2016

LÅGLÖNEJOBB: Lösningen på problemet att många lågutbildade går arbetslösa

2016-01-15 Dalarnas Tidningar

Debattören Fredrik Segerfeldt svarar i ett inlägg på en artikel som publicerades i DN 2015-01-09, i vilken Hans Lööf och Gustav Martinsson, Finanspolitiska rådet, menar att okvalificerade låglönejobb inte alls skulle förbättra integrationen: "De artiklar som skrivits om just lönespridningens effekter på europeiska och svenska förhållanden pekar faktiskt åt samma håll, att höga lägstlöner stänger ute lågproduktiva. Det är också den slutsatsen som bland andra Långstidsutredningen 2011, Konjunkturinstitutet, IMF och OECD drar. Och det är den linje som nationalekonomer som Andreas Bergh [IFN], Joacim Ruist, Assar Lindbeck [IFN] och Lars Calmfors [IFN] driver.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se