2016

Handlar om löneutveckling

2016-01-20 Liberala Nyhetsbyrån/Motala & Vadstena Tidning med flera

I en ledare skriver Motala & Vadstena Tidning integration av nyanlända på den svenska arbetamarknaden. Tidningen hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet: Han menar att det inte behövs spearata arbetsmarknader för inrikes och utrikes födda. "Däremot krävs en någorlunda fungerande /marknad/, där människor som inte kan konkurrera med lång utbildning, kontakter och ett perfekt uttal av ”sjösjuk”, tillåts konkurrera på sina egna villkor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se