2016

Sten Svensson: Så sprids oklarhet och förvirring i skoldebatten

2016-01-18 Skola och Samhälle

Sten Svensson, f.d. chefredaktör för Lärarnas tidning, skriver i ett inlägg på Skola och Samhälle om inlägg ocvh forskning av Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. Svensson menar att "Sahlgrens arbetsmetod är att presentera en mängd fakta och forskningsresultat i den fråga han skriver om, stort som smått. Samtidigt förbigår han den forskning som motsäger den linje han driver i den aktuella frågan. [...] Den debatt som då uppstår är ofta förvirrad, där många undrar vad som är fakta och vad som är felaktigt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se