2016

Can Taxes Encourage Better Corporate Behavior?

2016-01-05 The Atlantic

The Atlantic skriver att forskning av bland andra Alexander Ljungqvist, NUY och affilierad till IFN, visar att "bolagsskatt inte bara kan användas som  politiskt slagträ eller ett medel för att tvinga företag att bidra med mer till det offentliga - bolagsskatt är också ett sätt ... för regeringar att underblåsa eller bromsa företagens risktagande".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se