2016

Maria Ludvigsson: Bidrar Wallström till framtiden?

2016-01-22 Svenska Dagbladet

I en ledare skriver SvD om ”partiet och facket-affär” och menar att "ministerboenden ett ytterst marginellt bekymmer. Vad bostadsbrist däremot innebär för tillväxt och välstånd, liksom inte minst integration". SvD önskar att "såväl borgerlighet som marknadsekonomiskt sinnade socialdemokrater tog sig an reform­arbetet. Assar Lindbeck [IFN] har redan gjort jobbet en gång.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se