan hälsa och lotterivinnare och deras barn. "Effekter på vuxna är nära noll" skriver Bullfax. "Möjligtvis kan de bli frågan om en liten minskning av förbrukningen av medicin."


2016-06-10 Offentliga Affärer

Magnus Henrekson om sjukskatten: ”Den brutaliserar arbetsmarknaden”

Offentliga Affärer skriver från ett seminarium i riksdagen: "Regeringen frångår den klassiska socialdemokratiska välfärdspolitiken med förslaget om att företagen ska betala samhällets nota för långtidssjukskrivna, varnar professor Magnus Henrekson. De generella välfärdssystemen urholkas samtidigt som arbetsmarknaden brutaliseras."


2016-06-10 Second Opinion

Kapacitetsmekanism hinder för marknaden

Daniel Löfstedt skriver på Second Opinion om en studie av Thomas Tangerås, IFN, om vilka effekterna kan bli av kapacitetsmekanismer och vilka de konkreta följderna blir mellan två länder. "Slutsatsen är att kapacitetsmekanismens effekter på den ena marknaden påverkar den andra. Priset dämpas och marknadsintegrationen försvåras." Thomas Tangerås ser ett tilltagande problem med mer och mer väderberoende kraft i systemet och han ser en fara i att länder i större utsträckning skyddar sin egen kraftbalans genom att hindra handel över gränserna.


2016-06-09 Modern Psykologi

Betyg – de svagas chans

Henrik Höjer skriver i Modern Psykologi om skolbetyg och refererar forskning på området. Vad gäller betygsinflation och att det sätts mer generösa betyg i friskolor hänvisar Höjer till Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som säger att "problemet är att betygen inte förankras i en likvärdig utvärdering av kunskapsmålen, som resultaten på externt rättade nationella prov".


2016-06-09 Skolvärlden

Forskning: Friskolor etablerar sig i alla områden

I ESO-rapporten ”När skolan själv får välja” konstaterar Nikolay Angelov och Karin Edmark, affilierad till IFN, att friskolor startas i både områden med hög utbildningsnivå liksom i mer socioekonomiskt utsatta områden med många utrikes födda. Karin Edmark citeras från Dagens Industri och en TT-intervju.


2016-06-09 Dagens Nyheter

Eventuell bostadsbubbla oroar experterna

Dagens Nyheter skriver om bostadsmarknaden. En av de experter som intervjuas är Lars Calmfors, IFN. han förklarar att hushållens ökade skuldsättning och de stigande bostadspriserna bidrar till en osäkerhet i den finansiella ekonomin. "Det här är ett problem som centralbanken och finansinspektionen brottas med och det finns ingen riktig enighet kring hur farlig eller om situationen ens är farlig."


2016-06-09 Dagens Industri

Debatt: Föreställningarna om friskolor stämmer inte

Friskolor etableras både i områden med högre socioekonomisk status – och i mer utsatta områden, skriver Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och Nikolay Angelov i Dagens Industri. De förklarar att bristande information om skolpengens utformning i olika kommuner försvårar förståelsen av varför friskolor etableras i vissa områden och inte i andra: "Därmed saknas underlag för välgrundade politiska beslut. Det är anmärkningsvärt, särskilt i ett land med världens kanske mest långtgående skolpengssystem."


2016-06-09 TT/Aftonbladet med flera

Friskolor väljer invandrartäta orter

Aftonbladet skriver om en ESO-rapport författad av Nikolay Angelov och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Studien visar att friskolor etablerar sig i större utsträckning i områden med många högutbildade. Men de öppnar skolor i högre utsträckning också i invandrartäta områden. "Resultatet är överraskande, men måste tolkas försiktigt" säger Karin Edmark till TT.


2016-06-07 Axess

När anarkin tog över

Johan Wennström, IFN, skriver i Axess att "man kan höra debattörer som vill upprätthålla ett stort flyktingmottagande ge sken av att varhelst diskussioner om nationalstaten och dess territoriella gränser uppstår, hotar ytterst Förintelsen i modern skepnad". Historikern Timothy Snyder förklarar att det var "förstörelsen av nationella kulturer och institutioner i Östeuropa som gjorde Förintelsen möjlig". Wennström skriver att "förintelsen kunde inte ha utförts var som helst och inte heller av vem som helst, menar Snyder och framhåller, att det var en speciell uppsättning faktorer som producerade Förintelsen. Dess primära förutsättning var Adolf Hitlers exceptionellt rasistiska världsbild, som Snyder skildrar på ett nytt och intressant sätt".


2016-06-06 Metro

Därför borde du inte jubla över att du får tillbaka på skatten

I dagarna kommer får ett par miljoner svenskar tillbaka pengar på skatten. Det är märkligt, skriver Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, i Metro: "Det märkliga med att glädjas åt skatteåterbäring ligger alltså i att pengar lånats ut, i princip räntefritt, till staten genom att människor har betalat in för hög skatt."


2016-06-03 Labor Herald

No easy fix for Australia’s tax system

Med anledning av ett anförande av oppositionspolitikern Andrew Leigh skriver Labor Herald om en studie av bland andra Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN: "Ekonomerna hittar få tecken på att sänkningar av bolagsskatten ökar den ekonomiska aktiviteten, med undantag för lågkonjunkturer".


2016-06-02 Dagens Industri

Skarp kritik mot integrationen

Dagens Industri skriver om en Saco-konferens om "integration, välfärdsstaten och framtidens reformer" som tidningen menar "lika gärna kunnat ha ett annat tema – allt är politikernas fel". Lars Calmfors, IFN, var en av talarna: Calfors inledde med att "kritisera regeringens tassande runt överskottsmålet och säger att det i nuläget bara är Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler som bryr sig om målet".


2016-06-02 Aftenposten med flera

Vi «liker» i flokk på Facebook – det viser ny norsk studie

Aftenposten skriver om forskning vid Norwegian School of Economics (NHH): Förra året tryckte vi på like-knappen på Facebook ungefär sex miljoner gånger varje dygn. Och vi gillar vad andra gillar. "Det finns flera förklaringar till flockbeteende på Facebook, men konformitet är den viktigaste mekanismen, säger Mathias Ekström, NHH och affilierad till IFN.


2016-06-02 Svenska Dagbladet

Forskare: Sverige bör bygga egen vaccinfabrik

I ett debattinlägg i SvD skriver Jonas Vlachos, Stockholm universitet och affilierad till IFN, och Rikard Forslid att "det skulle vara billigare för staten att finansiera en inhemsk fabrik för vaccin än att reservera produktionskapacitet hos de internationella producenterna". Forskarna förklarar att "de starkaste skälen för att bygga en statlig vaccin­fabrik är emellertid inte ekonomiska utan säkerhetsmässiga".


2016-06-01 TT/Uppsala Nya Tidning med flera

Sänkt skatt gynnade lyxboende

Tvärtemot vad många trodde, så steg inte priserna på bostäder som en följd av den sänkta fastighetsskatten som alliansregeringen införde 2008. Med ett undantag - de mest exklusiva villorna i Stockholmstrakten, förklarar TT i en text om forskning av Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, och Lovisa Persson, IFN.


2016-05-31 Norrbottens Kuriren

Kärnverksamheten främst

Norrbotten Kurirens ledarredaktion rekommenderar läsning av Andreas Berghs krönika i gårdagens Svenska Dagbladet. Tidningen skriver: "Berghs krönika är angelägen läsning också för att lusten att bygga att ut offentlig administration i utlandet riskerar att sprida sig till fler kommuner."


2016-05-31 Jyllands-Posten

Regningen for den ultralempelige pengepolitik lurer

Professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, skriver tillsammans med professor Finn Østru i Jyllands-Posten om att dagens penningpolitiken sannolikt kommer att skapa en ny skuldkris och en ineffektiv kapitalmarknad.


2016-05-31 Expressen

Nej till vinst i skolan är inte socialism

I en ledare skriver Expressen att "inget annat land på jorden betraktar skolan som en marknad bland andra. [...] Det är en investering för livet som är en central uppgift för varje stat." Skribenten hänvisar till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som på Twitter skrev: varför inte privatisera även försvar, skatteverk, domstolar och polis i så fall?


2016-05-31 Dagens Samhälle

Dags att slakta skolsystemets heliga ko

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Dagens Samhälle om att "lärare kan i princip sätta vilka betyg de vill utan ansvarsutkrävande. Detta kombineras samtidigt med ett antagningssystem till gymnasium och högskola som bygger på just dessa betyg. Detta galna system måste reformeras snarast möjligt." Heller Sahlgren skriver att betygssystemet bör centraliseras.


2016-05-30 Financial Times

Helicopter money could help in migrant crisis

Ett Letter to the editor av Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, publiceras i Financial Times. Det handlar om att använda s k helicopter money. Oxelheim förklarar att stater redan lånar från utlandet eller använder biståndspengar för att ge invandrare en anständig standard. Detta är i princip helicopter money, skriver han och tillägger att detta är det sista verktyget i den penningpolitiska verktygslådan.


2016-05-30 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Luleå – en del av den amerikanska södern

Varför har Luleå kommun öppnat kontor i staden Austin i den amerikanska delstaten Texas, undrar Andreas Bergh, IFN, i en kolumn på SvD:s ledarsida. "Motiven som anges är så genomskinliga att invändningarna blir tramsigt uppenbara" skriver han och avslutar: "Om ett kontor i Austin är motiverat, varför stanna där? Ska Luleås företagare lämnas vind för våg av sin kommun i Europas finansiella centrum London, i Indiens IT-huvudstad Bangalore eller för den delen i Bogotas myller av gatuförsäljare? Det här kan bli hur stort (och dyrt) som helst."


2016-05-27 TT/Trelleborgs Allehanda med flera

Hadzialic varnar för glädjebetyg

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) kommenterar att friskolorna rättar de nationella proven mer generöst än de kommunala. Hon säger att när skolan görs till en marknad urholkas kunskaperna och glädjebetygen tilltar. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, intervjuas och förklarar att "systemet gör på något sätt att man kan hamna i situationen: Ska mina barn gå på en skola där de lär sig mest eller där de får högst betyg?"


2016-05-27 Skolvärlden

Hårdare reglerad skolmarknad ger en mer likvärdig skola

Robin Smith, styrelseledamot för Lärarnas Riksförbund, skriver i ett inlägg att "staten bör reglera och finansiera skolan – vinsten ska återinvesteras i verksamheten". Smith hänvisar till Jonas Vlachos, affilierad till IFN som ska ha förklarat att "friskolor, i större utsträckning än kommunala, anpassar sig efter vad eleverna vill ha".


2016-05-27 Sveriges Radio – Studie ett

Uppgörelse om friskolor och flyktingbarn klar

Jonas Valchos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, kommenterar förslaget att fler nyanlända elever ska kunna ges plats på landets friskolor. Vlachos kritiserar detta undantag från dagens kösystem. Han menar att kötid som urvalsgrund är en historisk relik.


2016-05-27 Vox

The Weeds: examining some exciting Swedish administrative data

Hur kan föräldrar minska sannolikheten för att deras barn kommer att lida av depression och ADHD, frågar Vox och hänvisar till forskning av Petra Persson, affilierad till IFN, och Maya Rossin-Slater. I en ny studie finner forskarna att mödrar med en nära släkting som dör under graviditeten löper större risk att få barn som senare i livet använder ångestdämpande medicin.


2016-05-27 Dagens Nyheter

Underkänt i självkritik

I en huvudledare skriver DN om forskning av bl.a. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Det handlar om gymnasiefriskolornas provrättning som DN menar att det "först sker en glädjerättning, därefter sätts betyg i överkant". DN avslutar: "Lösningen borde vara hårdare tillsyn och [...] centralt rättade nationella prov. Att prov inte anonymiseras, och att de fortfarande rättas av elevernas egna lärare, är omöjligt att begripa."


2016-05-27 Expressen

Inget att fira på studentflaken

I en ledare om glädjebetyg och fusk skriver Expressen om forskning av bl.a. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som visar "att gymnasielärare på friskolor gör generösare bedömningar av provsvaren. Sett till alla gymnasister är skillnaden liten, motsvarande 0,2 meritpoäng i betyget - där rikssnittet är 13,8. Men för elever som hade dåliga grundskolebetyg är skillnaden större - 0,5 poäng".


2016-05-27 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: EU-kommissionen på fel väg

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "europrojektet tycks vara fångat i en fälla. Medborgarna vill behålla euron men är inte beredda att acceptera de förändringar som kan krävas för att få valutaunionen i sin nuvarande form att fungera bättre". Calmfors föreslår att "klausul i EU-fördraget som förbjuder hjälp till krisande medlemsstater som hotas av statsbankrutt återupprättas. Det skulle tvinga privata långivare att bli mer försiktiga med sina lån och därmed minska riskerna för statsfinansiella kriser. Om sådana ändå uppstår, bör stater tillåtas gå i konkurs och en fördjupad bankunion användas för att hantera följderna".


2016-05-26 ETC

Kvinnorna tar plats i storbolagen

ETC skriver om att jämställdheten ökar i europeiska bolagsstyrelser men färre än 10 procent är vd:arna är kvinnor. Johanna Rickne, IFN, intervjuas och säger:  "Debatten om kvotering fastnar ofta i typ att kvinnor i styrelser måste leda till att företag presterar bättre på börsen, eller att kvinnor i politiken måste ta upp kvinnofrågor. Men man har ju kvotering för att få en jämlik maktfördelning, det ska inte spela någon roll vad man gör med makten."


2016-05-26 Statskoll.se

Generösare betyg på fristående skolor

Statskoll skriver om en rapport författad av bl.a. Jonas Vlachos som är affilierad till IFN. Enligt rapporten rättar fristående gymnasier de nationella proven generösare än de kommunala. "Vi vet inte vad det beror på, men resultatet att fristående skolor gör generösare bedömningar är konsistent med att fristående skolor i högre grad än kommunala anpassar sig efter olika elevgruppers efterfrågan" säger Vlachos till Statskoll.


2016-05-26 Skolvärlden

Sämre provresultat för elever på friskolor

Enligt en rapport författad av bl.a. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, görs det även en generösare provbedömning på friskolorna än i kommunala skolor. En intervju med Vlachos i SR citeras: "Fristående och kommunala skolor erbjuder samma program och de har samma finansiering. I princip kan man tycka att de åtminstone borde prestera ungefär lika bra".


2016-05-26 Allehanda

Högre betyg trots sämre provresultat för friskoleelever

I en ledare skriver Allehanda om en betygsrapport författad av bl.a. Jonas Vlachos som är affilierad till IFN. Vlachos citeras från en radiointervju: "Elever som går på studieförberedande program efterfrågar högra studieresultat, och det får de också om man tittar på de interna rättningarna av proven. I slutändan är det sannolikt att det översätts i högre betyg."


2016-05-26 Lärarnas Tidning

Sämre provresultat på friskolor för elever med låga betyg

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN intervjuas i Lärarnas Tidning om en betygsrapport. Han säger bland annat: "Ju svagare resultat man har med sig från grundskolan desto större är skillnaden i resultat mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor."


2016-05-26 Sveriges Radio – P1 morgon

Friskolor gör generösare bedömning av nationella prov

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, intervjuas i P1 morgon om en rapport som visar att gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala skolor. Samtidigt görs sedan en generösare bedömning av proven på friskolorna. Är det är lättare att få bra betyg i friskolor? Vlachos säger att så kan det vara.


2016-05-26 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström: Hillary Clintons vägval

Johanna Möllerström, George Mason University och affilierad till IFN, skriver på ledarsidan om valet av populistiska politiker i USA så väl som i Europa. Hon ger råd till Hillary Clinton: låt bli att försöka uppfostra Trumps väljare. "De politikerskeptiska Trumpsympatisörerna ogillar att bli uppfostrade av en medlem av det politiska etablissemanget – och än värre lär det bli om denna också råkar vara kvinna."


2016-05-26 Sveriges Radio – Ekot med flera

Sämre provresultat på friskolor

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, intervjuas om en studie som visar att gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala skolor. Vlachos säger att en tolkning kan vara att fristående gymnasier anpassar sig efter vad eleverna vill ha.


2016-05-25 Entreprenör

Vårdexport en vinstaffär – om Sverige reformeras

Sverige har alla chanser att bli en champion på vårdexport. Men det kräver en hel del reformer, skriver Nima Sanandaji i Entrepenör. Sanandaji arbetar tillsammans med Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, med tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ecepr.org).


2016-05-25 Lärarnas Tidning

Tung kritik: för svårt att klara godkänt

Stupstocken mellan E och F slår ut allt fler elever. Nu vill tongivande forskare och Skolverket skrota eller mjuka upp godkäntgränsen, skriver Lärarnas tidning. Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, förklarar att "Godkäntgränsen leder till onödiga misslyckanden eftersom eleven kan ha andra styrkor som kan vara av stort värde för andra. Man bör inte hindra elever med F från att få en god fortsatt utbildning".


2016-05-24 Washington Post – Wonkblog

Inequality might start before we’re even born

Washington-Posts Wonkblog skriver Carolyn Y. Johnson om forskning av Petra Persson, affilierad till IFN, and Maya Rossin-Slater. Det handlar om hur barn påverkas redan i moderslivet. Tidningen förklarar att forskningen tyder på att "kvinnor och beslutsfattare bör vara mer uppmärksam på stress under graviditeten, i allmänhet, och i synnerhet kronisk stress som en följd av fattigdom".


2016-05-24 Bullfax.com

Prospect theory & populism

Kan prospect theory förklara stödet för Brexit i Storbritannien och Donald Trump i USA, undrar bloggaren Chris Dillow och hans resonemang åtges i Bullfax. Dillow hänvisar till forskning av bland andra Henrik Jordahl, IFN: "som visat att ojämlikhet föder misstro. Att även när eliten har rätt tror många väljare inte på dem."


2016-05-24 Standard-Examiner med flera

Who won the Super Bowl when you were in the womb could have affected your health

Standard-Examiner, i Utah, skriver om forskning av bland andra Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Forskarna har funnit att ofödda barn där en släkting dör under graviditeten är 25 procent mer benägna att senare ta ADHD-medicin. Som vuxna är de 13 procent mer benägna att ta receptbelagda läkemedel för ångest och 8 procent mer benägna att ta droger för depression.


2016-05-24 Sveriges Radio – Ekot

Fransk skatteräd mot Google

Magnus Henrekson Intervjuas i Dagens Eko med anledning av att franska åklagarmyndigheten utreder Googles skatteplanering i landet. Magnus henrekson förklarar: "Man ska betala skatt där vinsten uppkommer. Men it-företagen bygger ofta på immateriella rättigheter och så tar man betalt för användning av dem. Tar man då väldigt mycket betalt kan en vinst omvandlas till i princip ingen vinst alls. Då blir ingen skatt".


2016-05-23 Blekinge Läns Tidning

Alliansen får inte stirra sig blind på Excel-arken

"Alliansen får inte gömma sig bakom överskottsmål och statsskuldsregler" skriver BLT i en ledare. Tidningen hänvisar till en rapport av bland andra Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: "Sverige in i dimman - ett obehagligt sannolikt krisscenario",


2016-05-23 E-entré

”Företag är som folk är mest”

 E-entré skriver om 2016 års vinnare av Global Award for Entrepreneurial Research Philippe Aghion. "Företag är som folk är mest. När konkurrensen ökar är det några som kommer att anstränga sig mer för att ligga i framkant, medan andra kommer att sacka efter" förklarar Aghion.


2016-05-22 Forbes

Corbyn, McDonnell and Labour Propose The Worst Of All Economic Policies: Rent Control

I Forbes skriver Tim Worstall om hyresreglering. Han hänvisar till Sverige och ett citat av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "I många fall tycks hyresreglering vara den mest effektiva tekniken att förstöra en stad – bombning undantagen."


2016-05-22 IPWatchdog

How Congress can ensure the patent system protects inventors and entrepreneurs

IPWatchdog skriver om att "patent är valutan i innovationssystemet. Skribenten hänvisar till forskning av Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN. Titeln på studien är "A New View of the Skew: A Quantitative Assessment of the Quality of American Entrepreneurship".


2016-05-18 Expressen

Lönejackpot för storbolagens chefer

Expressen skriver om ökande vd-löner och citerar Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN, från en intervju i Dagens Industri.


2016-05-18 Svenska Dagbladet

Linda Nordlund: ”Är det för att vi är kvinnor?”

Linda Nordlund skriver på SvD:s ledarblogg om planerade kejsarsnitt i Stockholm i sommar. Nordlund hänvisar till en intervju med Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN, i Dagens Industri. Persson forskar om hur stress och oro under gaviditeten kan få konsekvenser för både barnet och modern.


2016-05-18 Dagens Industri

Börsen i botten – lönerna i toppen

Dagens Industri intervjuar Daniel Waldenström, Uppsala universitet och affilierad till IFN, om vd-löner. Enligt honom har rörliga ersättningar till vd:ar blivit allt vanligare sedan 1990-talet: "Enligt Daniel Waldenström är kontentan av forskningen att fokus bör ligga på den fasta lönen."


2016-05-17 Dagens Samhälle

Progressiv masspsykos leder skolan till avgrunden

Att skolan måste bli ”roligare” för att höja kunskaperna är totalt nonsens. Det är som att skolvärlden befinner sig i en masspsykos: man ignorerar all empiri och fortsätter att driva på i en riktning som leder oss längre och längre ner i avgrunden. Det skriver Gabriel Heller Sahlgren, LSE och affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle.


2016-05-16 Dagens Arena

Forskare dömer ut obligatoriskt skolval

Skolkommissionen föreslår obligatoriskt skolval för att minska segregationen. "All forskning visar att det fria skolvalet har lett till ökad segregation, oavsett hur man mäter", säger Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, i en intervju. dagens Arena skriver: "Jonas Vlachos är övertygad om att styrningen måste skärpas för att få bukt med den ökande segregationen och skiftande kvaliteten. Friskolorna bör göras lika tillgängliga för alla genom att lotta ut platserna".


2016-05-16 Dagens Nyheter

Ekonomen: Ingen svensk regering kommer att genomföra detta

Ekonomen Paul Romers har föreslagit fristäder där människor ges möjligheten att testa nya sätt att leva på. Yves Zenou, som är affilierad till IFN, kommenterar förslaget på DN Ekonomi. Han förklarar att "jobben måste komma först". Han säger även att "ingen regering kommer att genomföra en sådan policy".


2016-05-16 Elektrikern

Avtalsrörelsen 2016 blev grunden till något nytt

I en ledare skriver Elektrikern om årets avtalsrörelse att den gamla ordningen med ett normerande industriavtal inte längre fungerar. "Den är den största boven till att löneklyftorna ökar." Tidningen förklarar: "Till och med borgerliga ekonomer som Lars Calmfors [IFN] menar att denna ordning knakar i fogarna."


2016-05-16 Dagens Nyheter

Ett kritiskt råd som finansministrar ogillar

Johan Schück, DN, skriver i en krönika om Finanspolitiska rådet.I historieskrivningen förklarar Schück: " Finanspolitiska rådet inrättades av Anders Borg under hans tid som finansminister. Han blev sedan irriterad när rådet kritiserade honom och fick en spänd relation till dess ordförande Lars Calmfors [IFN]."


2016-05-16 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Politisk osäkerhet = lägre tillväxt

Janerik Larsson skriver på SvD.s ledarsida om politisk osäkerhet. Han hänvisar till IFN: !I december arrangerade IFN ett mycket intressant seminarium om politisk osäkerhets effekt på ekonomisk tillväxt." Janerik Larsson konstarerar att "Just nu är listan lång på politiska och andra osäkerhetsfaktorer."


2016-05-16 Dagens Nyheter

”Med datorisering blir gemensam skolkö effektiv”

I en replik till ett inlägg av Anna Ekström och 2015 års skolkommission skriver Ola Andersson, IFN, och Tommy Andersson, Lunds universitet, att en gemensam kö för intagning till skolor och gemensamma urvalskriterier skulle lösa flera problem. "Vi vet att det finns ett relativt enkelt sätt att effektivt datorisera skolvalsprocessen. 2012 års Nobelpris i ekonomi delades ut för denna upptäckt. Systemet har använts i bland annat New York som med mycket goda resultat varje år placerar cirka 100 000 elever."


2016-05-16 Dagens Industri

Räknade på livet i livmodern

I ett porträtt presenterar Dagens Industri Petra Persson, Stanford University och affilierad till IFN. Hennes forskning bl a om stress i fosterstadiet och betygsinflation beskrivs. Persson förklarar att "Sverige borde använda sina nationalekonomer mer i utformningen av politiska förslag och beslut. I USA sitter tre nationalekonomiska professorer i presidentens ekonomiska råd."


2016-05-14 The Economist

Schools in Finland: Helsinking

Finska lärare är oroliga över att landets opäng i PISA föll under 2009 och 2012, påpekar The Economist. Gabriel Heller Sahlgren, Centre for the Study of Market Reform of Education och affilierad till IFN, förklarar att "den viktigaste frågan är vad som ledde till den kraftiga uppgången av finska elevers prestationer mellan 1965 och 2000, inte vad som händer i skolan idag".


2016-05-13 Dagens Samhälle

Skavsta flygplats en lösning på utmaningarna

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Peter Steinmetz m fl, vd Skavsta Flygplats, att "Skavsta flygplats är en viktig del i lösningen på de infrastrukturella utmaningar som ett växande Storstockholm står inför". Han hänvisar till en rapport av Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid. "I sin rapport visar de bland annat att sambandet mellan tidsavståndet till närmsta flygplats och den ekonomiska aktiviten är starkt."


2016-05-13 Svenska Dagbladet

Rekorddonatorn vädjar: Ge mer, småsnåla affärsmän

Affärsmannen Bengt Sjöbergs donation på två miljarder kronor kan bli startskott till att fler förmögna delar med sig, säger Magnus Henrekson, IFN, i en intervju i Svenska Dagbladet. "Det finns ganska många som har över 20 miljarder kronor och vissa som har över 100 miljarder. Om fler ger bort i nivå med Bengt Sjöberg så får det stora effekter och kan påverka jättemycket" förklarar Magnus Henrekson.


2016-05-12 Fokus

»Sverige ett alltmer delat land«

Fokus kommunrankning »Här är bäst att bo« 2016 har sammanställts bland annat av Özge Öner, IFN och JIB. Tidningens chefredaktör Johan Hakelius skriver att "det är inte det geografiska, utan det politiska och byråkratiska Sverige som är trångt". Özge Öner svarar för arbetsmarknadsfrågor i undersökningen. 


2016-05-11 TT/Barometern med flera

Trögt för utrikesfödda akademiker

Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, intervjuas av TT om att högutbildade utrikesfödda har betydligt svårare att få jobb än svenskfödda akademiker. Calmfors förklarar att språkundervisning, kompletterande utbildning, bättre och snabbare validering av betyg från andra länder hör till sådant som skulle hjälpa till att minska klyftorna.


2016-05-11 Forbes.com

Yes, London Has A Housing Problem: Let's Not Make It Worse With Idiocy Like Rent Controls

Tim Worstall skriver i Forbes om det omöjliga med att hyresreglera bort höga hyror. I detta sammanhang citerar han Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, som ska ha sagt att “In many cases rent control appears to be the most efficient technique presently known to destroy a city—except for bombing.”


2016-05-11 The Atlantic

The Genetics of Staying in School

The Atlantic förklarar att närmare 294 000 personer ingår i en studie där forskarna identifierat 74 gener som är associerade med utbildningsnivå. Med andra ord, de som bär flera av dessa gener slutför i genomsnitt fler år av formell utbildning. Bland forskarna återfinns David Cesarini, NYU och affilierad till IFN.


2016-05-09 Ystads Allehanda med flera

Ändra Sveriges feodala skattesystem

I en ledare som publiceras i bl.a. Ystads Allehanda förklaras att delar av skattesystemet är direkt kontraproduktivt. Skribenten hänvisar till Magnus Henrekson, IFN: "Magnus Henrekson menar att fördelningsprincipen påminner om gamla tiders feodalsamhälle där godsherren får lejonparten av vinsten, medan undersåtarna tackas med småsmulor och en klapp på axeln (Dagens Samhälle 17/2016). Det är tyvärr en träffande bild."


2016-05-09 Pedagogiska Magasinet

Förklä inte egna värderingar till sunt förnuft

Gabriel Heller Sahlgren  [affilierad till IFN] kallar gärna kritiker av skolans marknadisering ideologiskt färgade och hävdar att de saknar stöd i forskningen. Men hans egen hållning är minst lika ideologisk, skriver doktoranden Gustav Borsgård i Pedagogiska Magasinet.


2016-05-08 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Alarmism skymmer verkligheten

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN, att hälsoklyftorna ofta beskrivs genom att grupper jämförs med varandra. "När exempelvis tidningen Dagens Samhälle nyligen gjorde ett reportage om Kommissionen för jämlik hälsa, illustrerades hälsoklyftorna av kurvor som visar att den förväntade livslängden sedan 1986 ökat mer för högutbildade än för lågutbildade." Bergh fortsätter: "Statistiskt sett är detta sätt att visa hur hälsans fördelning ändras inte felaktigt, men det är lurigt."


2016-05-08 Borås Tidning

PJ Anders Linder: Vem har fantasiförmågan inse att det kan smälla?

I en krönika på ledarsidan i Borås Tidning skriver PJ Anders Linder om en rapport författad av Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh (IFN) och Anders Olshov som ger  "en dyster bild av vad som väntar runt hörnet. Kombinationen av hushållens skyhöga skuldsättning, banksektorns storlek och skenande kostnader för utanförskap i flyktinginvandringens spår löper stor risk att utlösa en djupare kris än 90-talets".


2016-05-06 Dagens Arena

Nina Björk: Näringslivet fick sin önskefe

Nina Björk skriver i Dagens Arena om arbetsgivare och arbetssökande asylanter. I detta sammanhang nämns bland andra Lars Calmfors, IFN och ordförande AER: "... att staten skulle ta bort arbetsgivaravgiften för unga och nyanlända samt att dagens minimilöner skulle sänkas. 15 000 kronor tyckte rådets ordförande Lars Calmfors kunde vara en lämplig summa". Nina Björk fortsätter: "Om jag hade varit arbetsgivare hade jag i och för sig alltid velat ha lägre arbetsgivaravgifter, lägre löner och helst även statliga bidrag för att jag anställer människor."


2016-05-05 Expressen

Hyfs är viktigare än lust i skolan

Ann-Charlotte Marteus skriver på Expressens ledarsida att arbetagivare "vill ha folk som sköter sitt jobb, kommer i tid och håller anfall av kubism och skriksång på en miniminivå". Hon hänvisar till att bl.a. Magnus Henrekson, IFN, påpekat att "bristande icke-kognitiva färdigheter kan vara en förklaring till ungdomsarbetslösheten".


2016-05-04 Svenska Dagbladet

Janerik Larsson: Bromsklossar för ett skapande Sverige

Janerik Larsson skriver på SvD:s ledarsida om ett inlägg av Magnus Henrekson, IFN, i Dagens Samhälle under vinjetten Perspektiv. Ska vi ha ett skapande eller ett bevakande samhälle, undrar Larsson: "Finansdepartementets bevakande perspektiv utesluter oftast tanken på att skulle kunna finnas dynamiska effekter i ekonomin."


2016-05-04 Katrineholms-Kuriren

Varningslamporna tänds hos många bedömare

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren om ett debattinlägg av Andreas Bergh, m.fl.: Sveriges ekonomi går bra men det påminner på "många sätt om situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008".


2016-05-04 Dagens Samhälle

Svenska synen på rättvisa bromsar framtidsföretag

Under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle skriver Magnus Henrekson, IFN, om vikten av att personaloptioner kan utnyttjas av nya företag för att dessa kunna växa och bli kvar i Sverige. Han förklarar samtidigt hindren för att så sker: ett skattesystem som kastar grus i maskineriet för nya framgångsrika entreprenörsföretag.


2016-05-04 Aftonbladet

Frågan om lägre löner är politisk, Calmfors

Daniel Swedin, Aftonbladet, svarar Lars Calmförs, IFN och AER, beträffande en krönika DN. "Om man ger sig ut i den offentliga debatten och - under ett näringslivsfinansierat paraply - propagerar för sänkta ingångslöner får man nog räkna med att det man säger tolkas som politik. Om det sedan skrämmer bort yngre forskare från aktivt debattdeltagande vore det förstås tråkigt."


2016-05-04 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Debatten blir en tävling i illvilja

I en krönika på DN:s ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN, att det blivit allt vanligare att forskare som deltar i samhällsdebatten misstänkliggörs. Han skriver: "I stället för att utgå från att olika förslag syftar till att lösa just de problem som anges antar man att det finns en dold agenda och ifrågasätter förslagsställarnas motiv". Calmfors förklarar att risken är stor att yngre samhällsvetenskapliga forskare på detta sätt skräms bort.


2016-05-04 Byggindustrin

"Bobubbla eller inte - det som behövs är jobb"

I en ledare i Byggindustrin förklaras att "när allt fler ekonomer i Sverige och internationellt ifrågasätter hur hållbart det är med hushållens fortsatta ökning av sin skuldsättning och varningarna för en kommande djup ekonomisk kris står runt hörnet, är byggsektorn omedelbart berörd". Tidningen hänvisar till ett inlägg i Dagens Industri av bl.a. Andreas Bergh, IFN.


2016-05-03 Lärarnas Tidning

2016-04-03 ”Skolverket är för otydliga om betygen”

Det var fel av Skolverket att säga till lärarna att de kan vara mer generösa med B- och D-betygen redan i vår. De anser Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Det låter märkligt och vagt när Skolverket säger att lärarna KAN använda den nya skrivningen" säger Vlachos till Lärarnas Tidning.


2016-05-04 Blekinge Läns Tidning

Så kan Sverige kastas ut i ekonomisk kris

"Sverige är inte rustat för den lågkonjunktur som kommer" skriver BLT i en ledare. Tidningen utgår från ”Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario”, en rapport av Fredrik Andersson, Andreas Bergh, IFN, och Anders Olshov, som "varnar för att en kommande kris kan bli stor, värre än 90-talskrisen".


2016-05-03 Dagens Samhälle

Dubbel måttstock gör MP:s agerande antisemitiskt

"Ingen får kränkas i identitetspolitikens värld – förutom judar. Denna dubbla måttstock gör Miljöpartiets agerande iögonfallande – och till syvende och sist faktiskt rätt antisemitiskt" skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle. Han skriver att kritik mot Israels politik inte är antisemitism: "Men det märkliga är att judar i det här fallet oftast behandlas annorlunda än andra grupper och minoriteter."


2016-05-02 Uppsala Nya Tidning

Spela inte bort tilliten

UNT skriver i en ledare om att M vill introducera nya åtgärder för att motverka bidragsberoende och utanförskap. Tidningen anser dock att detta är fel strategi "som underminerar tilliten i samhället". UNT skriver: "Många är forskarna som visat att tillit är fundamentalt både för ekonomisk tillväxt och för att ha en fungerande demokrati (inte minst välfärdsforskaren Andreas Bergh)" som är verksam på IFN och Lunds universitet.


2016-05-01 Dagens Nyheter

Blunda inte för riskerna

"Regeringen borde ägna större uppmärksamhet åt de risker som ligger i öppen dager" skriver DN i en ledare. Tidningen hänvisar till en rapport av Fredrik N G Andersson, Andreas Bergh, IFN, och Anders Olshov: Sverige in i dimman – Ett obehagligt sannolikt krisscenario.


2016-05-01 ETC

Har vi råd med mer otrygghet?

Tidningen ETC skriver att "i Sverige har frågan om nivån på de lägsta lönerna präglat såväl avtalsrörelsen som asyldebatten. Samtidigt växer andelen som riskerar fattigdom trots att de har ett arbete i Sverige – och i Europa". ETC hänvisar till Lars Calmfors, IFN och ordförande AER, vad gäller lägstalöner: "Borgerliga partier har tagit rygg på ekonomiprofessor Lars Calmfors, som också är ordförande i det näringslivsfinansierade Arbetsmarkandsekonomiska rådet, som anser att Sverige skulle behöva speciella lägstalöner runt 15 000 kronor."


2016-04-30 Forbes

Why We Live In A Second Robber Baron Era

Forbes skriver om att Paul Krugman sagt att vi i dag lever i en andra "robber baron era.” I detta sammanhang hänvisar Forbes till "brilljant forskning" av blanda andra Alexander Ljunqvist, NYU och affilierad till IFN med titeln  "Företagens investeringar och börsnotering: ett pussel". Forskarna visar att privatägda amerikanska företag investerar nästan dubbelt så mycket som de som listas på börsen: 6,8% av de totala tillgångarna jämfört med bara 3,7%.


2016-04-29 Dagens Industri

Sverige på väg mot djup kris

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver tillsammans Fredrik N.G. Andersson och Anders Olshov, i Dagens Industri att Sveriges ekonomi går bra men att den på "många sätt påminner situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008.


2016-04-28 Dagens Nyheter

Johan Schück: Arbetslöshet är värre än inkomstskillnader

Johan Schück skriver i en krönika i DN att flyktinginvandringen förändrar Sverige. "Ett stort tillskott av lågutbildade leder till att inkomstskillnaderna ökar. Alternativet, som är sämre, är att många inte får jobb och hamnar utanför arbetsmarknaden." Schück hänvisar bland andra till Lars Calmfors, IFN, för svar på hur många lågutbildade ska kunna komma in på arbetsmarknaden.


2016-04-26 Svenska Dagbladet

Resande får dig att lita mer på människor

SvD redovisar en undersökning där slutsatsen dras att den som reser mycket litar mer på folk och är en öppnare person. Tidningen intervjuar Martin Ljunge, IFN, som förklarar att sambandet inte är det som rubriken antyder: "De som litar mer på folk i allmänhet är mer benägna att resa".


2016-04-26 Dagens Nyheter

”Zettergrens analys är undermålig”

I en replik till TCO och LO som kommenterat debattinlägget ”Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten” (DN 2016-04-21) skriver  Lars Calmfors, Per Skedinger, Petter Danielsson, IFN, med flera i Arbetsmarknadsekonomiska rådet att de hoppas på "nytänkande på den fackliga sidan så att lägre betalda ingångsjobb skulle kunna kombineras med sådana utbildningsmöjligheter" (dvs. ökade möjligheter att kombinera arbete och egna studier).


2016-04-25 Dagens Nyheter

Svenska forskare välkomnar diskussion om invandringens kostnader

Dagens Nyheter intervjuar Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, med anledning av en tidigare publicerad intervju med Harvardprofessorn George Borjas : "Även i Sverige kan låglönegrupper påverkas negativt av invandring, hävdar Lars Calmfors."


2016-04-25 Expressen

Varför tillåter vi doping i skolan?

I ett debattinlägg i Expressen gör Magnus Henrekson, IFN, tankeexperimentet att vinnaren i OS-finalen på 400 meter löpning egentligen kom trea – på grund av att löparna har olika tidtagarur. "Det låter absurt, men på skolområdet är det faktiskt så det fungerar i dag."

 


2016-04-25 Länstidningen Östersund/Mittmedia

Lönesänkarna: Så klär man propaganda i myndighetskläder

I en ledare skriver Länstidningen Östersund/Mittmedia om en rapport om den tyska arbetsmarknaden som presenterats av Arbetsmarknadsekonomiska rådet och dess ordförande Lars Calmfors, IFN. Skribenten anser att "en röd tråd i Calmfors karriär är hans oförtröttliga kamp för lägre löner. I decennier har han visat att han delar arbetsgivarnas åsikt att svenska ingångslöner är för höga".


2016-04-22 Aftonbladet

Nyfattigdomen är inte vägen framåt

I en ledarkrönika skriver Daniel Swedin, Aftonbladet, om Tysklands framgångar på arbetsmarknaden. "Hur gjorde tyskarna? Arbetsmarknadsekonomiska rådet - en förment oberoende expertgrupp som Svenskt Näringsliv instiftat och nationalekonomen Lars Calmfors [IFN] frontar - har ett svar: Hertzkonceptet."


2016-04-22 Svenska Dagbladet

Låt dem komma i jobb

I en ledare skriver SvD att "arbetsmarknadsstatistiken visar stora skillnader mellan utrikes och inrikes födda samtidigt som vi har lägst andel enkla jobb inom EU". Skribenten hänvisar till en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet och dess ordförande Lars Calmfors, IFN: "Deras exempel var som så ofta just Tyskland: 'Lägre ingångslöner och en ökad lönespridning sänkte arbetslösheten i Tyskland och skulle kunna ha samma effekt i Sverige.'”


2016-04-21 Publikt

Tyskland framhålls som gott exempel

Fackförbundets ST:s tidning Publikt skriver om den rapport som AER, där Lars Calmfors ocvh Per Skedinger, IFN, presenterade ingår: "Det finns ett tydligt samband mellan lägre ingångslöner och ökad sysselsättning, det visar exemplet Tyskland" skriver Publikt.


2016-04-21 Östgöta Correspondenten

Åter till Fänrik Stål

I en krönika på ledarsidan – med underrubriken Upp till kamp för boken i skolan! – hänvisar Christian Dahlgren till en artikel i Dagens Samhälle av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN: "Sahlgren uppmanar till att kasta ut charlatanerna från skolan. Möjligen vore det klokt att låta datorerna gå samma väg, om dessa förförande apparater står i vägen för den traditionella läsningen."


2016-04-21 Dagens Nyheter

”Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten”

I ett debattinlägg i DN skriver Arbetsmarknadsekonomiska rådet (Lars Calmfors, Per Skedinger och Petter Danielsson, AER och IFN, m.fl.) om en rapport som visar att "den tyska utvecklingen sedan millennieskiftet ger stöd för att lägre ingångslöner för nyinträdande på den svenska arbetsmarknaden bör leda till högre och jämnare fördelning av sysselsättningen".


2016-04-19 Dagens Nyheter

Opinionsstöd för extra lönehöjningar för undersköterskorna

DN refererar en undersökning som visar att  fyra av fem tillfrågade tycker att undersköterskor borde tjäna mer än dagens 23.600 i månaden. Nu känner vi också ett stort stöd från en bredare allmänhet, säger Kommunals förhandlingschef Johan Ingelskog, som pekar på att bland andra Lars Calmfors, IFN, "uttalat sig positivt om extra löneökningar till undersköterskorna".


2016-04-19 Free Republic

Bernie's Right—America Should Be More Like Sweden; But not in the way he thinks

Sanders bild av Skandinavien är, precis som resten av hans politik, fast i 1970-talet, noterar Johan Norberg i Free Republic. Norberg skriver att Andreas Bergh, IFN, och Christian Bjørnskov, affilierad till IFN, förklarar att tillit till andra och social sammanhållning skapar välfärdsstaten snarare än tvärtom. 

2016-04-19 InsiderOnline

Scandinavia’s Third Way Policies Killed Entrepreneurship and Growth

Nima Sanandaji skriver om den svenska ekonomiska utvecklingen och refererar till forskning av Magnus Henrekson, IFN: "... den effektiva marginalskattesatsen (marginalskatt plus effekten av inflation) som svenska företag betalde kunde uppgå till mer än 100 procent av vinsten".


2016-04-19 Dagens Samhälle

Håll charlatanerna borta från skolan

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad IFN, att "i skolans värld kan man tjäna stora pengar på att lura på politiker och lärare vilka metoder och hjälpmedel som helst – oavsett vad forskningen säger. Det mest populära just nu är individanpassade metoder som ska införlivas med hjälp av digitala hjälpmedel".


2016-04-17 Value Walk

Behavioral Economics – Pro-Government Bias?

I "Time for a Behavioral Political Economy” (granskad i Austrian Economics 2012), studerar Niclas Berggren policyrekommendationer i över 300 artiklar i beteendeekonomi. Resultatet visar att "20,7% av alla artiklar i beteendeekonomi innehåller en policyrekommendation med att 95,5% av dessa inte innehåller någon analys alls av rationalitet och kognitiv förmåga hos beslutsfattare".


2016-04-16 Dagens Industri

Strejknotan växer

Tunga ekonomer vill göra om det allt bräckligare industriavtalet, skriver Dagens Industri i en nyhetsartikel. Lars Calmfors, IFN, är en de intervjuade. Han vill se ett nytt industriavtal med större flexibilitet för att möta behovet av högre löneökningar för vissa grupper, till exempel lärare och sjuksköterskor.


2016-04-15 Nordic Business Report

What Sweden Can Teach Us About Equal Opportunity and Gender Gaps

Med hänvisning till en studie av Matti Keloharju, Samuli Knupfer (båda affilierade till IFN) och Joacim Tåg, IFN, förklarar Nordic Business Report att deras forskning "bekräftar att även om kvinnliga chefer är lika skickliga som sina manliga kollegor så har de inte samma möjligheter att nå toppen i företagets ledning eller få lika lön".
 


2016-04-14 Dagens Perspektiv

Digitaliseringen utfordrer oss: Økte forskjeller og mindre skatt

Norska Dagens Perspektiv refererar en presentation av Mårten Blix, IFN, om digitaliseringen effekter. Om effekterna på arbetsmarknaden säger Blix bland annat: "Det er rutinejobbene som blir borte, mens veksten vil komme i mer abstrakte arbeidsoppgaver. I tillegg til helt enkle tjenester".


2016-04-14 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Budgetdisciplinen kan urholkas

Det finns starka skäl att nu skattefinansiera en större del av de offentliga utgiftsökningarna än regeringen planerar, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. Han föreslår att man bör "undvika att höja skatten på arbete, eftersom det försvagar drivkrafterna att arbeta. Bättre kandidater för skattehöjningar är återinförd fastighetsskatt och högre matmoms".


2016-04-14 Expressen

Att elever får olika betyg är vardagsmat

I ett debattinlägg skriver gymnasieläraren Linda Skantze att svenska skolans problem "påfallande lite satts i samband den svenska lärarens och skolans höga grad av autonomi och avsaknad av extern examination". Hon hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, Peter Johansson och Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som "de senaste åren lyft fram dessa brister och konsekvenser för skolan. Våra politiker har dock varit oroväckande tysta i denna fråga".   


2016-04-13 Ystads Allehanda med flera

Industrin behöver flyget

I en ledare kommenteras rapporten Flyget och företagen av Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet. "Det finns en direkt koppling mellan avstånd till närmaste flygplats och produktionen i tillverkningsindustrin" konstaterar skribenten.


2016-04-12 Dagens Industri

2016-04-12 Branscherna som är mest beroende av flyget

Inrikesflyget till Stockholm är viktigt för kommuner utanför storstadsregionerna medan internationella direktlinjer är mest betydelsefulla för tjänstesektorn, skriver DI i en nyhetsartikel om en rapport författad av Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet. DI fortsätter: "i Stockholm finns det ett samband mellan handel och närheten till Bromma"..


2016-04-12 Svenska Dagbladet

SNS-rapport: Flyget är en motor för tillväxten

Flyget är speciellt betydelsefullt för den kunskapsintensiva tjänsteindustrin i Sverige, men också för tillverkningsindustrin utanför storstäderna. Det skriver Shon Ferguson och Rikard Forslid, författare till en ny SNS-rapport, i ett debattinlägg på SvD Näringliv.


2016-04-12 Dagens Samhälle

Finanspolitik utan ramar riskerar stå Sverige dyrt

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle förklarar Jesper Ahlgren, Timbro, att regeringens finanspolitik "är djupt oroande". Ahlgren skriver: "Regeringen gör inte någon hemlighet av att den också framöver kan tänka sig att klara taket genom att flytta utgifter mellan år, det som KI kallar ”oortodoxa metoder” och Lars Calmfors [IFN] kallat att fuska med reglerna."


2016-04-09 Svenska Dagbladet

”Digitalisering minskar möjlighet att beskatta”

Magnus Henrekson och Mårten Blix, IFN, skriver i ett debattinlägg på SvD Näringsliv att skatt på arbete utgör den viktigaste skatte­basen. "Men digitaliseringen kan komma att gradvis urholka skatteintäkterna. Därför krävs det ett nytt helhetsgrepp på finans­politiken".


2016-04-09 EkonomiNyheter, Dagens Samhälle

Debattsvep

EkonomiNyheter och Dagens Samhälle hänvisar till debattarikel av Magnus Henrekson och Mårten Blix, IFN: "Skatt på arbete utgör den viktigaste skatte­basen. Men digitaliseringen kan komma att gradvis urholka skatteintäkterna. Därför krävs det ett nytt helhetsgrepp på finans­politiken."


2016-04-08 Fokus

Älskade assistent

»Egentligen är det rena vansinnet«, säger Magnus Henrekson, IFN, till Fokus. Han skrattar lite uppgivet vid tanken. De flesta av hans professorskolleger på universiteten saknar assistenter eller sekreterare. De får numera ägna en stor del av sin tid med att boka resor och konferenser, kopiera papper och syssla med allehanda administration i stället för att jobba med huvudsysslan; akademisk forskning eller undervisning.


2016-04-07 Sydsvenskan med flera

Med Bron till flyget. Snabbare.

Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad skriver om en SNS-rapport: Hur mycket närheten till en flygplats med internationellt direktflyg betyder har forskarna Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, studerat.


2016-04-07 Dagens Industri

Debatt: Utredningen om optioner hör hemma i papperskorgen

I ett debattinlägg skriver Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum, att i den nyligen presenterade utredningen om personaloptioner "förefaller förståelsen för att entreprenörsdrivna företag också agerar i en global kontext vara helt bortblåst". Henrekson och Braunerhjelm avslutar: "En förmånlig beskattning av personaloptioner är inte bara bra för svensk välståndsutveckling, det är också en reform för ökad rättvisa och en jämnare förmögenhetsfördelning."


2016-04-07 Lärarnas Tidning

Starka argument för utökat lönelyft

"Vi ser att relativlönerna har fallit under lång tid, att resultaten i Pisa-undersökningarna blir allt sämre och att vi står inför en stor lärarbrist. Det finns starka argument för att lärarna ska få mer än andra" säger Per Skedinger, IFN och AER, till Lärarnas Tidning.


2016-04-07 Six News/DI Trader med flera

Morgonnyheter

I SIX News urval av näringslivsrelaterade notiser från den svenska pressen ingår det debattinlägg av Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, KTH, som publicerats i Dagens Industri.


2016-04-07 BreakIT

“Sänder signaler att svenska entreprenörer måste flytta"

"Nu ansluter två professorer till kritiken mot regeringens utredning om personaloptioner för startups" skriver BreatIT om den debattartikel av Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, KTH, som publicerats i Dagens Industri.


2016-04-06 SVT Forum: Rakt på

Rakt på

Lars Calmfors, IFN och ordförande AER intervjuas av Margit Silberstein i programmet Rakt på. Han diskuterar allt från överskottsmål via "sluttande plan" och skattehöjningar till välfärdsstaten.


2016-04-06 e-Entré

Hög ränta på entreprenörskap

Esbris nättidning e-Entré skriver om en artikel i Ekonomisk Debatt författad av Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN. Den ersättning som ett framgångsrikt entreprenörskap ger kallas entreprenörsränta. "Magnus Henrekson och Mikael Stenkula menar att den här typen av extra ersättning till entreprenörer är helt avgörande för den ekonomiska utvecklingen" förklarar e-Entré.


2016-04-05 Dagens Samhälle

Robotiseringen kräver att vi lär av USA

Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN skriver i en kolumn i Dagens Samhälle att Sverige bör följa USA:s exempel vad gäller personaloptioner. Detta för att kvalificerad arbetskraft ska söker sig till innovativa företag – vilket krävs ifall vi lyckas producera nya arbeten i den globala konkurrensen.


2016-04-04 Göteborgs-Posten

Abramowicz: Vilka ska omfattas av välfärdsstaten?

I en ledare skriver GP om efterlevandestödet för barn som 2013 ändrades så att det nu krävs enbart att den minderårige intygar att föräldern/föräldrarna inte är i livet. Detta innebär att det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn kan betyda ökade kostnader för efterlevandestöd. GP föreslår att denna fråga och om det ska ha någon betydelse hur länge man har varit bosatt i Sverige innan man får ta del av bidrag och stödåtgärder tas upp av den
volymkommission som Lars Calmfors föreslagit


2016-04-02 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Kritiska läsare avgör debattnivån

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver på SvD:s ledarsida om avsaknaden av matematiska rimlighetsbedömningar i samhällsdebatten. Bergh efterlyser bättre spridda rättelser till artiklar med spektakulära men felaktiga uppgifter. Han påperkar att alternativet är en samhällsdebatt som domineras av "välformulerade debattörer som förvisso är säkra på vad de tycker, men som inte har lika bra koll på hur verkligheten faktiskt ser ut".


2016-04-01 Direkt/Svenska Dagbladet med flera

Löneavtal: kort industriavtal ökar risker 2017

Industrins nya avtal, med löneökningar på 2,2 procent på ett år, blev "återhållsamt". Men ett kort ettårigt avtal innebär risk för att löneökningarna 2017 kommer att rusa i väg eftersom konjunkturen troligen har stärkts ytterligare till dess att det då är dags att förhandla igen. Det säger Lars Calmfors, IFN och ordförande AER.


2016-04-01 Östra Småland med flera

Europas taggtrådssjuka

Östra Småland anser i en ledare att den svaga länken i demokratin är väljarna: "På dem ställs över huvud taget inga krav. Inte ens att de ska försöka förstå vad som händer i världen." Tidningen hänvisar till ett förslag av Lars Calmfors, IFN, och skriver att "behöver vi något, så är det en planeringskommission som funderar ut hur vi ska bli bättre rustade att ta emot de flyktingar" .


2016-04-01 Bloomberg/Washington Post

Here's How the Refugee Crisis May Reshape Sweden's Social Model

Sverige brottas med en aldrig tidigare skådad inflöde av flyktingar, många tidigare otänkbara saker är nu tänkbara, skriver Bloomberg/Washington Post och intervjuar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om sänkta lägstalöner: "Den svenska modellen var en konkurrensfördel när Sverige var ett homogent industrisamhälle " säger Andreas Bergh: "Men nu har det blivit ett hinder, och ingen vet riktigt vem som ska ta ansvaret för de förändringar som behöver göras."


2016-03-31 Lag & Avtal

Forskare: Risk att nästa nivå smittas

Tidskriften Lag & Avtal har i en specialbilaga om lägstalöner bland andra intervjuat Per Skedinger, IFN. Han förklarar: "Min studie talar för att sänkningen av minimilönen för ungdomar som gjordes i samband med 90-talskrisen gjorde att sysselsättningen ökade. Då sänkte parterna själva å det har ju inte visat sig omöjligt tidigare."


2016-03-31 Skolledaren

Så vill SNS utveckla skolan till det bättre

Skolledaren skriver om en SNS-rapport med bland andra Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som medförfattare. I rapporten ges rekommendationer på fyra områden, exempelvis att det behövs en nationell resultatuppföljning.


2016-03-31 Aftonbladet

Asylrätten är ingen nådegåva

Aftonbladet Kultur skriver om att Lars Calmfors, IFN, i DN föreslagit en volymkommission för asylsökande. "Därmed tar denne mäktige opinionsbildare, som haft maktens öron i årtionden, ett kliv till höger om Sverigedemokraterna, som faktiskt aldrig öppet förespråkat att Sverige skulle lämna FN:s flyktingkonvention" skriver AB.


2016-03-30 Dagens Samhälle

Vinstreglering ökar tilltron till välfärden

Utredaren Ilmar Reepalu replikerar om vinster i välfärden. Han svarar bland annat på ett inlägg av Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Reepalu skriver: "En vinstbegränsning kan naturligtvis inte lösa alla de problem som finns inom välfärdssektorerna. Min bedömning är dock att förekomsten av vinstsyftande företag gör att kvalitetskrav, ersättningsystem och kontroller tvingas vara allt mer omfattande och detaljerade för att förhindra missbruk och för att säkerställa legitimiteten i den offentligt finansierade välfärden."


2916-03-30 Dagens Arena

Vi behöver ett tak för Calmfors dumheter

Dagens Arenas redaktionsblogg refereras till en krönika av Lars Calmfors: "Det gör ont att läsa. Få saker skaver så mycket som när människors behov av skydd jämförs med ett utgiftstak."


2016-03-30 Sydsvenskan med flera

Hindra nästa flyktingkaos. Ta tag i volymfrågan i en gedigen utredning.

I en huvudledare skriver Sydvenskan med flera hänvisar skribenten till en krönika av Lars Calmfors, IFN: Skribenten anser att Calmfors har en poäng i att den svenska modellen med gedigna offentliga utredningarna, ofta har kunnat guida partierna fram till en politik som varit rationell och pragmatisk. "Men det går inte att med bästa vilja i världen hävda att svensk flyktingpolitik – vare sig före eller efter höstens dramatik – kännetecknats av beslut byggda på solitt utredda handlingslinjer."


2016-03-30 Ekonomisk Debatt

Löneökningarna och avtalsrörelsen

Lars Calmfors, IFN, skriver i Ekonomisk Debatt, att i nuvarande penningpolitiska läge kan mycket låga löneökningar, som håller nere inflationen, innebära en högre realränta med kontraktiva effekter på ekonomin som följd. Ett flerårsavtal med något högre löneökningar än normalt i nuvarande arbetsmarknadsläge och lägre löneökningar än normalt i det förbättrade konjunkturläge som kan väntas längre fram kan vara önskvärt.


2016-03-30 Dagens Nyheter

Dags för volymkommission

Invandringens storlek och sammansättning har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Därför behövs en öppen och tydlig diskussion om volymer, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på DN:s ledarsida. Calmfors föreslår: " ... att det tillsätts en bred parlamentarisk utredning med uppgift att ge förslag om riktvärden och tak för den årliga invandringen. För att markera att det är både tillåtet och önskvärt att diskutera volymer, skulle utredningen rentav kunna ges namnet Volymkommissionen"..


2016-03-29 Wasabladet

Diskriminering kan ge kvinnor lägre lön

Wasabladet skriver om forskning av Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg, IFN: "Forskare kunde bara förklara en åttondedel av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Diskriminering kan vara en stor del av resten av förklaringen."


2016-03-29 eEkonominyheter

Migration & Integration: Vetenskapligt råd skapat hos Fores

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, ingår i ett av tankesmedjan Fores nytillsatt vetenskapligt råd för programmet för migration och integration. "Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet" förklarar Ekonominyheter.


2016-03-28 Västerbottens Folkblad

Vad ska vi göra med skolan?

I en ledare skriver Västerbottens Folkblad om rapporten ”Policyidéer för svensk skola”, författad av bl.a. Jonas Vlachos som är affilierad till IFN: "... de lyckas sätta fingret på något som är skevt med svensk skoldebatt". Rapporten "problematiserar skolans uppdrag om att skapa likvärdiga möjligheter".


2016-03-26 Ekonomiekot lördag

Elmarknaden och investeringar

Elen har blivit billigare de senaste åren. Hur påverkar det elbolagens investeringar? Vad innebär det ifall svenska kärnkraftverk stängs? Och vad betyder hållbarel i sammanhanget? Dessa och andra frågor diskuteras av Thomas Tangerås, IFN och Lennart Söder, KTH, under ledning av Pär Ivarsson, Sveriges Radio.


2016-03-23 Forbes med flera

Researchers Prove C-Suite Gender Gap—but Can’t Explain It

Forbes och Harvard Busioness Schools Working Knowledge skriver om forskning av Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg, IFN. Det handlar om diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden.


2016-03-23 Skolporten

”Släpp fixeringen vid driftsformer”

Det är beklagligt att Ilmar Reepalus utredning har fel fokus, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, i ett debattinlägg. Hon hänvisar till en studie av Gabriel Sahlgren, affilierad till IFN, "att det är aktiebolagen som stått för den stora delen av utbyggnaden av valfriheten i skolan och att de som vunnit mest på det är elever med svagare socioekonomisk bakgrund".


2016-03-23 Lundagård

The School of Economics will Integrate Newly Arrived

I ett samarbete mellan Handelshögskolan i Lund och stiftelsen Executive Foundation Lund, kommer nyanlända akademiker att erbjudas utbildning kvällstid och praktik på dagarna. "All utbildning kommer att vara på engelska. För närvarande är bistande svenskkunskaper ett hinder för många att komma in på arbetsmarknaden ", säger Fredrik Andersson, rektor för Handelshögskolan och affilierad till IFN.


2016-03-22 Dagens Samhälle

Välfärdssystem byggt på tillit ger sämre kvalitet

"Visst vore det bra om det gick att åtgärda kvalitetsproblemen inom välfärden med ett enkelt vinstförbud. Men forskningen tyder inte på det" skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle. Han förklarar att "många studier finner att system som baseras på tillit i stället för krav och ekonomiska incitament minskar välfärdskvaliteten".


2016-03-21 Svenska Dagbladet

”Detta krävs för att göra svensk skola bättre”

Förändra lärarlegitimationerna, betygssystemet och bromsa marknadiseringen av skolan. Det är några av förslagen för att förbättra svensk skola i en rapport författad av Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Sverker Sörlin, KTH, och Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.


2016-03-21 Lärarnas Nyheter

Nationalekonomer: Bättre information höjer skolresultaten

Lärarnas Nyheter skriver om rapporten  Information – ett verktyg för bättre skolsystem som författats av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN. "Det svenska systemet där lärarna rättar och sätter betyg på sina egna elever uppmuntrar till korruption" säger Gabriel Heller Sahlgren till tidningen.


2016-03-21 Dagens Arena

Forskare: Stryp vinstutdelningarna i skolan

Dagens Arena skriver om en SNS-rapport författad av bl.a. Jonas Valchos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. Dagens Arena skriver "vinstutdelningarna skapar incitament för att hålla ned kostnaderna i verksamheten. I vissa fall sker det på bekostnad av kvaliteten i skolan, konstaterar forskarna i rapporten." Jonas Vlachos intervjuas: "Det är ett problem som är väldigt svårt att komma åt utan detaljerad styrning", säger Jonas Vlachos.


2016-03-21 Skola & samhälle

En reformdagordning för skolan

Nättidningen Skola & samhälle skriver om policyrapporten Policy-idéer för svensk skola, författad av Jonas Vlachos, Stockhomns universitet och affilierad till IFN, med flera. Det handlar om kunskapsresultaten, kommunaliseringsreformerna och deras konsekvenser, privatisering och konkurrensutsättning, betygen, likvärdigheten, lärarna och undervisningen samt resurserna.


2016-03-21 Uppsala Nya Tidning

Feltajmad S-kampanj

I en krönika skriver Johan Rudström att "den svenska modellen är mer än något annat att samarbeta för att klara kriser". Han hänvisar till forskning av två IFN-forskare: Lars Calmfors och Assar Lindbeck: "Fler forskare och institut (exempelvis KI, Finanspolitiska rådet, Lars Calmfors och Joakim Ruist) tycker mer som allianspartierna. Att det är rimligt att trösklarna måste sänkas när antalet lågutbildade blir fler. Rut- och rotavdraget har skapat jobb. När det blir billigare att anställa borde jobben bli fler, säger Lennart Flood, professor emeritus vid Handelshögskolan i Göteborg (i SR Vetandets värld). Han citerar ekonomiprofessorn Assar Lindbeck och kallar gissningarna för 'förädlat sunt förnuft', i brist på forskningsresultat."


2016-03-21 Dagens Arena

Är rut-avdraget väl använda pengar?

I ett debattinlägg skriver Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé, att Almega borde att utreda hur många som inom rut-sektorn är målgruppen för en integrationspolitisk åtgärd. Pelling hänvisar till Jonas Vachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som påekat att "ett grundläggande problem med rut-avdraget är att det är utformat som är en subvention av en tjänst, och inte en subvention av en person som behöver integreras på arbetsmarknaden".


2016-03-20 Sydsvenskan

Höjd skatt? I så fall inte på arbete, tack.

I en huvudledare tar Sydsvenskan utgångpunkt i Lars Calmfors, IFN, förslag att höja skatten med 30 miljarder kronor. Tidningen slår fast: "Om skatter ska höjas är det viktigt att rätt skatter höjs. Alla måste arbeta längre och invandrare måste in mycket snabbare på arbetsmarknaden. Fler behöver helt enkelt arbeta mer för att välfärden ska kunna bevaras. Att då göra det mindre lönsamt att arbeta är helt fel väg att gå."


2016-03-20 Svenska Dagbladet

Sveriges outnyttjade begåvningsreserv

I en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida skriver Inger Enkvist om Ulf af Trolles studie ”Mot en internationellt konkurrenskraftig akademisk utbildning” från 1990. Hon citerar bl.a. Assar Lindbeck, IFN: som 1982 talar om ”en påtaglig skygghet bland universitetens företrädare att tala klartext om de problem och svagheter som finns i universitetssystemet”.


2016-03-19 Dagens Industri

Hotet kommer inifrån

Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, intervjuas av DI. Hon säger sig vara oroad för att regeringen fortsätter att höja skattetrycket. Lars Calmfors, IFN och AER, uttalande att det krävs 30 miljarder kronor i skattehöjningar avfärdar hon bestämt: ”'Det är helt fel väg att gå', säger hon och pekar på att det finns ett klart samband mellan företagarnas mycket låga förtroende för regeringen och de skattehöjningar som har genomförts."


2016-03-18 Veckans Affärer

Professorn: Sverige håller på att tappa fotfästet som forskarnation

Magnus Henrekson intervjuas av Veckans Affärer om innovationsklimatet i Sverige. Han menar att det staten bör ägna sig åt är att skapa bra betingelser för mindre innovativa företag samt att staten, landsting, med flera blir riktigt skicklig beställare och kontrollerare av exempelvis vård.


2016-03-18 Dagens Nyheter

Konjunkturen vänder nedåt före nästa val

Johan Schück skriver i en krönika i DN att "Sveriges ekonomi går starkt, men högkonjunkturen räcker inte mer än något år till". Han förklarar flaskhalsproblem, som en dåligt fungerande bostadsmarknad, och fortsätter: "Därutöver tillåts de offentliga underskotten nog inte att växa så snabbt som hittills. Även om det är osannolikt med skattehöjningar på 30 miljarder kronor, vilket professor Lars Calmfors [IFN] nyligen har talat om, så finns starka skäl att utgiftsökningarna måste bromsas."


2016-03-18 Borås Tidning

Välj annat än att höja skatterna

"En av de mer kniviga frågorna som regeringen har att hantera är den om hur kostnaderna för Sveriges omfattande flyktingmottagande ska hanteras" skriver Borås Tidning i en ledare. Tidningen hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, för detta ändamål vill höja skatten. BT är kritisk till höjningen.


2018-03-18 Dagens Samhälle

Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset

EU:s långsiktiga och metodiska arbete för ökad transparens skulle normalt ha gett något lägre elpriser för svenska konsumenter och svenskt näringsliv från och med 2015. Men denna vinst har så här långt omintetgjorts av den höjda energipolitiska osäkerheten i Sverige. Det skriver Pär Holmberg, IFN, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.


2016-03-18 Kvartal

Vad händer om kärnkraften läggs ned?

Den nya tidskriften Kvartal publicerar på sin andra dag en artikel av Thomas Tangerås och Erik Lundin, IFN. Ämnet är elmarknader i allmänhet och kärnkraftsnedläggning i synnerhet. "Om importen förhindras kan vi räkna med kraftigt höjda elpriser och effektbrist" förklarar Tangerås och Lundin.


2016-03-17 Skolporten med flera

Lärare stannar ofta länge i yrket

Det är en myt att lärare lämnar yrket i högre grad än andra grupper, skriver Skolporten och hänvisar till statistik frånArbetsmarknadsekonomiska rådet. Per Skedinger; IFN och AER, intervjuas. Han förklarar att "vi kan inte se att lärarna är mer benägna att lämna sitt yrke, vilket ofta hävdas i den allmänna debatten".


2016-03-17 Karlskoga Tidning

Flummig förnekelse

I en ledarkrönika skriver Widar Andersson att "Sverigedemokraternas indirekta påverkan är skrämmande enorm när det kommer till sådant som förnekelse, förträngning och nonchalans. Med några få undantag har de som borde sett och talat istället blundat för invandringens problem". Andersson förklarar att "Skolan är tyvärr ett paradexempel." Han hänvisar till forskning av Gabriel Heller Sahlgren, IFN.


2016-03-16 Göteborgs-Posten

Skolan aldrig starkare än sin svagaste elev

Det positivt att Skolverket äntligen tillstått det som flera forskare, exempelvis nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, pekat på ett tag; en ökande andel elever med utländsk bakgrund är en delförklaring av nedgången av de svenska Pisa-resultaten, skriver Alice Teororescu på ledarsidan i GP.


2016-03-16 Dagens Industri

Sverige klarar inte höjd inkomstskatt

I en ledare skriver Dagens Industri: "Höj skatten i stället för att tricksa med statens bokföring – det är innebörden" i ett uttalande av Lars Calmfors [IFN]. DI avslutar: "Det är för många debattörer som ser skatten som något slags ymnighetshorn och för få som talar om hur viktigt det är att värna drivkrafterna till arbete. Den bästa vägen till integration är arbete. Och arbete är för dyrt i Sverige."


2016-03-16 Expressen

Stockholm, vi har ett dopningsproblem

"Lars Calmfors [IFN] efterlyser i DI skattehöjningar på 30 miljarder fördelat över ett par år". Så inleder Eric Erfors i Expressen en ledarkrönika. Erfors avslutar: "När ekonomer ger råd om skattehöjningar sätter de sig i en hyfsat bekväm soffa. Betydligt obekvämare är det att tala om nödvändiga besparingar. Som den växande sjukskrivningsnotan. Som miljardboomen i LSS. Som alla miljarder i företagsstödets svarta hål."


2016-03-16 TT/Metro med flera

Professor vill höja skatterna

" Regeringen bör inte försöka dölja migrationskostnaderna genom budgettricksande" skriver TT i en notis med anledning av ett uttalande av Lars Calmfors, IFN, att skatterna istället bör höjas.


2016-03-16 Östra Småland Nyheterna

Är Calmfors samma föredöme?

"Lars Calmfors [IFN] lyftes nyligen fram av borgerligheten som en stor sanningssägare när han öppnade för idén med lägre ingångslöner på arbetsmarknaden" skriver Östra Småland i en ledarnotis.  Tidningen undrar, nu när han vill höja skatten "om högern ser honom som samma sanningsvittne".


2016-03-16 Eskilstuna-Kuriren

Fallande skolresultat är inte invandringens fel

Skolverket visar i en ny rapport "att de fallande resultaten inte främst beror på invandringen" skriver Eskilstuna-Kuriren. Ledarskribenten hänvisar till det skolforskningsseminarium som IFN arrangerade i november 2015. Då fastslogs, skriver tidningen "exempelvis att stora portioner av eget arbete, och mindre lärarledd undervisning, sällan leder till någonting gott".


2016-03-15 Dagens Arena

Calmfors vill se skattehöjning på 30 miljarder

Regeringen bör höja skatterna med 30 miljarder kronor de närmaste åren för att klara migrationskostnaderna. Det skriver Dagens Arena från en intervju med Lars Calmfors i Dagens Industri.


2016-03-15 SNB/Skaraborgs Allehanda med flera

En utmaning för skolan

I en ledare skriver Skaraborgs Allehanda att Skolverket har kommit fram till att en del av resultatförsämringen sedan den första Pisa-undersökningen kan förklaras med en ökad andel elever med utländsk bakgrund. Tidningen refererar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som visat "att nästan en tredjedel av Sveriges tapp i Pisa-rankningen beror på invandringen".


2016-03-15 Direkt/Privata Affärer med flera

Nyheter i korthet

Lars Calmfors, IFN, intervju i Dagens Industri citeras i bland annat Privata Affärer. Calmfors uppmanar regeringen att höja skatterna för att betala för skenande migrationsutgifter och för att hålla budgetreglerna.


2016-03-15 Realtid.se

Ny ransoneringsregel kan förbättra värdepappershandeln

Pär Holmberg, IFN, skriver om sin forskning i Realtid.se, nyhetstidning på nätet för finansbranschen: En mindre förändring av Riksgäldens och Riksbankens auktionsförfaranden kan spara stora summor åt skattebetalarna. Samma metod kan även användas på börsen.


2016-03-14 Dagens Industri

Höj skatterna!

Lars Calmfors, IFN, varnar regeringen för att dölja migrationskostnaderna i underskotten. ”Höj skatterna”, säger han till Dagens Industri, Han fortsätter: "En dålig underliggande budgetutveckling maskeras under en ekonomisk konjunkturuppgång."


2016-03-11 Fastighetsnytt

Kampen om gemenskapen

Fastighetsnytt sätter fokus på flyktingsituationen. Tidningen refererar till bokserien Europaperspektiv ( Svenska Nätverken för Europaforskning) och Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet. Oxelheim citeras (2013): "Nationella lösningar på detta område kommer i kampen om jobben att ge en ohållbar situation som riskerar sätta hela fredsprojektet EU på spel".


2016-03-11 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson: Mastigt tilltugg under bostadssamtalen

Maria Ludvigsson, SvD ledarsida, skriver om dagens blocköverskridande ”bostadssamtal”. Hon förklarar: "Redan i slutet på 1960-talet fanns en färdig proposition för utfasning och vi hade haft ett annat Bostadssverige i dag om Assar Lindbeck [IFN] och Socialdemokraterna den gången fått igenom sin politik."


2016-03-10 Östersunds-Posten med flera

Invandrare ha redan låglönejobb

Östersunds-Posten och HelaHälsingland.se undrar i en ledare om "en oreglerad låglönemarknad är bättre än en reglerad låglönemarknad". Skribenten hänvisar till en fråga som ställts av Lars Calmfors, IFN: "Ligger det verkligen i LO:s intresse att Sverige får oreglerade låglönejobb i småföretag i stället för reglerade låglönejobb i anställningar?"


2016-03-10 Norrköpings Tidning

Äntligen! Konkreta förslag för skolan

I en krönika på ledarsidan är Katarina O'Nils Franke positiv till att utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialic och Anna Kinberg Batra, partiledare (M) alla tre kommit med konkreta lösningsförslag för skolan. O'Nils Franke hänvisar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om att skolans problem inte får reduceras till en fråga om vinst. "Det är pedagogiken som är avgörande.”


2016-03-09 Svenska Dagbladet

”Betyget icke-godkänd kvarstår för LO-rapporten”

En slutreplik till LO-ekonomerna Anna Almqvist och Jeanette Bergström – som svarat Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, på hans kritik av  LO-utredningen ”Makteliten – Klyftorna större än någonsin” publiceras på SvD på nätet. Oxelheim menar att kritiken kvarstår.


2016-03-09 SNB/HelaGotland med flera

Stort att ta bladet från munnen

Professor Inger Enkvist skriver i en krönika om kvalitetsproblem i den svenska universitetsutbildningen. Hon skriver att "Assar Lindbeck observerade: 'Det finns en påtaglig skygghet bland universitetetens företrädare att tala klartext om de problem och svagheter som finns i universitetssystemet'. Denna tystnadens kultur kan sägas prägla universiteten ännu idag, anser Enkvist.


2016-03-08 Dagens Samhälle

Önskan om att sluta jobba kan bli en mardröm

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en krönika i Dagens Samhälle om hälsoeffekterna av pensionering. "Studier visar att inom ett par år kan pensionering generera kraftigt negativa hälsoeffekter. Vissa studier finner att minnet försämras och att risken för demens kan öka. Ett längre arbetsliv är därför bra för hälsan på sikt."


2016-03-06 Svenska Dagbladet

Färre ska försörja fler: "Skatterna måste höjas"

SvD Näringsliv skriver om att sntalet pensionärer är på väg att fördubblas. Konjunkturinstitutet varnar för kostnaden och föreslår skattehöjningar. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas och säger att "det är ganska troligt att vi måste höja skatten en smula. Det för att ta hand om våra äldre".


2016-03-06 Svenska Dagbladet

Siffror från SCB: 37-åringar är billigast i landet

Den svenska välfärden är omfattande och kostar stora mängder pengar, skriver SvD Näringsliv om statistik från Statistiska centralbyrån. Tidningen förklarar att 37-åringen är billigast i drift och dyras är de äldsta. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas: "De riktigt gamla är skröpliga och det kostar mycket pengar."


2016-03-06 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Frågor statsvetare borde ställa

Det har uppstått en diskussion bland svenska statsvetare om folkets syn på flyktingmottagandet, skriver Andreas Bergh i en krönika i SvD. Han förklarar att man "inte frågat hur stor flyktinginvandringen till Sverige bör vara. De har frågat om det är ett bra förslag att 'ta emot färre'". Bergh menar att "de intressanta frågorna om politikens innehåll finns bortom de reflexmässiga kraven på mer, mindre, högre och lägre".


2016-03-05 Dagens Nyheter

LO-basen dömer ut sänkta lägstalöner för enkla jobb

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson intervjuas i DN. Han avfärdar bland annat Lars Calmfors, IFN, förslag om sänkta ingångslöner: "Det påstådda problemet med outbildade och svårplacerade 50–60-åringar som skulle kräva sänkta löner existerar helt enkelt inte."


2016-03-05 Dagens Arena

Herr Calmfors och hans låga löner

I en ledare skriver Dagens Arena att "Calmfors [Lars Calmfors, IFN] argumenterar för att sänka de lägsta lönerna. Men de nationalekonomiska 'sanningarna' är inte alltid sanna". Dagens Arena fortsätter: "Han vänder sig [...] starkt mot att han är 'köpt av' Svenskt Näringsliv som finansierar rådet. Man kan i och för sig notera att han också är forskare vid IFN (även det finansierat av Svenskt Näringsliv) vid sidan om sin professur vid Stockholms universitet."


2016-03-04 Jönköpings-Posten

Vice vd: Konkurrenskraften måste stärkas

Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv. har besökt Jönköping och intervjuats av JP. Tidningen skriver: Arbetsmarknadsekonomiska rådet med  Lars Calmfors har föreslagit att sänka ingångslönerna med 25 procent och frågar ifall Jeppssobn instämmer: "I stora delar är Calmfors tankar bra. Vad som behövs är att man konstruktivt hittar ett upplägg som parterna är överens om, så att politikerna inte behöver kliva in."


2016-03-04 HelaGotland

Krav på högre hyror och lägre löner

I en ledare skriver HelaGotland att "upprördheten är stor på sina håll. Facket vill inte jobba för lägre löner och Hyresgästföreningen vill inte jobba för högre hyror". Tidningen hänvisar till två IFN.forskare: Assar Lindbeck och Lars Calmfors,


2016-03-02 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Låglönedebattens lågvattenmärke

Lars Calmfors IFN och AER, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att debatten om löner bör fokusera på: 1) Hur påverkar sänkta ingångslöner sysselsättningen?  En majoritet av studier tyder på att höjda minimilöner minskar sysselsättningen. 2) Hur ska man se på fördelnings- kontra sysselsättningseffekter? Lägre ingångslöner ger antagligen en viss press nedåt också på den allmänna lönenivån för lågutbildade. Det är då en fråga om värderingar huruvida man tycker att detta är värt att acceptera för att öka sysselsättningen. 3) Vilket är alternativet till lägre avtalade ingångslöner? "Frågan till LO-facken blir om det inte ligger i deras intresse att få till stånd reglerade låglönejobb i stället för helt oreglerade."


2016-03-02 Svenska Dagbladet

Replikskifte mellan Vlachos och Sanandaji om skolval

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, skriver i en replik i SvD att det är upp till politiken att avgöra (om urvalskriterier för antagning till skolor), "men på vägen dit kan forskningen ge viss vägledning. Detta underlättas emellertid om forskningen inte beskrivs på ett helt okontrollerat sätt".


2016-02-29 life-time

Privata vårdcentraler bra på ledning och styrning

Life-time, e-tidning för läkemedelsföretag, presenterar rapporten "Att styra och leda en vårdcentral" av Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) samt Anna Häger Glenngård som är affilierad till IFN. "Det område där vårdcentralerna presterar bäst är inom funktioner och processer."


2016-02-29 Statskoll

Utlandssvenskar nöjda med sjukvården i nya landet

Nättidningen Statskoll skriver om en rapport författad av IFN-forskarna Andreas Bergh, henrik Jordahl och Richard Öhrvall: "Svenskar som flyttat utomlands är nöjda med sjukvård och skola i sitt nya land. Dessa utlandssvenskar är inte en lika positiva till den svenska sjukvården och skolan".


2016-02-29 Ttela.se

Kritik från utlandssvenskar

Lokaltidningen för Trollhättan, Vänersborg, Mellerud och Lilla Edet skriver om en rapport som visar att utlandssvenskar är missnöjda med den svenska skolan och sjukvården. Författare till ett kapitel är Andreas Bergh, Henrik Jordahl och Richard Öhrvall, IFN.


2016-02-29 Smålandsposten

Jag ser hellre låg lön än utanförskap

Bo Frank, moderat kommunalråd i Växjö, hänvisar i ett inlägg i Smålandsposten till "Sveriges mest namnkunniga professor i nationalekonomi, Lars Calmfors" [IFN]: "Enligt honom måste lägstalönerna sänkas för att skapa fler jobb. Enligt vänsterretorik går det inte all leva på låga löner. Men alternativet är ju inte ett jobb med hög lön utan att leva på bidrag."


2016-02-27 Outlook India

Growing Our Way To Tolerance

Ekonomisk frihet är inte ensamty svaret på våra nuvarande problem, skriver Shailesh Chitnis i Outlook India. Han hänvisar till forskning av Niclas Berggren och Therese Nilsson , IFN: "De finner att en stabil penningpolitik och ett stark rättssystem hänger samma med större tolerans. Länder med större ekonomisk frihet och välstånd är också mer öppna för homosexuella."


2016-02-26 Sydöstran

Visionen som sprack

I en ledare skriver Sydöstran om en LO-rapport som visar att en vd-lön motsvarar 54 industriarbetarlöner. "I dessa dagar vill borgerligheten sänka ingångslöner ned till 15 000 kronor i månaden. Det målet sätter nationalekonomen Lars Calmfors [IFN]. En lön det inte går att leva på utan bidrag. Topparna i näringslivet driver på och har själva fantasilöner."


2016-02-26 Expressen

LO anklagas för att ljuga i makt-rapport

Expressen skriver i en nyhetsartikel om Lars Oxelheims (IFN och Lunds universitet) debattinlägg i SvD. Ämnet är en LO-studie om gapet mellan vd:s och industriarbetares löner. Titeln på artikeln är: ”LO kan konsten att ljuga med statistik”. Jeanette Bergström, LO säger till Expressen att det är en hederlig rapport.


2016-02-26 Svenska Dagbladet

”LO kan konsten att ljuga med statistik”

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, skriver på SvD Näringliv debatt om LO:s årliga statistiska jämförelse mellan arbetares och vd:ars löner. Oxelheim förklarar att LO rapporten kan ­kritiseras både när det gäller faktaurval och definitioner och att den lämnar läsaren med eftersmaken av en tydlig parts­inlaga i avtals­rörelsen.


2016-02-25 Dagens Samhälle

Förstärk den externa styrningen av vårdcentraler

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) och Anna Häger Glenngård att det råder en hög lägstanivå i svensk primärvård men det finns områden där det krävs förbättringar, till exempel personalfrågor: "Svenska vårdcentraler skulle kunna vara bättre på att behålla nyckelpersoner och belöna högpresterande personal."


2016-02-24 Dagens Nyheter

Ett viktigt undantag

I en ledare skriver Dagens Nyheter om svårigheten för nyanlända i skolan och hänvisar till Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som "har visat att resultaten visserligen sjunker för alla elever, men att nästan en femtedel av försämringen går att härleda till att nedgången sker fortare bland eleverna med utländsk bakgrund". DN avslutar: "Det är bättre att ge eleverna en lång väg till skolan än en snårig väg in i det svenska samhället."


2016-02-23 Dagens Industri

Lönelyft i korten - för vissa

Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet säger till DI att stora lönelyft inom vård och skola helt rätt. "Men ett lönerally i byggsektorn skulle orsaka katastrof."


2016-02-23 Kommunalarbetaren

Låga löneökningar gav inte fler jobb

LO-ekonomen Mats Morins rapport "Lön eller sysselsättning eller bådadera" presenterades på ett seminarium där Lars Calmfors, IFN, deltog. Den senare sa att "de sänkta lönerna har redan genomförts. Det borde vara i LO:s intresse att reglera detta i ett mer socialt accepterat sammanhang".


2016-02-23 Metro Canada

Youth and new Canadians drove voter turnout surge during 2015 federal election

"Ett närmast rekort stor antal unga och nyaanlända gick till valurnorna. Resultatet blev det högsta valdeltagandet på 20 år" skriver Metro Canada om förra årets parlamentsval.  Daniel Rubenson, Ryerson University och affilierad till IFN, uttalar sig i frågan. Han tror inte att det var en tillfällighet att så många unga deltog när både liberaler och NDP gick framåt: "Ungdomar tenderar att inte stödja konservativa partier."


2016-02-23 Dagens Samhälle

Disciplin i skolan kan stoppa Pisa-fallet

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att "en fjärdedel av 15-åringarna har så dåliga skolresultat att de inte bedöms klara sig i samhället, visar den senaste Pisa-undersökningen. Mot bakgrund av den höga asylvandringen är det inte så konstigt".


2016-02-22 Expressen

Forskare: Diskriminering är enda förklaringen

Expressen skriver om en intervju som Dagens Nyheter gjort med Joacim Tåg, IFN. "Männen tjänar 27 procent mer än kvinnor i svenska ledningsgrupper. Och bara en liten del av löneskillnaderna går att förklara. 'Diskriminering är den enda förklaringen' säger forskaren Joacim Tåg".


2016-02-22 Kristianstadsbladet

Sätt lönebildningen fri

i en ledare skriver Kristianstadsbladet att svenskt regleringstänkande stör marknaden. Skribenten hänvisar till en text i Ekonomisk Debatt av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: De svenska ingångslönerna är de högsta i industrivärlden [...] Av 30 undersökta industriländer ligger Sverige som nr 29 i en ranking av arbetslöshet bland inflyttade. Hälften av flyktingarna har efter tio år inte kommit in på arbetsmarknaden. Alternativet till ett arbete är givetvis att de permanent måste leva på bidrag."


2016-02-22 Dagens Nyheter

Det finns låglönejobb också i socialdemokratisk tappning

I en krönika skriver Ewa Stenberg att "Sänkta ingångslöner är de borgerligas recept för att få fler nyanlända i arbete. Socialdemokraterna är emot. Men motsättningen är mindre än den verkar." Hon fortsätter: "Som DN:s granskning visar är svenska arbetsmarknadspolitiska åtgärder sällan särskilt framgångsrika. Inte heller sänkta ingångslöner kommer att få någon stor effekt, enligt professor Lars Calmfors, [IFN].


2016-02-22 TT/Svenska Dagbladet med flera

Östling emot lagstiftning om löner

TT skriver i en notis: "Alla allianspartier utom Moderaterna kan tänka sig lagstiftning i frågan och de har fått understöd av nationalekonomiprofessorn Lars Calmfors, [IFN] i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Men Leif Östling, som tidigare var vd för Scania, värnar om den svenska modellen med uppgörelser mellan parterna."


2016-02-21 Sydsvenskan

Det minst skadliga

I en krönika på ledarsidan i Sydsvenskan skriver Per T Ohlsson om sänkta lägstalöner. Han refererar till Lars Calmfors, IFN, och ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet. "Det är som Lars Calmfors framhöll [...]: lägre ingångslöner för okvalificerade jobb blir förr eller senare en nödvändighet. Frågan är hur de skall genomföras – under ordnade former, eller som en framtvingad panikåtgärd. Svaret borde vara självklart. Även för LO."


2016-02-20 Expressen

Vänsterns vrålande sabbar debatten

Anna Dahlberg, Expressen, skriver att "i veckan var det Lars Calmfors, [IFN], som kölhalades i spalterna efter att ha föreslagit ingångsjobb med lägre lön. Han har tidigare varit något av en kelgris i vänsterkretsar, men nu är hans kunnande inte vatten värt längre. I likhet med andra tunga ekonomer har han nämligen kommit fram till fel slutsats".


2016-02-20 Dala-Demokraten

Greider: Låt Calmfors irra på Clas Ohlson!

Göran Greider skriver i en ledare att han tror "att det finns ett slags fantomsmärtor djupt inne i borgerligheten över förlusten av den talrika tjänarklass som en gång existerade i Sverige. Det är den som så många vill återskapa med RUT-bidrag och sänkta ingångslöner".


2016-02-20 Dagens Nyheter

Diskriminering bakom löneskillnad

DN Ekonomi intervjuar Joacim Tåg, IFN, om en studie av honom och två affilierade forskare (Matti Keloharju och Samuli Knüpfer): "Studien visar att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller utnämningar till vd och löner. I ledningsgruppen var 30 procent av männen vd medan bara 12 procent av kvinnorna var det. Männen tjänade också 27 procent mer än kvinnorna i medeltal, enligt undersökningen" skriver DN.


2016-02-20 Svenska Dagbladet

Heller Sahlgren: Entreprenöriellt lärande rent flum

Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN, intervjuas om skolan av Paulina Neuding på SvD:s ledarsida. Heller Sahlgren menar att skolfrågor domineras av vänsteridéer, och detta är mest utpräglat i Sverige: "De här idéerna kommer från USA och England, men typiskt nog annammas de betydligt mer i Sverige. Engelsmännen undrar ju om vi i Sverige är galna."


2016-02-19 Børsen

Danmark og Sverige har brug for en radikal omlægning

"Der er brug for indslusningsløn, hvis man skal havde de her flygtninge i arbejde,"säger Per Skedinger, IFN, till danska Børsen. Han förklarar att om inte lägre introduktionslöner införs "å kommer vi sammenlagt til at se en endnu større lønspredning, der vil komme til udtryk ved, at flygtninge vil få en endnu lavere løn ved at starte selvstændige virksomheder og udføre sort arbejde."


2016-02-19 Västerbottens-Kuriren med flera

Ta bort den skadliga nördskatten

Lars Kriss skriver i Västerbottens-Kuriren med flera tidningar om ett debattinlägg i DI av Magnus Henrekson där han föreslår sänkt skatt på personaloptioner: "Viljan att problematisera den så kallade ”nördskatten”, och föra in ett meritokratiskt perspektiv i skattedebatten, är välkommen."


2016-02-19 Smålands Dagblad med flera

LO låser ut människor från arbetsmarknaden

"Lägre ingångslöner ger möjlighet för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden" skriver Smålands Dagblad med flera i en ledare. Skribenten refererar till Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmariknadsekonomiska rådet.


2016-02-19 Södermanlands Nyheter

De låga lönerna behöver bli vita

"I debatten om fler jobb med lägre ingångslöner finns det vissa som hellre förnekar verkligheten än utmanar sin egen världsbild" skriver Södermanlands Nyheter i en ledare. Tidningen förklarar att det redan finns en svart arbetsmarknad och att det finns två vägar att gå: förnekar verkligheten eller acceptera den marknad som redan finns och legaliserar den (och därmed hjälpa alla som redan lever på skuggsidan utan rättigheter). "Det är dags att LO tar sig en funderare på vilken av dessa två alternativ man vill välja."


2016-02-19 Östra Smålands Nyheter

I Sverige höjer vi löner

I en kolumn på ledarsidan skriver Hans Bülow, politisk chefredaktör, S, för tidningen Sydöstran, att Lars Calmfors, IFN, föreslagit sänkta lägstalöner. "Han var hederlig nog att tycka att 15 000 kronor i månaden är en lön som leder till fler enkla jobb." Tidningen fortsätter: "Övriga borgerliga opinionsbildare kommer alltid att hänvisa till att det är en fråga för parterna att sköta lönebildningen. Problemet för borgerligheten är att fackföreningarna inte tänker förhandla bort den svenska lönebildningsmodellen."


2016-02-18 Vårdfokus

Expertråd efterfrågar kraftiga löneökningar för sjuksköterskor

Vårdfokus skriver från en pressträff med bland andra Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, som Arbetsmarknadsekonomiska rådet arrangerade den 15 februari. "I förhållande till resten av arbetsmarknaden har sjuksköterskornas löner sjunkit. Det har orsakat en kronisk brist som måste åtgärdas, anser en oberoende grupp av nationalekonomer."


2016-02-18 Fri-Köpenskap med flera

Miljoner till handelsforskning

Fri-Köpenskap med flera meddelar att Özge Öner, IFN, är en av de forskare som tilldelats medel av Handelsrådet. Hennes projekt har titeln "Shopping för förändring – Svensk detaljhandels betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen".


2016-02-18 Skolvärlden

Jonas Vlachos: ”Tyder på en skola med svåra systemfel”

I en krönika i Skolvärlden skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att "trots att elevernas undervisningstid är låg och lärartätheten hög, så arbetar svenska lärare och rektorer många timmar och de känner sig hårt pressade. Detta tyder på en skola med svåra systemfel".


2016-02-18 Dagens Samhälle

Handlingskraft krävs när svenska modellen angrips

"Att lagstifta om lägre löner för nyanlända är sannolikt olagligt. Och forskningen ger inget stöd för att lägre lägstalöner påverkar arbetslösheten# skriver Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, i Dagens Samhälle. Han referar till vad Lars Calmfors, IFN, sagt.


2016-02-18 Karlskoga-Kuriren

Bra skolor är bra

I en ledarkrönika som publiceras i Karlskoga-Kuriren skriver Widar Andersson om en debattartikel av Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. Widar Andersson skriver: "Detta försök till seriös och forskningsbaserad skoldebatt möts trist nog av ett svepande och översittaraktigt inlägg från två vänstergubbar som utan minsta försök att knyta an till forskning och vetenskap pläderar för sitt eget ideologiska tyckande. Än tristare är det förstås att den för skolpolitiken ansvariga regeringen tycks passa bättre ihop med vänstergubbarna än med skolforskningen. Istället för att satsa på välbeforskade kvalitetslyft så lägger regeringen möda och tid på ett helt evidensbefriat utredande om hur de bästa och mest effektiva skolorna ska kunna stoppas."


2016-02-18 Sundsvalls Tidning

Lägre lön – men högre kostnad

I en ledare skriver Sundvalls Tidning om lägre ingånglöner och hänvisar bland annat till Lars Calmfors, IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som kan tänka sig ingånglön på cirka 15 000 kronor. ST avslutar:"I en arbetsmarknad som just nu kännetecknas av snabbt sjunkande arbetslöshet och snabbt ökande sysselsättning är det märkliga förslag. Flyktingarna kommer att lösa ett demografiskt problem. Vi som är på väg att bli pensionärer får vara glada att vi får ny arbetskraft till landet inte minst de LO-yrken där en brist redan är på väg."


2016-02-17 Sveriges Radio/Studio Ett

Debatt om låglönejobb

Magnus Henrekson, IFN, deltog i en debatt i Studio Ett om inträdesjobb med lägre lön. Han förklarade bakgrunden till förslaget om lägre ingånglöner: "Sverige har haft höga löner för lågutbildade i förhållande till andra länder, men nu är antalet lågutbildade så stort, genom invandringen, att det är svårt för alla att komma in på arbetsmarknaden".


2016-02-17 TT/Norrländska Socialdemokraten med flera

Låglönejobb slår in öppna dörrar

Sänkta minimilöner är högsta mode bland arbetsgivare, politiker och experter. TT skriver: "Borgerliga partier har lanserat det ena förslaget efter det andra i syfte att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för alla de hundratusentals nyanlända svenskar [...] Och nu senast lanserade professor Lars Calmfors [IFN] ett förslag som innebär att fack och arbetsgivare kommer överens om ingångslöner på runt 15 000 kronor i månaden."


2016-02-17 Hotellrevyn

Hård kritik mot låglöneförslag

"Lägre löner är fel väg att gå för att få in fler flyktinginvandrare på arbetsmarknaden. Det tycker både LO och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson" skriver Hotellrevyn från det seminarium där Arbetsmarknadsekonomiska rådet och Lars Calmfors, IFN, presenterade en rapport om lägre ingånglöner.


2016-02-17 Dagens Nyheter

Rätt ingång till jobbet

I en ledare skriver DN att "vare sig LO vill det eller ej kommer ingångslönerna att pressas i Sverige". Detta budskap framfördes av Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, på ett seminarium. DN skriver: "Frågan är hur snarare än om."


2016-02-17 Västgöta Bladet med flera

”Attack mot hela arbetarrörelsen”

Västgöta Bladet med flera tidningar skriver om Arbetsmarknadsekonomiska rådets förslag att ingångsjobb med sänkta löner införs. I Rådet ingår ordförande Lars Calmfors och ledamot Per Skedinger, båda IFN.  "Vi har redan urusla ingångslöner, säger Dan Gabrielsson till tidningen och "nämner att lägstalönen inom hotell- och restaurangbranschen är 16 754 kronor om man är 19 år. För 18-åringar är ingångslönen 15 336 kronor".


2016-02-16 Skånska Dagbladet

Låglönejobb finns

I en ledare skriver Skånska Dagbladet i en ledare om ingångsjobb med lägre löner som föreslagits av Lars Calmfors, IFN. Skribenten tycker att detta är en god idé och avslutar: "Sverige kan inte hänvisa tusentals personer till bidragsberoende och kalla det rättvisa."


2016-02-16 Dagens Industri

Personaloptioner tar från rika och ger till kreatörer

Framväxten av Silicon Valley började med en skattereform som gjorde det mer lönsamt att investera i och arbeta för nya riskfyllda projekt. Politikerna måste förstå värdet som skapas av nyckelpersoner i nystartade företag och sänka skatten på personaloptioner, skriver Magnus Henrekson, IFN, i ett debattinlägg i DI. Han argumenterar för personaloptioner i ordets rätta bemärkelse.


2016-02-16 Göteborgs-Posten

Teodorescu: Nödvändigt med sänkta lägstalöner

I en ledare skriver GP om Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport som föreslår lägre ingångslöner för de som är nya på arbetsmarknaden. GP avslutar: "För de som står längst ifrån dagens allt mer krävande arbetsmarknad står valet sällan mellan ett högavlönat och ett lågavlönat arbete, utan mellan ett lågavlönat arbete och inget arbete alls. En sådan uppdelning inrymmer bara förlorare."


2016-02-16 HelaGotland

LO står i vägen för nya på arbetsmarknaden

I en ledare skriver HelaGotland om "hur oerhört viktigt det är att nykomlingarna till Sveriges arbetsmarknad också får möjlighet att hitta ett riktigt jobb". Han referar till Lars Calmfors och Arbetsmarknadsekonomiska rådets förslag om större lönespridning.


2016-02-16 Nya Wermlands-Tidningen

Nya ingångjobb behövs

"Allt fler partier och experter sällar sig till kravet på lägre ingångslöner och enklare jobb på arbetsmarknaden" skriver NWT. Tidningen hänvisar i en ledare till Lars Calmfors, IFN och ordförande Arbetsmarknadsekonomiska rådet: " Calmfors menar att dagens former av anställningsstöd, utbildningsinsatser och Rut-jobb inte räcker till för att få tillräckligt med lågutbildade och nyanlända i arbete."


2016-02-16 SNB/Skaraborgs Allehanda med flera

Jobb utan ingång

I en ledare skriver Skaraborgs Allehanda med flera tidningar att "när en syssla skapar värde kan ett jobb bli till. Det ökade värdeskapande som den arbetande bidrar med återspeglas i lönen. Utom i Sverige där människor måste prestera högt från dag ett". Ledarskribenten skriver om att Lars Calmfors, IFN, och Arbetsmarknadsekonomiska rådet föreslår sänkta ingångslöner.


2016-02-16 Dagens Nyheter

Johan Croneman: Finns det verkligen inte några råskinn kvar på SVT längre?

I en sidodebatt till diskussionerna on lönespridning, där Lars Calmfors och Arbetsmarknadsekonomiska rådet deltar, skriver DN:s tv-kritiker att journalisterna som frågade ut Lars Calmfors i Gomorron Sverige "skulle ha kunnat pressa Lars Calmfors det minsta, nejdå, det blev ett litet morgonmys där Calmfors ostört fick tala om vad som var bra för Sverige [... ]"


2016-02-16 Expressen

Hellre låg lön än utanförskap

"Under februari månad väntas de utrikes födda för första gången bli en majoritet av de arbetslösa i Sverige. Utvecklingen för denna grupp går i fel riktning" skriver Expressen i en ledare. Tidningen hänvisar till att bl.a. Lars Calmfors, IFN, föreslagit större lönespridning. Expressebn avslutar: "Det vore mer klädsamt om vänstern erkände som det är: försvaret för blågula löner går före solidariteten med de nyanlända."


2016-02-15 Ingenjören

Digitaliseringen sätter Sverige på prov

Ingenjören skriver om tankesmedjan Digital utmaning och hur Sverige ska klara omställningen för framtiden. Tidningen hänvisar till Mårten Blix, IFN, som ville se enkla och lättfattliga regelverk för nya sorters företag som gör det lätt att till exempel betala skatt och att starta en verksamhet.


2016-02-15 Svenska Dagbladet

”Våra kritiker missar viktig skolforskning”

Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en slutreplik på SvD Brännpunkt om skolan och skolforskning. Deras första inlägg var infört 2016-02-08.


2016-02-15 P1 Morgon

Arbetsmarknadsekonomiska rådet förslår lägre ingångslöner

P1 Morgon intervjuar Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, om den rapport som rådet presenterar i dag. Förslaget innehåller slopad arbetsavgift för arbetsgivaren, ett extra jobbskatteavdrag för löntagaren och en ingångslön väsentligt lägre än dagens lägsta. Hur många fler jobb skulle en lön på 15.000 kronor ge, undrar P1 Morgon och Calmfors svarar att väsentligt fler skulle få jobb,


2016-02-15 Sveriges Radio - Ekonomi

Ekonomer vill ha låglönejobb

"Det kommer inte, enligt vår mening, att gå att klara sysselsättningsproblemen utan att acceptera större lönespridning. Det innebär att de höga svenska minimilönerna måste sänkas" förklarar Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomisk rådet, för SR. Inslaget handlar om att fler och fler ekonomer ger sig in i debatten om låglönejobb.


2016-02-15 Expressen

Fler experter vill se lägre ingångslöner

Expressen skriver i en nyhetsartikel: "Tidigare i år har såväl Centerledaren Annie Lööf som Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler efterlyst lägre ingångslöner för att flyktingar att komma på arbetsmarknaden. Nu går också Arbetsmarknadsekonomiska rådets ordförande Lars Calmfors [IFN] in i debatten."


2016-02-15 Gomorron Sverige/SVT Nyheter

Ekonom vill sänka ingångslönerna

"Vi föreslår att arbetsmarknadens parter ska förhandla fram en ny typ av ingångjobb med ingångslöner som ligger väsentligt undet dagens minimilöner. Det här ska kunna gälla för alla nyinträdande på arbetsmarknaden, alltså inte bara för invandrare utan även för ungdomar och andra." Calmfors sa att han kunde tänka sig att en lägre månadslön skulle vara kring 15.000 kronor.


2016-02-15 TT/Sydsvenskan med flera

Ekonomer föreslår låglönejobb

TT skriver i en notis som publiceras i ett stort antal tidningar att "lägstalönerna i Sverige måste sänkas. Det anser nationalekonomen Lars Calmfors, ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet [och IFN], som uppmanar arbetsmarknadens parter att förhandla fram 'ingångsjobb' med betydligt lägre löner än dagens minimilöner."


2016-02-14 SVT/Min sanning med Michael Treschow

Min sanning: Michael Treschow

Michael Treschow, styrelseordförande för dagligvarutillverkaren Unilever samt för IFN, intervjuas av Anna Hedenmo om sin karriär i näringslivet.


2016-02-14 Svenska Dagbladet

Anders Q Björkman: Världen går att förändra, inshallah

Kvinnorörelsen i muslimska länder är intressant att fördjupa sig i, skriver Anders Q Björkman i en krönika. Han konstaerar att filmen ”'Feminism Inshallah' påminner oss om att det går att blicka framåt och att förändring är möjlig". Han hänvisar till ett debattinlägg i SvD av Özge Öner, IFN.


2016-02-14 Dagens Industri

Debatt: Calmfors har fel om lönerna

Mats Kinnwall, chefsekonom på Industriarbetsgivarna, skriver i ett debattinlägg att Lars Calmfors har fel som "vid upprepade tillfällen hävdat att det vore illa för exportindustrins konkurrenskraft med 'för låga' löneökningar".


2016-02-12 SNB/Nya Wermlands-Tidningen

Skolan inget vänsterexperiment

I en ledare skriver NWT om att LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund vill utreda antagning och urval till Sveriges skolor ur ett segregationsperspektiv: "I klartext vill de begränsa skolvalet ..." Tidningen hänvisar till en rapport av Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. NWT skriver: "Högpresterande elever anses inspirera sina klasskamrater. ... Väljer den högpresterande eleven en annan skola sjunker resultatet för de andra eleverna. Att det inte stämmer har skolforskaren, Gabriel Heller Sahlgren visat ..."


2016-02-11 Dagens Samhälle

Dåligt rustade lärare kräver ny strategi av kommunerna

I en krönika i Dagens Samhälle skriver statsvetaren Gissur Erlingsson om problem med lärarutbildningen. Han hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som visat "att olika typer av begåvningar och förmågor var lägre bland nybakade ämneslärare jämfört med cirka 20 år tidigare".


2016-02-10 Altinget

Forskningsrapport: Inför centralt betygssystem och oannonserade skolinspektioner

Altinget skriver om rapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN: "[...] kartlägger ett hundratal internationella studier om informationens roll för skolsystemet. Resultaten tyder på att föräldrar reagerar på information om kunskapsresultat genom att välja mer högpresterande skolor till sina barn."


2016-02-10 Allehanda

Det måste löna sig att jobba kass arbetstid

Allehanda publicerar en ledare som tar sin utgångpunkt i ett debattinlägg om ob-tillägg av Andreas Bergh, IFN. Skribenten mernar att ob-tillägget Inte är "konsekvens av en ensidig godhet från arbetsgivarsidan utan tas ifrån löneutrymmet. Det är för att facket värderar insatsen av den som måste jobba när alla andra är lediga eller sover lite högre som det finns. Det stavas 'solidaritet'."


2016-02-10 HelaGotland

Kräver bara sänkt lön för lågavlönade

I en ledare skriver HelaGotland om ett debattinlägg av Andreas Bergh i vilket han förklarar att "för samhällsekonomin som helhet tyder det mesta på att ob-tilläggen kostar mer än de smakar". Tidningen menar att detta skulle "slå hårt mot exempelvis vårdpersonal. Så tycker en välavlönad man med reglerade arbetstider."


2016-02-09 ETC

Slopa ob-tilläggen?

Tidningen ETC intervjuar Andreas Bergh med anledning av ett debattinlägg om att slopa ob-tillägg. Andreas Bergh förklarar för ETC att han faktiskt inte sagt att ob-tilläggen bör tas bort. Tidningen undrar vidare om hans anser att det finns någon obekväm arbetstid: "Ja, rent generellt tror jag att de flesta fortfarande tycker att nätter är obekväma att arbeta på."


2016-02-09 Fokus

Förklara allt med hemslöjd

Att förklara globala trender med för­hållanden som är ­specifika för det egna landet är en besvärlig strategi, skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, i en krönika i Fokus. Skolan är ett av Vlachos exempel: "Visst kan den svenska pedagogiken ligga bakom att svenska elever lär sig mindre, men dessa förändringar kan knappast förklara varför Sverige följer den globala trenden mot ett ökat utbildningsgap mellan kvinnor och män. Särskilt besvärlig blir förklaringen när det visar sig att betygsskillnaderna var ännu större för 25 år sedan än vad de är i dag."


2016-02-09 Expressen

Vi måste kunna diskutera ob-reglerna

I ett tidigare inlägg i Expressen skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om dagens ob-regler. I ett svar till kritiker skriver han att "dagens OB-tillägg innebär inte bara mer på natten, utan även på kvällar, och dagtid lördagar och söndag. Dessa regler måste kunna ifrågasättas i en tid då arbetskraften blir allt mer heterogen."


2016-02-09 Dagens Samhälle

Forskningen har svaret på skolans kris

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Dagens Samhälle att vi är fastlåsta i [skolans] problemformulering, "som att New Public Management skulle vara roten till det förstörda skolväsendet. Trots att forskningen säger något helt annat". Han utgår från en rapport om behovet av ökad information om skolan.


2016-02-09 Statskoll

Forskarrapport: Bättre information om bra och dåliga skolor

Statskoll.se skriver om en rapport författad av Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om behovet att bättre information om skolresultat (presenterad i SvD). Nyhetssajten skriver: "För att skolan ska bli bättre måste föräldrarna få veta om skolan där deras barn går är tillräckligt bra. Men den informationen finns inte, hävdar två forskare."


2016-02-08 Entreprenör

Äntligen!

"Entreprenörskap – Vad, hur och varför (Studentlitteratur, 2016) är en efterlängtad lärobok som borde bli så kallad required reading för alla studenter som pluggar ekonomisk historia, entreprenörskap eller nationalekonomi." Det skriver Nicklas Mattsson i Entreprenör. Mattsson avslutar med en slutsats från boken: "Politiker kan helt enkelt öka tillgången på entreprenörer genom att förbättra utbudet av incitament som gör det intressantare att välja – och behålla – det livsvalet."


2016-02-08 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Samhällsekonomin växer av second hand

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika i SvD om andrahandmarknaden för varor: "Insikten att det finns en stark selektionseffekt i vilka saker från förr som fortfarande används, stärker slutsatsen att det är smart att köpa begagnat." Bergh avslutar: "Intressant nog tycks det främst vara våra värderingar som hämmar andrahandsmarknadens expansion. Den som vill ge sina barn det bästa känner kanske inte att det räcker med en tröja för 50 kronor."


2016-02-08 Dagens Arena

Mer av samma medicin ger en ännu sjukare skola

I redaktionsbloggen skriver Dagens Arena skriver med anledning av en rapport av Henrik Jordahl, IFN, och gebriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att "det är uppenbart att forskarna uppskattar marknadiseringen av den svenska skolan och vill nu ge den sjuka skolmodellen mer av samma medicin".


2016-02-08 Skolvärlden

"Underminerar lärarnas auktoritet”

Skolvärlden skriver med anledning av en debattartikel i SvD av Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN: "En ny debatt om skolans styrning och New Public Management har blossat upp."


2016-02-08 Svenska Dagbladet

”Vettlöst att lärare betygsätter egna elever”

Skolan behöver mer New Public Management, ­inte mindre, skriver Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i ett debattinlägg i SvD.  De har författat en rapport om behovet av bättre information om skolans prestationer. De skriver att "ett grundproblem är att varken betyg eller provresul­tat är jämförbara mellan olika kommuner och skolor".


2016-02-05 Smålandsposten

I Sverige gäller svensk syn på jämställdhet

I ett debattinlägg i Smålandsposten skriver Bo Frank (M) Lennart Adell Kind (L) att "för 100 år sedan hade väl Sverige nästintill samma kvinnosyn som Saudiarabien. Införande av demokrati och allmän rösträtt har inneburit ett mer jämställt och mer jämlikt samhälle". De hänvisar till ett debattinlägg i SvD av Özge Öner, IFN.


2016-02-04 Expressen

Slopa ob-tillägget så att fler kan få jobb?

Vad avgör när det är obekväm arbetstid, och vad är konsekvenserna av att arbetskraften fördyras? För många är kristna helger viktiga, men arbetskraften i Sverige är numera synnerligen blandad och därför bör dagens ob-tillägg ifrågasättas, skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i ett debattinlägg i Expressen.


2016-02-04 Uppsalatidningen

Tiggeriet skärskådas i medborgardialogen

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet har genomfört medborgardialogen ”Uppsala talar – om tiggeri”, som en del av ett större forskningsprojekt om demokratiteori. Uppsalatidningen rapporterar att Lars Calmfors, IFN, var en av de som svarade på frågor och tiggeri.


2016-02-03 Svenska Dagbladet

Forskare: Kriserna hotar EU:s sammanhållning

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är en av författarna till ett debattinlägg i SvD. De skriver om läger i Europa att "visionen om en enad europeisk union, utan gränser och hinder att röra och etablera sig fritt, står på spel om".  Författarna föreslår att en "Europaminister återinföras med långtgående samordningsbefogenheter".


2016-02-02 Dagens Nyheter

Dyra hyrsocionomer blir socialsekreterare

Socialsekreterare har blivit ett bristyrke på grund av flyktingkrisen, skriver DN Ekonomi. Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN och Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som sägs förespråka "löneökningar över ”märket” av marknadsskäl till socionomerna i årets avtalsrörelse".


2016-01-31 Inquisitr

New Study Affirms The Value Of Patents For Startups

I en ny studie om patent förklarar forskarna att det amerikanska patentsystemet har betydande fördelar för nystartade företag. En av författarna till studien är Alexander Ljungqvist, New York University Stern School of Business och affilierad till IFN. Forskarna finner i sin studie att sysselsättningen och tillväxten i amerikanska startups har förbättrats genom patent.


2016-01-30 Dagens Nyheter

Här är en bostadsreform

I en ledare skriver DN om samtalen som inleds mellan de rödgröna och Alliansen om en ny bostadspolitik. Tidningen förklarar att en reform kräver fingerfärdighet och hänvisar till Assar Lindbeck [IFN och Stockholms universitet] som "har skisserat en modell, vars grundtanke är att avveckla de reglerade hyrorna och i takt med anpassningen introducera en tillfällig skatt på fastighetsägarna. Intäkterna från skatten skulle sedan gå till låginkomsttagare som drabbas av hyreshöjningarna".


2016-01-29 Sveriges Radio/Studio Ett

Valutan och kronan

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas i Studio Ett om den svaga svenska valutan och det pågående valutakriget. Han förklarar att en långsiktig risk med dagens svenska valuta politik är att omvandlingstrycket i näringslivet inte blir tillräckligt stort.


2016-01-28 The American Prospect

What CEOs Do for a Living

The American Prospect undrar vad företags vd:ar gör för att förtjäna sina höga löner. Tidningen hänvisar till forskning av Alexander Ljungqvist, NYU och affilierad till IFN, med flera som visar att "börsnoterade företag spenderar bara hälften så mycket på investeringar som deras privatägda motsvarigheter.


2016-01-28 Montel Kraft-affärer

IFN: Sverige vandrar samma väg som UK

"Det är stor risk att Sverige hamnar i samma situation som Storbritannien och tvingas att återreglera marknaden för att undvika elbrist, bedömer Pär Holmberg, forskare på Institutet för Näringslivsforskning" skriver Montel. "Därför bör regeringen avveckla straffbeskattningen av kärnkraft och vattenkraft. På så sätt kan politikerna vinna tid, vilket behövs för att återvinna investerarnas förtroende" säger Pär Holmberg till tidningen.


2016-01-28 Aftenposten

Norge må kreve åpenhet om valutakrigen

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, skriver i norska Aftenposten om valutakrig: "Den uvanlige pengepolitikken som nå praktiseres i mange land utgjør et gigantisk eksperiment uten noen synlig slutt, og med et 40-talls sentralbanker involvert. Ingrediensene er å trykke penger, ha negative styringsrenter og gripe inn i valutamarkedet."


2016-01-28 Svenska Dagbladet

Robert Gidehag: Skattepolitiken förhindrar integrationen

Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv, skriver att han besökt Ikea och konstaterar att det är "ganska exakt tre gånger så dyrt att få köket monterat och uppsatt som att köpa det i delar och göra jobbet själv. Förklaringen är dels en sammanpressad lönestruktur, dels höga skatter på arbete." Gidehag hänvisar till forskning av Andreas Bergh och Magnus Henrekson.


2016-01-27 Byggindustrin

"Förändringstryck är av godo"

I en ledare skriver Byggindustrin att "satt under starkt tryck tycks Sverige och svensk politik fungera som bäst och få det gjort som krävs". Tidningen bygger sin argumentation bland annat på det faktum att "i november 1992 fick nationalekonomen och professorn vid Stockholms universitet, Assar Lindbeck [IFN], uppdraget av regeringen Carl Bildt att leda en expertkommission och analysera den ekonomiska krisen för att föreslå åtgärder".


2016-01-26 Dagens Samhälle

Lyckad integration kräver mer välfärd – inte mindre

Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN skriver i en krönika i Dagens Samhälle att "för att förbättra integrationen måste kunskapsgapet mellan utrikes och inrikes födda minska. Men detta uppnås knappast med inskränkningar i välfärdstjänster enligt Moderaternas förslag i förra veckan."


2016-01-24 Liberal Debatt

Vem ska bestämma hur mycket vi ska jobba?

Andreas Bergh, IFN, skriver i ett inlägg i Liberal Debatt att "en välfärdsstat som den svenska spelar stor roll för att utjämna människors konsumtion över livscykeln. I praktiken betyder detta att de arbetande via skattsedeln finansierar äldreomsorg, pensioner och sjukvård för de äldre."


2016-01-23 Sveriges Radio/Ekots lördagsintervju

Ebba Busch Thor kritiserar Centerns flyktingpolitik

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, kommenterar om korruption efter en intervju med Ebba Busch Thor, KD. Han gör det i Lördagsekots nya format, som alltså inte enbart är en intervju utan därefter en fördjupning i ett visst ämne.


2016-01-23 Sveriges Radio/Ekonomiekot lördag

Entreprenörer i fokus

I Ekonomiekot lördag intervjuas Magnus Henrekson, IFN, Marie Löwegren, Lunds universitet och Helena Casserlöv-Kvist, vd Meritmind, om entreprenörskap. Alla tre deltog i ett seminarium den 19 januari.


2016-01-22 Sveriges Radio

Krav på låglönejobb för att minska arbetslöshet

I ett radioinslag förklarar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, att "det är svårt att förändra den svenska arbetsmarknaden och det går sannolikt långsamt, men det är klart att det går om vi vill, anstränger oss och är beredda att acceptera att man när man direkt kommit hit och inte talar språket perfekt får ett enklare jobb och lite lägre lön".


2016-01-22 Svenska Dagbladet

Maria Ludvigsson: Bidrar Wallström till framtiden?

I en ledare skriver SvD om ”partiet och facket-affär” och menar att "ministerboenden ett ytterst marginellt bekymmer. Vad bostadsbrist däremot innebär för tillväxt och välstånd, liksom inte minst integration". SvD önskar att "såväl borgerlighet som marknadsekonomiskt sinnade socialdemokrater tog sig an reform­arbetet. Assar Lindbeck [IFN] har redan gjort jobbet en gång.


2016-01-21 Göteborgs-Posten

Adam Cwejman: Relativisterna har fel

"De senaste veckornas debatt om sexuella övergrepp och kultur har synliggjort en avgrund mellan de som anser att kön är den enda relevanta förklaringen till sexuella övergrepp och de som hävdar att kultur faktiskt spelar en inte oväsentlig roll" skriver Adam Cwejman i en ledare i GP. Han hänvisar till ett debattinlägg av Özge Öner, IFN."Öners poäng är att olika kulturer har olika syn på kvinnors rättigheter."


2016-01-20 Hufvudstadsbladet

Mest god erfarenhet av privat vård

Över 200 nya vårdcentraler har grundats i Sverige sedan marknaden öppnades för privata vårdbolag 2011. "Den ökade valfriheten har ett starkt stöd hos den allmänna opinionen" säger Henrik Jordahl, IFN, i en intervju i Hufvudstadsbladet. Han förklarar att de svenska erfarenheterna  i huvudsak är positiva.


2016-01-20

Debatt: Lär av Storbritanniens avskräckande exempel

I ett debattinlägg i Dagens Industri skriver Pär Holmberg, IFN, att regeringen bör helt avveckla straffbeskattningen av kärnkraft och vattenkraft. "I annat fall är risken stor att Sverige, för att undvika elbrist, kommer att tvingas följa Storbritanniens exempel och återreglera stora delar av elmarknaden."


2016-01-20 Liberala Nyhetsbyrån/Motala & Vadstena Tidning med flera

Handlar om löneutveckling

I en ledare skriver Motala & Vadstena Tidning integration av nyanlända på den svenska arbetamarknaden. Tidningen hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: Han menar att det inte behövs spearata arbetsmarknader för inrikes och utrikes födda. "Däremot krävs en någorlunda fungerande /marknad/, där människor som inte kan konkurrera med lång utbildning, kontakter och ett perfekt uttal av ”sjösjuk”, tillåts konkurrera på sina egna villkor."


2016-01-20 Svenska Dagbladet

”Visst handlar kvinnosyn om olika kulturer”

Özge Öner, IFN, skriver på Brännpunkt i SvD att "vi måste erkänna och förstå att olika kulturer och samhällssystem har olika syn på kvinnors rättigheter; att förneka detta är inte bara okunnigt utan även förolämpande mot miljoner kvinnors kamp för likvärdighet". Öner skriver "att bara importera och i tysthet tolerera oönskade kulturella sedvänjor gynnar allra minst flickor och kvinnor i Sverige"..


2016-02-19 YLE

Svenskarna konsumerar sig till högkonjunktur

Fler svenskar har mera pengar att röra sig med. Varför mår ekonomin så mycket bättre i Sverige, undrar YLE och intervjuar Lars Calmfors, IFN. Han förklarar att "vi tvingades inte som många andra länder att strama åt finanspolitiken. Och så har vi inte som Finland varit utsatta för några speciella branschproblem. Så vi har haft en väldigt stark konsumtion. Ökade disponibla inkomster som har gett ökad konsumtion."


2016-01-18 Skola och Samhälle

Sten Svensson: Så sprids oklarhet och förvirring i skoldebatten

Sten Svensson, f.d. chefredaktör för Lärarnas tidning, skriver i ett inlägg på Skola och Samhälle om inlägg ocvh forskning av Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Svensson menar att "Sahlgrens arbetsmetod är att presentera en mängd fakta och forskningsresultat i den fråga han skriver om, stort som smått. Samtidigt förbigår han den forskning som motsäger den linje han driver i den aktuella frågan. [...] Den debatt som då uppstår är ofta förvirrad, där många undrar vad som är fakta och vad som är felaktigt."


2016-01-15 Dalarnas Tidningar

LÅGLÖNEJOBB: Lösningen på problemet att många lågutbildade går arbetslösa

Debattören Fredrik Segerfeldt svarar i ett inlägg på en artikel som publicerades i DN 2015-01-09, i vilken Hans Lööf och Gustav Martinsson, Finanspolitiska rådet, menar att okvalificerade låglönejobb inte alls skulle förbättra integrationen: "De artiklar som skrivits om just lönespridningens effekter på europeiska och svenska förhållanden pekar faktiskt åt samma håll, att höga lägstlöner stänger ute lågproduktiva. Det är också den slutsatsen som bland andra Långstidsutredningen 2011, Konjunkturinstitutet, IMF och OECD drar. Och det är den linje som nationalekonomer som Andreas Bergh [IFN], Joacim Ruist, Assar Lindbeck [IFN] och Lars Calmfors [IFN] driver.


2016-02-14 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh: Missbrukad tvångsretorik

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om hur många inom den politiska sfären beskriver olika reformer som ett tvång. det gäller bland annat pension och pappaledighet. "Det kanske största problemet med överanvändandet av tvångsbegreppet är den underförstådda synen på individens vilja och förmåga att ta ansvar."


2016-01-13 Six/Affärsvärlden med flera

Stockholms Handelskammare vill se nationell bokriskommission

Six/Affärsvärlden skriver om att Stockholms Handelskammare välkomnar regeringens samarbetsinvit till oppositionen om bostadspolitiken: "Från Stockholms Handelskammares sida föreslår vi att det skyndsamt tillsätts en nationell bokriskommission som får i uppdrag att lämna slutsatser inom en tremånadersperiod. Assar Lindbeck bör leda kommissionens arbete."
 


2016-01-13 Statskoll.se

Blocken ska försöka enas om att bygga 700.000 bostäder

"Nästa stora blocköverskridande överenskommelse kan leda fram till kraftigt ökat bostadsbyggande. Regeringens initiativ framfört av statsminister Stefan Löfven i onsdagens partiledardebatt, mottas positivt av kommunerna, facket och näringslivet. Allianspartierna tackar ja till inbjudan." Det skriver Statskoll.se och citerar bland andra Maria Rankka, vd Stockholms handelskammare. Hon förklarar att "Assar Lindbeck [IFN] bör leda kommissionens arbete. Den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett av landets största tillväxthinde."


2016-01-12 Dagens Samhälle

Även en humanitär stormakt måste strama åt

Gabriel. Heller Sahlgren, verksam i England och affilierad till IFN, är ny krönikör i Dagens Samhälle. I sin första krönika skriver han om det svenska asylsystemet: "Britterna är förstås införstådda med motiven bakom: Viljan att hjälpa människor i svår nöd. Svårare är det att förklara varför många i Sverige har trott att den förda politiken skulle vara en vinstaffär. En investering för framtiden. 'Hur kunde man tro det?', frågade en forskarkollega."


2016-01-12 Svenska Dagbladet

"Lägre ingångslöner skapar fler jobb"

"Om arbetsmarknaden inte öppnas för kortutbildade står vi inför ett växande utanförskap." Det skriver Anna Karin Hatt och Li Jansson, Almega, i ett debattinlägg. De hänvisar till forskning från IFN: "IFN har visat att arbetslöshetstiderna för utomeuropeiska flyktinginvandrare kraftigt förlängs på grund av höga ingångslöner."


2016-01-12 The Local

World goes nuts for 'lonely' Swedish PM pics

The Local skriver om hur ett foto från TT där statsminister Stefan Löven ses sitta ensam i riksdagens kammare. Bilden har cirkulerat i soaicla medier och The Local återger bland andra ett twitter från IFN-forskaren Richard Öhrvall.


2016-01-09 Sveriges Radio/Ekonomiekot lördag

Konsekvenser av osäkra spelregler

Pär Ivarsson, Ekonomiekot, intervjuade Steven Davis, University of Chicago, när denne i december besökte Stockholm och IFN. Davis är en av grundarna av Economic Policy Uncertainty Index, som mäter politisk osäkerhets inverkan på produktion, investeringar och sysselsättning. Programmet handlar om konsekvenser av osäkerhet om ekonomisk politik och spelregler.


2016-01-05 The Atlantic

Can Taxes Encourage Better Corporate Behavior?

The Atlantic skriver att forskning av bland andra Alexander Ljungqvist, NUY och affilierad till IFN, visar att "bolagsskatt inte bara kan användas som  politiskt slagträ eller ett medel för att tvinga företag att bidra med mer till det offentliga - bolagsskatt är också ett sätt ... för regeringar att underblåsa eller bromsa företagens risktagande".


2016-01-05 Fokus

Klart underkänt

I en krönika i Fokus skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att "trots att resten av samhället bygger på att vi specialiserar oss, har besluts­fattarna valt att i betygen ge vikt åt elevens svagheter". Han är kritisk till dagens betygsystem och förklarar att det exempelvis är "omöjligt att kompensera för en trög start eller en tillfällig svacka genom att förbättra sina kunskaper senare i utbildningen".


2016-01-04 Dagens Nyheter

Få vågar ifrågasätta sig själva

I en ledare skriver Dagens Nyheter om behovet och frånvaron av självkritik. Skribenten hänvisar till Andreas Bergh, IFN, som i Svenska Dagbladet förklarat att ”deltagarna utmanar andras åsikter mycket oftare än de utmanar sina egna”. Skribenten påpekar att den som aldrig ändra sig "är i bästa fall princip­fast. I sämsta fall är det bara antiintellektuellt".


2016-01-01 Cheat Sheet

Productivity Can Go Viral, and You Can Catch the Bug

Äntligen, en viral produkt som är värt din tid och uppmärksamhet, skriver Cheat Sheet, en amerikansk "lifestyle site". Det handlar om är produktivitet och skribenten hänvisar till en artikel på VoxEU.org av Matthew Lindquist, Jan Sauermann, och Yves Zenou. den senare är affilierad till IFN. Deras slutsats "är att produktiviteten är verkligen smittsam [viral]".


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se