2016

Mest god erfarenhet av privat vård

2016-01-20 Hufvudstadsbladet

Över 200 nya vårdcentraler har grundats i Sverige sedan marknaden öppnades för privata vårdbolag 2011. "Den ökade valfriheten har ett starkt stöd hos den allmänna opinionen" säger Henrik Jordahl, IFN, i en intervju i Hufvudstadsbladet. Han förklarar att de svenska erfarenheterna  i huvudsak är positiva.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se