2016

Krav på låglönejobb för att minska arbetslöshet

2016-01-22 Sveriges Radio

I ett radioinslag förklarar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, att "det är svårt att förändra den svenska arbetsmarknaden och det går sannolikt långsamt, men det är klart att det går om vi vill, anstränger oss och är beredda att acceptera att man när man direkt kommit hit och inte talar språket perfekt får ett enklare jobb och lite lägre lön".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se