2016

Andreas Bergh: Missbrukad tvångsretorik

2016-02-14 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om hur många inom den politiska sfären beskriver olika reformer som ett tvång. det gäller bland annat pension och pappaledighet. "Det kanske största problemet med överanvändandet av tvångsbegreppet är den underförstådda synen på individens vilja och förmåga att ta ansvar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se